Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell stabilitetsrapport våren 2012. Ökad motståndskraft i svenska storbanker.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell stabilitetsrapport våren 2012. Ökad motståndskraft i svenska storbanker."— Presentationens avskrift:

1 Finansiell stabilitetsrapport våren 2012

2 Ökad motståndskraft i svenska storbanker

3 Låga kreditförluster Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser, sept. 2011Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

4 Bankerna är väl kapitaliserade i ett internationellt perspektiv Källor: Bankernas resultatrapporter och RiksbankenKärnprimärkapitalrelationer enligt Basel II, procent, dec. 2011

5 Bankernas likviditetsbuffertar har ökat Miljarder kronorKällor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

6 Utvecklingen i euroområdet utgör den största risken

7 Osäkerheten har ökat under våren Källor: Reuters EcoWin10-åriga statsobligationsräntor, procent

8 Bankerna klarar betydligt sämre utveckling Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III, procentKällor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

9 Riksbanken rekommenderar de svenska storbankerna att…

10 Säkerställa att man med god marginal har tillräckligt med kärnprimärkapital Kärnprimärkapitalrelationer enligt Basel III, procentKälla: Riksbanken 2013 2015

11 Upprätthålla god motståndskraft mot likviditetsstörningar Överlevnadsperiod, antal dagar, då bankerna upplever utflöden av insättningar och inte kan refinansiera 50% av den marknadsfinansiering som förfaller inom 90 dagar Källor: Liquidatum och Riksbanken

12 Bättre löptidsmatchning mellan bankernas upp- och utlåning Måttet anger hur stor del av bankernas illikvida tillgångar som finansieras med stabil finansiering, procent Källor: Liquidatum och Riksbanken

13 Förbättra den offentliga redovisningen av sina likviditetsrisker Källor: Bankernas resultatrapporter och Riksbanken

14 Riksbanken rekommenderar de svenska storbankerna att… säkerställa att de med god marginal har tillräckligt med kärnprimärkapital upprätthålla god motståndskraft mot likviditetsstörningar minska sina strukturella likviditetsrisker förbättra den offentliga redovisningen av sina likviditetsrisker

15 Ökad motståndskraft i svenska storbanker Utvecklingen i euroområdet - största risken


Ladda ner ppt "Finansiell stabilitetsrapport våren 2012. Ökad motståndskraft i svenska storbanker."

Liknande presentationer


Google-annonser