Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OECD Territorial Review of Sweden Regeringen uppdrag till OECD 2008 16 av 30 OECD-länder genomfört Analys av förutsättningarna för regional tillväxt Rekommendationer.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OECD Territorial Review of Sweden Regeringen uppdrag till OECD 2008 16 av 30 OECD-länder genomfört Analys av förutsättningarna för regional tillväxt Rekommendationer."— Presentationens avskrift:

1 OECD Territorial Review of Sweden Regeringen uppdrag till OECD 2008 16 av 30 OECD-länder genomfört Analys av förutsättningarna för regional tillväxt Rekommendationer policyutveckling regional tillväxt Benchmarking och goda exempel övriga OECD-länder

2 Överblick Framgångsrik välfärdsmodell – balanserar tillväxt och utjämning Utmaningar: - Demografi (åldrande befolkning) - Integration av utrikes födda på arbetsmarknaden - Krisens verkningar (arbetslöshet, särskilt unga, strukturomvandling) Tillväxtpotential: - Innovation - Stärka länkarna städer-landsbygder - Landsbygder

3 Rekommendationer i sammandrag Ökad vertikal och horisontell samordning - Inkludera fler sektorsområden i den regionala tillväxtpolitiken (bostad, infrastruktur, landsbygdspolitik, utbildning, innovation, osv.) - Tydliggör länsstyrelsernas samordnande roll på den regionala nivån - Ta tillvara metoden med regionala samordnare Förstärk den regionala direktvalda nivån (landstingen) avseende regional tillväxt Förstärk RUP - Samordnad tidslinje alla län - Samordnad tidslinje strukturfondsperiod - Ökad koppling till medel Integrera landsbygdspolitik med regional tillväxtpolitik, särskilt på regional nivå Stärka länkarna mellan stad och landsbygder (arbetsmarknad, innovation, infrastruktur, brain drain) Kompetensförsörjning gles- och landsbygder (ökad rörlighet arbetsmarknaden) Behov innovativa servicelösningar i gles- och landsbygder (goda exempel fr. Kanada) Kostnadseffektiv offentlig sektor (användaravgifter, ökade incitament för kommuner att utveckla områden, lokal fastighetsskatt, styra genom utvärdering, Open comparison i alla kommuner) Innovation - Ökat regionalt inflytande innovationspolitiken (bl. a. genom stärka universitetens regionala roll) - Ökat fokus kommersialisering och entreprenörskap - Ökad tillgång regionalt riskkapital och lokala partnerskap för tillväxt

4 Flernivåstyrning - Sverige

5 Vad säger regeringen (1)? Mycket värdefullt underlag till politikutvecklingen! Rekommendationer i linje med förd politik - Fokus regional tillväxt och i alla delar av landet (paradigmskifte) - Mer makt och inflytande över verktyg, medel och prioriteringar till regionala nivån - Landsbygdernas potential - Fokus ”green growth/eco-efficiency” - Satsningar entreprenörskap och kommersialisering - mm. Fortsatt arbete horisontell och vertikal samverkan (regionala samordnare, uppdrag till myndigheter, PBL, dialoger, starkare RUP?) Behov ökad internationell utblick och global positionering och konkurrenskraft – både nationellt och regionalt Fortsätta stödja utvecklingen av starka regionala innovationsmiljöer Fokus på utmaningarna: demografi, innovativa tjänster, kompetensförsörjning (unga och utrikes födda, uppdrag Tillväxtanalys, regionala kompetensplattformar)

6 Vad säger regeringen (2)? Lanseringskonferenser 3, 4, 5 februari Dialoger lokala och regionala aktörer – hur tar vi tillvara rekommendationerna på alla nivåer? Skrivelse till riksdagen maj 2010 (bl.a. uppföljning av nationella strategin) Budgetpropositionen 2011

7 Mer information http://www.regeringen.se/oecdterritorialreview Frågeställningar? -Hur kan vi stärka de regionala strategierna (RUP) ? -Hur skapar vi fokus i prioriteringar och flexibilitet i genomförande?

8 OECD Territorial Review of Skåne Analys och rekommendationer - regionala förutsättningar och utvecklingsmönster - utvecklingsfokus för Skåne de kommande tio åren - det regionala ledarskapet Benchmarking och goda exempel övriga OECD-länder När? Start under 2010 med avslut under 2012

9 OECD Territorial Review of Skåne Syfte: för att ha ett bra kunskapsunderlag inför det kommande regionala utvecklingsprogrammet som bör beslutas om 2013 och det nya strukturfondsprogrammet för 2014-2020


Ladda ner ppt "OECD Territorial Review of Sweden Regeringen uppdrag till OECD 2008 16 av 30 OECD-länder genomfört Analys av förutsättningarna för regional tillväxt Rekommendationer."

Liknande presentationer


Google-annonser