Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”0-vision” Miljöutskottet Transporter ska inte leda till allvarlig skada på människor eller miljö (Nasjonal transportplan 2006-2015, norske transportetatenes.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”0-vision” Miljöutskottet Transporter ska inte leda till allvarlig skada på människor eller miljö (Nasjonal transportplan 2006-2015, norske transportetatenes."— Presentationens avskrift:

1 ”0-vision” Miljöutskottet Transporter ska inte leda till allvarlig skada på människor eller miljö (Nasjonal transportplan 2006-2015, norske transportetatenes felles miljövision)

2 Vi jobbar med utveckling av ett miljöanpassat transportsystem Klimat – reduktion av CO2-utsläpp Natur- och kulturmiljö Miljöanpassad transport i städer Planering av vägens omgivning Lokal luftförorening Buller Miljöanpassat transportsystem Livscykelanalyser Estetik

3 NVF utskott Miljö Danmark ledande land 2012-2016 Sverige, Danmark, Finland, Norge, Island, Färöarna Stefan Berg ordförande, Gerd Åström sekreterare i svenska utskottet Medlemmar TRV, SKL, SKANSKA, Tyréns, WSP, Stockholms och Göteborgs stad, VTI, Naturvårdsverket

4 Inriktning 2012-2016 Arbetssätt: Fokus på nätverk Nordiska seminarier med föredrag, workshops och studiebesök Hög ambition på kunskapsspridning via hemsidan Återkoppling till respektive organisation

5 Hur ska vi jobba 2012-2016 Mål och aktiviteter: 2 nordiska seminarier per år 1-2 nationella möten per år – även här finns ambition att kunna samordna med andra utskott Minst ett öppet seminarium i samarbete med annat utskott Söka samarbete med PIARC och BRA Arbeta med vårt bidrag till kongressen 2016 Bevakning av Nord-FOU Europeisk utblick genom att bl.a. behandla EU- direktiv, arbete med miljökvalitetsnormer

6 Nordiska möten LandStedTidspunktEmne DanmarkSilkeborg7-8 Maj 2013Vand/støj/natur/kulturmiljø NorgeDrammen og Kongsberg11.-12. Sept. 2013Nordisk miljømøde – miljøvennlig byutvikling/ natur og kulturmiljø SverigeMalmø/KøbenhavnApril/maj 2014Bymiljø- tillsammans med Transport i städer IslandSnæfellsnesPrimo sept. 2014Infrastruktur i sårbare miljøer FinlandLaplandUltimo maj 2015Wildlife/klimaforandring/transport-infrastruktur til minedrift Færøerne ? Sept. 2015?Natur- og kulturmiljø, herunder vejens indpasning i landskabet?

7 Exempel samarbete Strategisk planering (parkering, varudistr., transportutveckling, CO2, kollektivtrafik) Transport i städer (hållbar stadsutveckling, klimat, Mobility Management) Trafiksäkerhet (hastighet) Vägens konstruktion (livscykelanalys) Beläggning (hänsyn miljö, klimat) Drift och underhåll (miljöeffekter av DoU) Fordon och transporter (alt. bränslen, energiförbrukning, miljökrav) ITS (miljöstyrning ex signaloptimering)

8 Gemensamma/öppna sem. Odense 2009: ”Det gode bymiljø”. Gemensamt Miljö+Transport i städer Sverige 2010: ”I Linnés fotspår”, natur-/kultur Öppet seminarium Sverige 2011: Universell utformning. Öppet seminarium Årliga öppna seminarier Natur-/kulturmiljö

9 – Nordiskt vägforum Nordiskt Vägforum (NVF) grundades 1935 i Stockholm. Akronymen NVF stod fram till 2008 för Nordiska Vägtekniska Förbundet. NVF är ett kunskapskluster inom väg- och vägtransportsektorn i Norden. Forumet arbetar för internationell harmonisering av regelverk och för nordisk samordning gentemot EU. NVF arrangerar regelbundet samnordiska möten, varav det största är kongressen Via Nordica som hålls vart fjärde år. NVF har över 800 aktiva medlemmar. Den svenska avdelningen har ca 70 medlemsorganisationer. Den svenska avdelningens ordförande är Trafikverkets generaldirektör. NVF:s viktigaste arbete sker i forumets tiotal arbetsutskott. Medlemsorganisationernas ledning nominerar deltagare till utskotten. Källa: Wikipedia


Ladda ner ppt "”0-vision” Miljöutskottet Transporter ska inte leda till allvarlig skada på människor eller miljö (Nasjonal transportplan 2006-2015, norske transportetatenes."

Liknande presentationer


Google-annonser