Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svealands KVVF:s Presentation 050404 Anders Engqvist.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svealands KVVF:s Presentation 050404 Anders Engqvist."— Presentationens avskrift:

1 Svealands KVVF:s Presentation 050404 Anders Engqvist

2 DB-modell Inner- & Mellan- Skärgården 53  57 bassänger 94  101 sund1 modellår (1992) Uttnyttjande av den Kustoceanografiska modellen för att upprätta empiriska ekologiska samband Kustoceanografisk modell Omfattande hela Svealands KVVF ansvarsområde 110 bassänger 180 sund Aktuell tid 3D-modell Ytterskärgården Grid 0.5’  0.5’ 133  145  18 celler Hela området 225  293  40 celler 10 modellår (1990- ff) 3D-modell Östersjön Grid 5’  5’ 125  145  18 celler Grid 2’  2’ 316  363  40 celler Oceanografisk/Ekologisk kustvattenmodell Anpassad för att uppfylla EU:s vattenvårdsdirektiv Realtidsassimilering av mätdata Rekommendationer till nyttjare och avnämare On-line presentation av resultat och prognoser Beredskap för att besvara händelsestyrda eventualiteter

3 Modellstatus och tillämpningar Pågående modellutveckling Validering av DB-modell mot 10 års data från Himmerfjärden 1991-2000 Underlag för ekologiska empiriska samband Manipulering av reningsverkseffektivitet Brunnsvikens restauering

4 Modelleringsupplägg Tre separata modeller: 1) Hela Östersjön (3D) 2) Svealandskustens ytterområde (3D) 3) Svealandskustens bassänger (DB)

5 3D-modell över hela Östersjön Oleg Andrejev, FIMR KVVF:s Modell- område

6

7

8 DB-modell

9 Karholmsfjd Marsviken

10 Karholmsfjd Ursprungligt modellområde för Stockholms inre och mellan skärgård Marsviken

11 Karholmsfjd Himmerfjärds- området Ursprungligt modellområde för Stockholms inre och mellan skärgård Marsviken

12 Karholmsfjd Himmerfjärds- området Ursprungligt modellområde för Stockholms inre och mellan skärgård Nytillkommet modellområde över Upplandskusten Marsviken

13 Karholmsfjd Himmerfjärds- området Ursprungligt modellområde för Stockholms inre och mellan skärgård Nytillkommet modellområde över Upplandskusten Antal sund: 180 Antal bassänger: 110 => 70 öar av c:a 20000 Marsviken

14 Åskådliggörande av genomsnittligt vattenutbyte under 1992

15 Test av DB-modellen mot Himmerfjärdsdata 1981-2000 Utvecklingsarbetet har bl.a bestått av:  Utvidgning av teorin för sundutbytesmekanismer  Integrering av olika förekommande strömningsregimer  Utveckling av teorin för den vertikala omblandningen  Utformning av modellgränssnitten  Utveckling och debuggning av programkoden  Framtagning av numeriska analysverktyg

16 H4 H5 H3 H6 H2 B1 H9 H8 H7 X1=H12 E1=H11 E2=H10

17 Fysisk drivning: kalibrering (1981-1990) validering (1991-2000)

18 Salinitets differenser 1991-2000:

19 Temp. differenser 1991-2000:

20 Statistisk validering av Himmerfjärdssimuleringarna för valideringsperioden 1991 t.o.m. 2000

21 Salinitetsvalidering H7 &H8 med de största salinitets- kontrasterna

22 Tillämpning av DB- modellen: Vattenutbyte (1997-2000) tillsammans med belastningar från  Reningsverk  Mälaren  Åar  Diffus tillrinning Starttillstånd för varje bassäng har satts till mätvärdet för varje mätperiod och jämförs med uppmätt mätvärde (DIN el. DIP) vid nästa mättillfälle

23 Synoptisk uppmätt salinitet (psu-skala) Himmerfjärden 1987 t.o.m. 2000 X1 H9 H8 H7 H6 H5 H4 H3 H2 B1 6,5 4,5

24 Jämförelse mellan DIP-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H2

25

26 Jämförelse mellan DIP-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H12 (=X1)

27 Jämförelse mellan DIP-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H3

28 Jämförelse mellan DIP-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H4

29 Jämförelse mellan DIP-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H5

30 Jämförelse mellan DIP-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H6

31 Jämförelse mellan DIP-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H7

32 Jämförelse mellan DIP-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H8

33 Jämförelse mellan DIP-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H9

34

35 Jämförelse mellan DIN-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H2

36 Jämförelse mellan DIN-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: X1(=H12)

37 Jämförelse mellan DIN-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H3

38 Jämförelse mellan DIN-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H4

39 Jämförelse mellan DIN-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H5

40 Jämförelse mellan DIN-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H6

41 Jämförelse mellan DIN-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H7

42 Jämförelse mellan DIN-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H8

43 Jämförelse mellan DIN-konc. för bassängerna med föreskrivna uppmätta koncentrationer i omgivande bassänger: H9

44

45 Tidsdelad kväverening för Himmerfjärdsverkets drift Vad skulle de resulterande DIN/DIP-kvoterna bli om kvävereningen i Himmerfjärdsverket hade avstängts under två eller fyra av vinterperiodens månader 1987-2000?

46 DIN/DIP-kvoten vid full rening d.v.s.ingen avstängning

47 DIN/DIP-kvoten vid halv rening d.v.s. Avstängning 2 mån.

48 DIN/DIP-kvoten vid noll rening d.v.s. Avstängning 4 mån.

49 Brunnsviken

50

51 12 x mån simulering Sammanställning Modell- formulering Bassäng- hypsografier Sund- hypsografier DB-modell: (Ålands inre skg:ar) Reviderad mesosk. grid Lokal Qf (Finnish data missing) Meteorology 12 x mån simulering Prg. kodning av X-inlagr. Gränsnittsdata 3D-modell: (meso-skalig grid) N x 12 x mån simulering Validering fys. data 12 x mån simulering Validering X-data Evaluering tillsammans med EIA & rapportering Baltic Qf Reviderad mesosk. grid Meteorology Lokal Qf 050310 Parallellt pågående BEVIS-projektet (planeringsstatus per 050329/AE) Initialdata för fysik. parametrar) Baltic Qf Kattegat data Meteorology 12 mån 2004 Initialiseringsdata dec’03 050310 12 mån ZTS border data Mätstations- koord. Validerings – mätdata (S,T,U & V) Emission- data & Qf Initialiseringsdata avs. närsalter (X): TN, DIN, TP & DIP Formulering av N st. åtgärds- scenarier 05 Överlämning till ÅLR Slut 061231 Pilförklaring: Aktivitet Dataöverföring Information/beslut


Ladda ner ppt "Svealands KVVF:s Presentation 050404 Anders Engqvist."

Liknande presentationer


Google-annonser