Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vitalis – back to life, back to work Ingrid Anderzén ArbetsRehab - Kompetenscentrum för Arbetslivsinriktad rehabilitering, Landstinget Uppsala Län Institutionen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vitalis – back to life, back to work Ingrid Anderzén ArbetsRehab - Kompetenscentrum för Arbetslivsinriktad rehabilitering, Landstinget Uppsala Län Institutionen."— Presentationens avskrift:

1 Vitalis – back to life, back to work Ingrid Anderzén ArbetsRehab - Kompetenscentrum för Arbetslivsinriktad rehabilitering, Landstinget Uppsala Län Institutionen för Folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet

2 VITALIS Projektet Vitalis - uppstart och behandlingsintervention har genomförts med hjälp av medel från Försäkrings- kassan, Samordningsförbundet och Landstinget i Uppsala län. Ett projekt för sjukskrivna personer i Uppsala Län

3 ReHsam-ansökan Utvärdering - 1 och 2 år för att utvärdera interventionernas långtidseffekt med avseende på arbetsåtergång och status i sjukförsäkringen och arbetslöshetsförsäkringen. Utvärdering av samverkan

4 Målgrupp Deltagarna är –Personer/kvinnor som är sjukförsäkrade alternativt långtidssjukskrivna och har 4 månader kvar innan de utförsäkras (överförs i INTRO) –Boende i Uppsala Län –Diagnoser inom psykisk ohälsa, smärta eller rörelseapparaten –3 grupper, (2 interventioner) och 1 kontrollgrupp

5 2015-03-21Vitalis; LUL URVAL Ej ACT ACT FKFK ACT (+100 pers ) TEAM + ACT (+100)* Kontrollgrupp (+100) AF Intro program/ Arbets- mark- naden FK Randomi- isering

6 Syfte Att deltagarna –kommer både snabbare och mer kostnadseffektivt ut i arbete alternativt ha kommit närmare arbetsmarknaden jämfört med kontrollgruppen Insatserna ska bidra till att effekten blir långvarig och att återfall i sjukskrivningen förebyggs

7 Inklusionskriterier Psykisk ohälsa och smärta 4 månader kvar av sin sjukersättning / sjukskrivningstid Exklusionskriterier för att inte delta Personer där det framgår att det finns ett pågående (uppenbart) missbruk Personer som tidigare diagnostiserats för en psykisk sjuklighet, ffa bipolär sjukdom och psykos, allvarlig (pågående) somatisk sjukdom Personer som ordinerats en behandling av sjukskrivande läkare och som redan påbörjats. Alternativt ingår i andra projekt. Personer som redan påbörjat en rehabilitering hos sin arbetsgivare Urval 2015-03-21Vitalis; LUL

8 Behandling på ArbetsRehab (månad 0-4) Introduktionsprogram på Arbetsförmedlingen (månad 5-7) Uppföljningsperiod (månad 8-12) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12…………….24 Vid denna tidpunkt överförs du från FK till AF Mätpunkter Projektupplägg - flöde

9 Registerdata the proportions of participants that have/have not returned to the health insurance system the change in degree of sick listing in individuals who have returned to the health insurance system the proportions of patients that remain/have left the employment insurance system. the change in degree of utilization of the employment insurance system self reported work condition and self reported sustentation

10 Mätningar med frågeformulär Socio demography, self-rated health, SF-12, HAD, social capital, self efficacy scale, motivation, GHQ-12, life style questions, Lintos pain index. The intervention groups are also evaluated by MADRS and screened for psychiatric disease using the MINI-interview Describing the health status (including sick listing diagnosis,psychiatric comorbidity, degree of sick listening and self rated work capacity).

11 Vitalis; LUL ACT – acceptance and Commitment Therapy –(form av kognetiv terapi) Utvecklad form av KBT Alla individer är kapabla att leva ett meningsfullt liv, även i närvaro av smärta, ångest eller andra symtom Individuellt anpassad 2015-03-21

12 322 personer randomiserade, ca 110 personer i varje arm (bortfall ca 20%) Samverkan FK / AF I mars 2012 har alla varit inskrivna i ett år –45% ssk mer är 7 år –50% ssk 100% Status 2015-03-21Vitalis; LUL

13 Åldersfördelning

14

15 Inkluderar både kvinnor och män (83 personer) Randomiseras enbart till två grupper, behandling – kontrollgrupp Bedöms av läkare och psykolog Utifrån behov kopplas arbetsterapeut, sjukgymnast, socialsekreterare in Behandling utifrån ett ACT-perspektiv NYA VITALIS 2 - juli 2011 2015-03-21Vitalis; LUL

16 Styrkor Fler enheter och organisationer involveras. Skapar en helhetssyn på målgruppen. Vi arbetar i en process mot ett gemensamt mål. Det skapas en stödjande struktur för hur arbetet ska bedrivas. Gemensamma utbildningsinsatser för medarbetarna i olika organisationer. Individen/patienten har varit i fokus hos alla. Skapas en process som leds framåt utan att stanna upp eller avbrytas.

17 Svårigheter Begränsad tid för deltagarna. Svårt att påverka regelverket hos de olika organisationerna. Förändringar inom socialförsäkringen. Gruppen varit borta från arbetslivet en mkt lång tid. En målgrupp med stor hetrogenisitet. Flera olika diagnoser. Olika behov hos individen, många var sjukare än väntat. Olika organisationer har olika mål i sitt uppdrag men arbetar med samma målgrupp. Flera har fel diagnoser eller har tidigare inte fått rätt vård.

18 Kvalitativ studie Utvärdera samverkan mellan de olika organisationerna och yrkeskategorier som deltagit i projektet (FK, AF, LT, Kommunen och arbetsgivare) Intervjuer och fokusgrupper


Ladda ner ppt "Vitalis – back to life, back to work Ingrid Anderzén ArbetsRehab - Kompetenscentrum för Arbetslivsinriktad rehabilitering, Landstinget Uppsala Län Institutionen."

Liknande presentationer


Google-annonser