Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Val av församlingsråd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Val av församlingsråd."— Presentationens avskrift:

1 Val av församlingsråd

2 Nytt från och med 2014 Ett gemensamt pastorat med en kyrkoherde och ett kyrkoråd Ett församlingsråd i varje församling Kyrkorådet ansvarar för den gemensamma verksamheten och ekonomin. Är arbetsgivare för alla personal inom pastoratet.

3 Församlings-rådets uppgifter

4 Församlingens lokala styrelse
Samråder med KR om ny församlingsinstruktion Väljer kyrkvärdar Beslutar om församlingskollekter och deras ändamål Ska godkänna om en kyrka ska tas ur bruk Ska godkänna ev ändringar av kyrkobyggnad eller kyrkorum Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i KO och i församlingsinstruktionen. Inför varje nytt år ska församlingsråden planera verksamheten tillsammans med församlingsherden. 6. Även vid vilka tillfällen kollekten ska tas upp

5 Upplåtelse av kyrka för andra ändamål
Huvudgudstjänst tillsammans med andra samfund Form för huvudgudstjänsten Samråd kring uppbyggnad av huvudgudstjänsten Plan för församlingens gudstjänster Ansvarar ej för budget och personal Församlingsrådet ska fullgöra de uppgifter som anges i KO och i församlingsinstruktionen. Inför varje nytt år ska församlingsråden planera verksamheten tillsammans med församlingsherden. 7 andra ändamål än gudstjänster och kyrkliga handlingar. FR kan uppdra åt den präst som är ledamot i FR att besluta. 8 FR ska medge om 9 utöver högmässan. Utifrån den svenska kyrkohandboken och tillsammans med präster och kyrkomusiker 10 med KH och församlingens präster. KH beslutar. 11 KH fastställer efter samråd med FR, församlingens präster och kyrkomusiker

6 Hur väljs församlings-råden?

7 Kyrkofullmäktige beslutar om Antalet ledamöter och ersättare
Vilka som ska ingå utifrån församlingens nominering Hur lång mandattiden ska vara * Det nyvalda kyrkofullmäktige

8 Vem kan nomineras? Nominering vid ett öppet möte i församlingen
Den som nomineras ska Ha fyllt 18 år Vara medlem i Svenska kyrkan Vara folkbokförd inom pastoratet Kan vara bosatt i annan församling inom pastoratet.

9 Vem kan nominera? Den som föreslår ett namn ska Ha fyllt 16 år
Vara medlem i Svenska kyrkan Vara folkbokförd inom församlingen Vara närvarande vid nomineringsmötet Den som nominerar ska vara folkbokförd i församlingen den 10 nov


Ladda ner ppt "Val av församlingsråd."

Liknande presentationer


Google-annonser