Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell stabilitet Juni 2010 Presskonferens 2010-06-01.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell stabilitet Juni 2010 Presskonferens 2010-06-01."— Presentationens avskrift:

1 Finansiell stabilitet Juni 2010 Presskonferens 2010-06-01

2 Stabilitetsbedömning Bankerna är väl rustade men osäkerheten har ökat

3 Upplåningskostnaderna för statsfinansiellt svaga länder har ökat Skillnaden mellan räntorna på tioåriga statsobligationer och den tyska statsobligationen med samma löptid Räntepunkter Källa: Reuters EcoWinDiagram 1:3

4 Osäkerheten har ökat igen TED-spread - skillnaden mellan 3 månaders interbankränta och statsskuldsväxel, räntepunkter

5 Lägre kreditförluster framöver Resultat före kreditförluster och kreditförluster, netto, i de svenska storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser 2010-03-31 Källor: Bankernas resultatrapporter, SME Direkt och RiksbankenDiagram 4:2

6 Störst förluster från de baltiska länderna Fördelning av kreditförluster under perioden 2009-2012 per region i Riksbankens huvudscenario Miljarder kronor och procent Diagram 4:4Källa: Riksbanken

7 Risker framöver Statsfinansiell oro i Europa Risk för bakslag i genomförande av åtstramning Situationen i de baltiska länderna Konjunkturnedgången nått botten Inhemska svagheter kan förstärkas Svenska hushåll En ökad skuldbörda kan på sikt skapa problem

8 Starka svenska statsfinanser Budgetsaldo i utvalda EU-länder, procent av BNP Diagram R1 Källa: Reuters EcoWin -3

9 Risker framöver Statsfinansiell oro i Europa Risk för bakslag i genomförande av åtstramning Situationen i de baltiska länderna Konjunkturnedgången nått botten Inhemska svagheter kan förstärkas Svenska hushåll En ökad skuldbörda kan på sikt skapa problem

10 Konjunkturnedgången nått botten BNP, årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWin Diagram 2:34

11 De interna devalveringarna har fortsatt Nominella löner. Årlig procentuell förändring Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:33

12 Risker framöver Statsfinansiell oro i Europa Risk för bakslag i genomförande av åtstramning Situationen i de baltiska länderna Konjunkturnedgången nått botten Inhemska svagheter kan förstärkas Svenska hushåll En ökad skuldbörda kan på sikt skapa problem

13 I många länder steg de reala huspriserna kraftigt åren före krisen Reala huspriser i Sverige och omvärlden, index 1995=100 Källor: Reuters EcoWin, BIS och Riksbanken

14 Ökad skuldsättning Hushållens skulder i relation till disponibla inkomster (%) Källor: SCB och Riksbanken

15 Bankerna klarar en mycket sämre utveckling Bankernas primärkapitalrelation i stresstestet Procent Diagram 4:6 Källa: Riksbanken Anm. Primärkapitalrelationer beräknade enligt Basel II fullt ut.

16 Stabilitetsbedömning Bankerna är väl rustade men osäkerheten har ökat


Ladda ner ppt "Finansiell stabilitet Juni 2010 Presskonferens 2010-06-01."

Liknande presentationer


Google-annonser