Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Geoteknisk sektorsportal - datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar Huvudstudie Bengt Rydell och Mats Öberg, SGI SKL referensgrupp.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Geoteknisk sektorsportal - datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar Huvudstudie Bengt Rydell och Mats Öberg, SGI SKL referensgrupp."— Presentationens avskrift:

1 1 Geoteknisk sektorsportal - datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar Huvudstudie Bengt Rydell och Mats Öberg, SGI SKL referensgrupp 31 maj 2012, Stockholm

2 2 Bakgrund och syfte Behov av underlag för fysisk planering, byggande och krisberedskap Klargöra förutsättningar och beskriva en teknisk och organisatorisk lösning – komplettering och fördjupning av förstudie Nytta Minskade kostnader för geoteknisk information/undersökningar Tillförlitlig information skapar bättre och mer kostnadseffektivt byggande Snabb och lätt tillgänglig information vid akuta risksituationer Underlag för miljöarbete och vattenförvaltning

3 3 Huvudstudie - omfattning Teknisk detaljutformning - redigeringsapplikation - testmiljö Geosuite – WMS Organisation Ansvarsförhållanden Tidplan, kostnader och finansiering Information och implementering Redovisning i december 2012

4 4 Organisation Drift, förvaltning och vidareutveckling - redigeringsapplikation för analogt lagrade undersökningar - digitalt lagrade undersökningar – ”Branschens data” Ansvarig organisation Struktur/system för insamling och leverans av data Redaktör för Geoteknisk sektorsportal

5 5 Ansvar – insamling och publicering Nyttjanderätt och äganderätt Ansvar för lämnade data Tillgänglighet Användning av data

6 6 Tidplan, kostnader och finansiering Introduktion/användning av tekniska system - redigeringsapplikation - Branschens data i Geosuite – WMS Kostnader för drift, förvaltning och vidareutveckling Finansiering av investering och drift

7 7 Information och implementering Workshop för användare och intressenter 6 november 2012 Konferenser och möten Branschorganisationer

8 8 Status antal objekt 24 maj 2012: över 900 objekt Redigeringsapplikation

9 9 Teknisk detaljutformning - redigeringsapplikation Leverans från underkonsult (SWECO) 1/6 med ny funktionalitet: Veckovis backup av inlagda objekt (redan utfört) = ”historik” Anpassningar för att klara redigering av tiotusentals objekt Även stöd för linjer och punkter (tidigare finns stöd för ytor). Till linjer läggs fältet ”Geofysik?” (Ja/Nej) Uppladdning av färdiga geometrier (shp, SWE99TM, fastlagd tabellstruktur = metadatafält) Åtkomst/editering (ändra attribut/borttagning) av ytor/linjer/punkter helt inneslutna i andra nyare ytor Eventuell (i mån av tid): Redigering av befintliga geometrier, backa/ångra senaste ritad brytpunkt (vertex) Kontakter med Lerum och Botkyrka för uppladdning av färdiga geometrier enligt fastlagd tabellstruktur (Björn, Mats) Tester beräknas genomföras under juni och augusti 2012

10 10 Detaljbeskrivning av TRV:s implementering av ”nationellt digitalt GeoArkiv” Utveckling för WMS-generering av ett urval av data från TRV:s SQLserver Publicering av denna WMS i tittskåp + ev. på geodata.se Kostnadsuppskattning för skarp implementering Testmiljö/beskrivning (Geosuite-->databas-->WMS) för ”Branschens data”

11 11 Aktuell systemarkitektur SQL Server? Geoserver? Leverantör (konsult) WMS bh WMS omr WMS PostgreSQL Registerings- applikation Geoserver WMS omr gis.swedgeo.se/startgsp/ Geoteknisk Sektorsportal. Ingångssida.. 1jan 2013 1) Release 28, release 29 etc GeoSuite 1) SGF fält Windows molntjänst Trafikverket Inbäddad service som lyssnar på kö i molnet ”Granskn.” Tittskåp SQL Server Branschens data ………… Inbäddad service som lyssnar på kö i molnet Etablerat dataflöde Tilltänkt dataflöde

12 12 Befintliga tittskåp – geoteknisk sektorsportal http://gis.swedgeo.se/startgsp

13 13 Befintlig Testdata: Data ur TRV Nationell GeoArkiv Kommande

14 14 Geodata.se – portalen och navet i svensk geodatainfrastruktur

15 15 Exponering av Geoteknisk sektorsportal i geodata.se


Ladda ner ppt "1 Geoteknisk sektorsportal - datainfrastruktur för tillgång till geotekniska undersökningar Huvudstudie Bengt Rydell och Mats Öberg, SGI SKL referensgrupp."

Liknande presentationer


Google-annonser