Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

  Bengt Johansson  https://www.youtube.com/watch?v=67SgIrsDS_I&feature =relmfu https://www.youtube.com/watch?v=67SgIrsDS_I&feature =relmfu  Pia Sundhage.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "  Bengt Johansson  https://www.youtube.com/watch?v=67SgIrsDS_I&feature =relmfu https://www.youtube.com/watch?v=67SgIrsDS_I&feature =relmfu  Pia Sundhage."— Presentationens avskrift:

1   Bengt Johansson  https://www.youtube.com/watch?v=67SgIrsDS_I&feature =relmfu https://www.youtube.com/watch?v=67SgIrsDS_I&feature =relmfu  Pia Sundhage  https://www.youtube.com/watch?v=97d_dpvW1VE https://www.youtube.com/watch?v=97d_dpvW1VE  John Tortorella  https://www.youtube.com/watch?v=biZlEtaXbw8 https://www.youtube.com/watch?v=biZlEtaXbw8 Klipp: olika människosyn

2 Ledarskap och organisation HT14-VT15 Mia Jönsson 2014-08-28

3   Sätt att se på människans natur  Antaganden om människan (Schein)  Teori X och Y (McGregor)  Ledarstilar  Lewins ledarstilar (Lewin)  Ledarskap som relationellt fenomen Ledarskapsteorier

4   Den rationella-ekonomiska människan  Symbol: morot och piska Den sociala människan  Symbol: motivation och gemenskap  Den självförverkligande människan  Symbol: behovstillfredsställelse och erkännande  Den komplicerade människan  Symbol: situationsanpassning Edgar Schein, 1974 Antaganden om människan

5   En medfödd ovilja till arbete  Försöker dra sig undan ansvar, om det är möjligt  Saknar initiativförmåga  Måste tvingas, kontrolleras, styras eller hotas med straff  Föredrar rent av att styras för att slippa ta eget ansvar  Har relativt små ambitioner  Är endast ute efter ekonomisk och materiell belöning McGregor, 1966 Teori X

6   Upplever arbete och ansträngning som något naturligt och stimulerande  Upplever ringa motivation om hon utsätts för yttre kontroll eller hot om straff  Är initiativrik och vill därför utöva självstyrning och självkontroll för att nå de mål hon är engagerad i  Uppfattar själva målengagemanget som belönande i sig  Är i stånd att inte bara acceptera utan också aktivt söka ansvar  Äger förmåga att använda fantasi, intellekt och kreativitet vid lösandet av organisatoriska problem McGregor, 1966 Teori Y

7  DEN AUKTORITÄRE LEDAREN  ger order  styr med järnhand  lyssnar inte på andras åsikter  fattar beslut själv  leder till ett auktoritärt klimat  hävdelsebehov  delegerar inte ansvar  makten stannar hos ledaren  intolerans  tål inte motsägelser Kurt Lewin, 1935 Lewins ledarstilar #1

8  LAISSEZ FAIRE-LEDAREN  brister i ledarrollen  ”djungelns lag”  kan vara valt  klarar inte av ledarrollen  passiv  vill inte ta ansvar  vill inte fatta beslut  bryr sig inte om medarbetarna  fokuserar inte på resultat  vänder kappan efter vindenKurt Lewin, 1935 Lewins ledarstilar #2

9  DEN DEMOKRATISKE LEDAREN  accepterar ledarrollen  tar nödvändiga beslut  tar hänsyn till allas åsikter  bör vara en auktoritet  delegerar beslut och ansvarsfulla arbetsuppgifter  uppfattas som en i ”gänget”  sprider en känsla av säkerhet  de som leds upplever frihet  lyhörd  öppen för dialog  fattar beslut ”tillsammans”  känner och litar på sina medarbetare  delegerar ansvar och uppgifter  fokus är resultatetKurt Lewin, 1935 Lewins ledarstilar #3

10   Inte bara egenskaper som gör en bra ledare  Ledarskap som relationellt fenomen  Även större sammanhang!  Relationen ledare-ledare viktig för att relationen ledare-grupp ska fungera Ledarskap som relationellt fenomen

11


Ladda ner ppt "  Bengt Johansson  https://www.youtube.com/watch?v=67SgIrsDS_I&feature =relmfu https://www.youtube.com/watch?v=67SgIrsDS_I&feature =relmfu  Pia Sundhage."

Liknande presentationer


Google-annonser