Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

OECD Territorial Review of Sweden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "OECD Territorial Review of Sweden"— Presentationens avskrift:

1 OECD Territorial Review of Sweden
Regeringen uppdrag till OECD 2008 16 av 30 OECD-länder genomfört Analys av förutsättningarna för regional tillväxt Rekommendationer policyutveckling regional tillväxt Benchmarking och goda exempel övriga OECD-länder

2 Överblick Framgångsrik välfärdsmodell – balanserar tillväxt och utjämning Utmaningar: - Demografi (åldrande befolkning) - Integration av utrikes födda på arbetsmarknaden - Krisens verkningar (arbetslöshet, särskilt unga, strukturomvandling) Tillväxtpotential: - Innovation - Stärka länkarna städer-landsbygder - Landsbygder

3 Rekommendationer i sammandrag
Ökad vertikal och horisontell samordning - Inkludera fler sektorsområden i den regionala tillväxtpolitiken (bostad, infrastruktur, landsbygdspolitik, utbildning, innovation, osv.) - Tydliggör länsstyrelsernas samordnande roll på den regionala nivån - Ta tillvara metoden med regionala samordnare Förstärk den regionala direktvalda nivån (landstingen) avseende regional tillväxt Förstärk RUP - Samordnad tidslinje alla län - Samordnad tidslinje strukturfondsperiod - Ökad koppling till medel Integrera landsbygdspolitik med regional tillväxtpolitik, särskilt på regional nivå Stärka länkarna mellan stad och landsbygder (arbetsmarknad, innovation, infrastruktur, brain drain) Kompetensförsörjning gles- och landsbygder (ökad rörlighet arbetsmarknaden) Behov innovativa servicelösningar i gles- och landsbygder (goda exempel fr. Kanada) Kostnadseffektiv offentlig sektor (användaravgifter, ökade incitament för kommuner att utveckla områden, lokal fastighetsskatt, styra genom utvärdering, Open comparison i alla kommuner) Innovation - Ökat regionalt inflytande innovationspolitiken (bl. a. genom stärka universitetens regionala roll) - Ökat fokus kommersialisering och entreprenörskap - Ökad tillgång regionalt riskkapital och lokala partnerskap för tillväxt

4 Flernivåstyrning - Sverige

5 Vad säger regeringen (1)?
Mycket värdefullt underlag till politikutvecklingen! Rekommendationer i linje med förd politik - Fokus regional tillväxt och i alla delar av landet (paradigmskifte) - Mer makt och inflytande över verktyg, medel och prioriteringar till regionala nivån - Landsbygdernas potential - Fokus ”green growth/eco-efficiency” - Satsningar entreprenörskap och kommersialisering - mm. Fortsatt arbete horisontell och vertikal samverkan (regionala samordnare, uppdrag till myndigheter, PBL, dialoger, starkare RUP?) Behov ökad internationell utblick och global positionering och konkurrenskraft – både nationellt och regionalt Fortsätta stödja utvecklingen av starka regionala innovationsmiljöer Fokus på utmaningarna: demografi, innovativa tjänster, kompetensförsörjning (unga och utrikes födda, uppdrag Tillväxtanalys, regionala kompetensplattformar)

6 Vad säger regeringen (2)?
Lanseringskonferenser 3, 4, 5 februari Dialoger lokala och regionala aktörer – hur tar vi tillvara rekommendationerna på alla nivåer? Skrivelse till riksdagen maj 2010 (bl.a. uppföljning av nationella strategin) Budgetpropositionen 2011

7 Mer information Frågeställningar?
Frågeställningar? Hur kan vi stärka de regionala strategierna (RUP) ? Hur skapar vi fokus i prioriteringar och flexibilitet i genomförande?

8 OECD Territorial Review of Skåne
Analys och rekommendationer - regionala förutsättningar och utvecklingsmönster - utvecklingsfokus för Skåne de kommande tio åren - det regionala ledarskapet Benchmarking och goda exempel övriga OECD-länder När? Start under 2010 med avslut under 2012

9 OECD Territorial Review of Skåne
Syfte: för att ha ett bra kunskapsunderlag inför det kommande regionala utvecklingsprogrammet som bör beslutas om 2013 och det nya strukturfondsprogrammet för


Ladda ner ppt "OECD Territorial Review of Sweden"

Liknande presentationer


Google-annonser