Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

CABOTAGESEMINARIUM Nya förändrade villkor? Malmö Börshus 2013 – 01 - 17 2013-01-17Tommy Pilarp, Förbundsjurist 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "CABOTAGESEMINARIUM Nya förändrade villkor? Malmö Börshus 2013 – 01 - 17 2013-01-17Tommy Pilarp, Förbundsjurist 1."— Presentationens avskrift:

1 CABOTAGESEMINARIUM Nya förändrade villkor? Malmö Börshus 2013 – 01 - 17 2013-01-17Tommy Pilarp, Förbundsjurist 1

2 Nya cabotage-regler BAKGRUND: EU Kommissionen har lagt fram förslag på nya cabotage-regler  ”Review of EU rules concerning access to the EU road haulage market and access to the occupation of road transport operator”  Dessa förslag baseras på den rapport som lades fram under hösten 2012 av ”High Level Group”  Syftet är att ytterligare liberalisera och öppna upp [väg] transport-marknaden inom EU. 2

3 Nya cabotage-regler  De förslag som presenteras skall öka effektiviteten inom vägtransport-sektorn, både vad gäller miljö som ekonomi, – samt skapa mer jämlika villkor för de olika aktörerna.  ”… to improve the efficiency of road transport, both in economic and environmental terms, – and to create a more even playing field for road transport” 3

4 Nya cabotage-regler • Vad är nytt från existerande regler • …och vad är nytt från förslaget från 2012 4

5 Nya cabotage-regler  Kommissionen argumenterar nu att en ökad liberalisering kan leda till tillväxt inom EU som helhet. – En ökad liberalisering av transportmarknaden och en priskonkurrens i slutändan är av godo för konsumenter och EU:s ekonomi som helhet är delvis nya argument  Detta kan ses som ett sätt att leda debatten om ’social dumpning’ in på andra spår. 5

6 Nya cabotage-regler  De förslag som presenteras skall öka effektiviteten inom vägtransport-sektorn, både vad gäller miljö som ekonomi, samt skapa mer jämlika villkor för de olika aktörerna.  ”… to improve the efficiency of road transport, both in economic and environmental terms, and to create a more even playing field for road transport” 6

7 Nya cabotage-regler  Kommissionen slår även fast att även andra än åkerier berörs av reglerna om cabotage • Som speditörer och konsumenter  Och i slutändan EU som helhet 7

8 Nya cabotage-regler  “The cabotage rules apply to road hauliers but they indirectly affect freight forwarders and shippers as well.  Any further relaxation of restrictions on cabotage and harmonisation of the rules on establishment will have an impact on both hauliers performing international transport and resident hauliers engaged in domestic transport. 8

9 Nya cabotage-regler  “ Given the importance of road freight transport in Europe, further market opening would also have wider economic benefits in terms of the level of prices, competitiveness and efficiency of European industries.  In this sense it would have a positive impact on consumers and businesses using road haulage services.  The decrease in congestion, CO2 emissions, pollutants and noise levels will also have a positive effect on other transport users and citizens. 9

10 Nya cabotage-regler  ”..The opening of road freight markets can therefore contribute to the growth agenda ensuring that the EU economy benefits from more efficient transport services.  The initiative will improve the efficiency of logistics and of the overall economy and increase consumer welfare. 10

11 Nya cabotage-regler  Depending on the method chosen for market opening and improving enforcement, it is also expected that increased competition and the differences in cost levels may lead to a further deflationary effect on prices and loss of competitiveness of local hauliers in Member States with higher cost levels. I  in the short term, applying local labour rules to all drivers would mitigate or avoid this possible impact. 11

12 Nya cabotage-regler  Kommissionen definierar i sin Road Map två huvudsakliga “problem” [med det nuvarande systemet] som de nya förslagen skall rätta till; 1.Suboptimal efficiency of road haulage 2.Uneven playing fields in terms of implementation (including checks) and social standards 12

13 Nya cabotage-regler Vad gäller det första ‘problemet’ (suboptimal efficiency of road haulage) konstateras att nuvarande Direktiv (1072/2009) “was put in place to replace a patchwork of national rules on access to [road freight] market” men att begränsningen om tre transporter på sju dagar förhindrar operatörer att verka inom andra medlemsstater “…However by setting an upper limit to the time and number of operations carried out abroad, these rules effectively limit the freedom of hauliers to provide services in other Member States” 13

14 Nya cabotage-regler Vad gäller det andra ‘problemet’ (uneven playing field…implementation and social standards) menar Kommissionen att dagens system skapar barriärer för harmoniserade sanktionssystem samt aktörers möjligheter att agera på andra marknader “…divergent interpretations…lead Member States to apply these [rules] inconsistent…creating barriers to harmonised enforcement” “…Member states apply conditions [of establishment of foreign operators] inconsistently thus creating barriers to entry onto domestic markets” 14

15 Nya cabotage-regler Vidare menar Kommissionen att vad gäller sociala villkor mycket av de argument om ‘illegal’ arbetskraft som framförs görs så utan faktiskt grund “…Illegal employment is often associated with cabotage, although it often has little to do with these operations..” 15

16 Nya cabotage-regler Slutligen framförs att tillämpligheten av lokala (nationella) arbetsvillkor de facto försvåras av och kan kringås genom kontraktuella affärsförhållanden “…a haulier carrying out a contract received through subcontracting,…., will not fall under the scope of the Directive [Posting of Workers Directive]” 16

17 Nya cabotage-regler DE NYA FÖRSLAGEN Kommissionen lägger fram fem förslag, kallat “Policy Packages 1 – 5”  Ingen ambition att bibehålla ’status quo’  Ingen ambition att begränsa rätten till cabotage  Ambition att liberalisera nuvarande system – Olika ”grader av liberalisering” 17

18 Policy Package # 1  Tidsbegränsning (7 dagar) (som idag)  Ingen begränsning av antalet transporter  Får börja när dragbilen anlänt till värdmedlemsstaten  Behöver klargöras  Skall föregås av en internationell transport  Behöver dock ej vara avslutad  Oklart om krav på nationell registrering av cabotage-verksamhet  Oklart om nationella arbetslagar (värd-medlemsstaten) äger tillämpning 18

19 Policy Package # 2  Införandet av ett helt nytt cabotage-system  Cabotage möjligt under en begränsad tidsperiod (60-182 dagar?)  Nationell registrering av cabotage-verksamhet  Nationella arbetslagar (värdmedlemsstaten) skall tillämpas ….redan från första transporten efter att en internationell transport avslutats  Minimilöner  Semesterlön  Övriga sociala krav  19

20 Policy Package # 2  Skall kunna användas för totalt antar dagar per kalenderår, inte en samman- hängande period 20

21 Policy Package # 3  Kombinerar policy package # 1 och 2  ”Valmöjlighet” mellan PP # 1 och PP # 2.  Inget krav på nationell registrering av cabotage-verksamhet  Inget – generellt – krav på tillämpning av nationella arbetslagar 21

22 Policy Package # 3  Ger möjlighet att efter en genomförd sju-dagarsperiod välja att stanna kvar i värdmedlemsstaten och utföra cabotage-transporter under begränsad tidsperiod (60-182 dagar?)  Utan krav på internationell transport  Behöver klargöras (kontrollmekanismer)  Nationella arbetslagar (värdmedlemsstaten) skall äga tillämpning på dessa vidare transporter ….efter en ’transitional period’….. 22

23 Policy Package # 4  Ingen tidsbegränsning  Inget krav på nationell registrering av cabotage-verksamhet  Nationella arbetslagar (värdmedlemsstaten) äger tillämpning  Skall även kunna ge möjlighet att under en begränsad period (ej angiven) utföra cabotage-transporter  Utan krav på internationell transport  Nationella arbetslagar (hem-medlemsstaten) skall äga tillämpning på dessa vidare transporter  Behöver klargöras under vilka förhållanden tidsbegränsade transporter med tillämpning av hem-medlemsstatens arbetslagar får utföras 23

24 Policy Package # 5  Ingen tidsbegränsning  Inget krav på nationell registrering av cabotage-verksamhet  Nationella arbetslagar (hem-medlemsstaten) äger tillämpning  Helt fri och obegränsad rätt att i ett annat land utföra nationella transporter på de villkor (arbetslagstiftning) som gäller i hem-medlemsstaten 24

25 Nya cabotage-regler Vad händer nu?  Remiss- påverkansprocess våren 2013 – STIF har möte med EU kommissionen i februari 2013  Kommissionen beslutar om förslag sommaren 2013  Beslut tas av Ministerrådet och EU-Parlamentet hösten 2013  Nya regler kan träda i kraft 2014 (tidigast)  Transportindustriförbundet är aktivt med och påverkar genom deltagande med möten tillsammans med EU Kommissionen 25

26 Vidare frågor? Tommy Pilarp, Branschchef Förbundsjurist Telefon:08 762 71 76 073 044 71 76 E-post: tommy.pilarp@transportgruppen.setommy.pilarp@transportgruppen.se 26


Ladda ner ppt "CABOTAGESEMINARIUM Nya förändrade villkor? Malmö Börshus 2013 – 01 - 17 2013-01-17Tommy Pilarp, Förbundsjurist 1."

Liknande presentationer


Google-annonser