Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Trafikpolitiken och klimatmålet Per Kågeson Nature Associates 12 Oktober 2004.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Trafikpolitiken och klimatmålet Per Kågeson Nature Associates 12 Oktober 2004."— Presentationens avskrift:

1 Trafikpolitiken och klimatmålet Per Kågeson Nature Associates 12 Oktober 2004

2 Annual growth in EU-15 (%) 1980-19901991-2001 GDP2.32.1 Passenger transport (pkm) 3.01.7 Freight transport (tkm) 1.62.7

3 Growth factors Passenger transport - economic growth - increased speed - economic integration Goods transport - economic growth - economic integration – internal market - falling costs of transport

4 Svenska utsläpp av koldioxid 1990200020102020 Handels- sektorn -20.626.531.0 Transport sektorn 18.319.321.724.0 Övrigt(37.6)12.89.68.4

5 Vad är det långsiktiga målet? Bidra till max 550 ppm genom 50% linjär reduktion mellan 2010 och 2050? Vid linjär reduktion måste de samlade svenska utsläppen av växthusgaser minska med 15% per årtionde jämfört med läget vid varje decenniums början I så fall får inte totalutsläppen 2020 överstiga 59 Mton CO2-ekvivalenter

6 2020 i frånvaro av opt-in Utsläpp av övriga växthusgaser 14 Mton Handelsektorn tilldelas 31 Mton varav en del som gratisrättigheter 14 Mton kvar att dela på för övriga sektorer Antag att transportsektorn måste ta 2/3 av bördan för att få ekvationen att gå ihop Kräver reduktion från 24 till 11.7 Mton Förutsätter prishöjning med ca 100%

7 Ways of reducing CO 2 1. Cutting transport demand - Requires rising costs or reduced speeds 2. Improved efficiency - large potential in all modes 3. Modal shift - small potential in Sweden and in most cases expensive 4. Fuel shift (incl. electricity) – large potential but expensive

8 Means for improving fuel efficiency in road freight transport Improved logistic chains and route planning – improved load factors Increased weight and size limits in most markets Increased emphasis on driving behavior Setting speed restrictors at 80km/h Continuing efforts to reduce air drag, rolling resistance and improve engine and powertrain efficiency

9 Means for improving fuel efficiency in passenger transport Continuing efforts to reduce air drag, rolling resistance and improve engine and power-train efficiency Down-sizing of engines and cars Increased emphasis on driving behavior Reduced speed-limits on motorways Improved surveillance of speed limits Free-flowing traffic by congestion charging

10 Policy instruments Kilometer charges in all modes Common carbon tax or tradable emission permits This means all policy instruments will be technically neutral Support R&D - prepare for Kyoto II Fiscal taxes only on final consumption

11 Effects from internalising the social marginal costs of transport All modes will become cleaner and more efficient Little impact on modal split Costs of transport will increase – but not much Transport demand will be reduced – but only temporarily

12 Allmän handel med utsläppsrätter Vid begränsad opt-in 2008-2012 påverkas priset marginellt 10€/ton = 24 öre/liter diesel 30€/ton = 72 öre/liter diesel Sverige med stor sannolikhet en nettoimportör av rättigheter Hur högt priset blir 2020 beror på målet och handelssystemets geografiska omfattning

13 Behövs ytterligare styrmedel? Utsläppshandeln leder till att målet nås till lägsta pris Varje ytterligare generellt styrmedel snedvrider utfallet (utan att sänka taket) och leder till ökade kostnader. Därför bör i princip koldioxidskatten avskaffas Om så sker, stiger jämviktspriset kraftigt

14 Selektiva styrmedel Selektiva styrmedel bör utnyttjas som komplement till de generella när de kan bidra till att en lönsam potential utnyttjas Exempel på detta kan vara tekniska normer, utbildning i sparsam körning, hastighetsövervakning, trängselskatt etc Alla nyttor bör tillgodoräknas åtgärden, t.ex. ökad trafiksäkerhet o minskat slitage

15 Andra mål? Ett ytterligare generellt styrmedel är bara motiverat av om det finns ett annat mål Är ökad andel biodrivmedel ett separat mål eller bara ett annat sätt att presentera klimatmålet? Bör vi ha ett mål om diversifierad tillförsel av drivmedel? Vilket styrmedel är i så fall det bästa?

16 Gröna certifikat? Vad är målet? Stark betoning på tillförsel Ökad import eller nya handelshinder? Inlåsningseffekter? Bättre än att kräva etanolpumpar på alla servicestationer Hur används biobränslen bäst?

17 Förberedelser för Kyoto II Det kortsiktiga utsläppspriset motsvarar bara kostnaden för att nå ett modest första etappmål Hur förbereder vi oss för nästa etapp? Signal om stigande marginalkostnad inför investeringar med lång avskrivningstid? Styrmedel som underlättar introduktion av ny teknik?

18 Anpassning av fordonsparken? Den svenska bilparken släpper ut 20% mer CO2/km än den europeiska Om vi kan normalisera personbilsparken till 2020 reduceras utsläppen med ca 2.5 Mton per år Alternativet är att antingen hålla tillbaka utsläppen med ökad skatt eller att efter opt-in köpa rättigheterna utomlands

19 Global road fuel use at EU level? Global 2003 crude oil production = 3 700 Mton PopulationRoad fuel consumption at EU level EU-15 2001375 million260 Mton World 20258 000 million5 500 Mton

20


Ladda ner ppt "Trafikpolitiken och klimatmålet Per Kågeson Nature Associates 12 Oktober 2004."

Liknande presentationer


Google-annonser