Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Uppdraget Mål Finansiering Organisation Utgångspunkter Vision Aktiviteter framåt Nationella upphandlingsstödet Daniel Moius.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Uppdraget Mål Finansiering Organisation Utgångspunkter Vision Aktiviteter framåt Nationella upphandlingsstödet Daniel Moius."— Presentationens avskrift:

1 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Uppdraget Mål Finansiering Organisation Utgångspunkter Vision Aktiviteter framåt Nationella upphandlingsstödet Daniel Moius daniel.moius@kammarkollegiet.se

2 Uppdraget NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET ”§ Myndigheten ska utveckla och förvalta ett upphandlingsstöd samt driva utvecklingen av den elektroniska upphandlingen och delta i standardiseringsarbetet på området. I detta ingår att utveckla och sprida hjälpmedel och metoder. Arbetet ska ske i samverkan med berörda intressenter.” Förordning om ändring i instruktion för Kammarkollegiet (2008:1260). Nationellt upphandlingsstöd upphandlingsstödeUpphandling + standardisering a) utveckla och b) sprida hjälpmedel och verktyg Intressenter

3 Mål NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Nationella upphandlingsstödet ska bidra till en mer förenklad, effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling, där konkurrensen på marknaden bättre tas tillvara så att skattemedlen kan användas på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet.” stärka upphandlingens strategiska betydelse involvera verksamhetsnära kompetens att upphandling prioriterar hög kvalitet innovationsfrämjande upphandling underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingarna långsiktigt hållbar utveckling

4 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Vad är framgång för uppdraget? (återrapportering till regeringen) A. Att uppnå kvalitetsvinster vid upphandling B. Att uppnå effektivitetsvinster vid upphandling C. Att grundlägga och bedriva samarbete med intressenter D. Redovisning av vilka produkt- och tjänsteområdet arbetet skett med enhetliga förfrågningsunderlag

5 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET 500 000 000 000 kr Medborgarnytta Tillväxt Offentliga finanser Näringslivs- utveckling kvalitet effektiva processer goda konkurrens- förutsättningar låga kostnader Praktisk nytta + konkreta resultat !! Tillvarata potentialen till goda offentliga affärer!

6 NejJa Utveckla systemstöd för den interna processen hos de upphandlande myndigheterna. Publika funktioner som förbättrar och förenklar på upphandlings- marknaden (se frivilliga delar i direktiven). Kammarkollegiet utfärdar och ”garanterar” förfrågningsunderlag färdiga att använda. Kammarkollegiet möjliggör kvalitetssäkrande arbetsprocesser och organisation att parterna kan ensa sig kring enhetliga underlag. Långa utredningarKonkreta resultat NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET

7 Ett förfrågningsunderlag: Allmänna uppgifter Formella krav Kommersiella krav Leverantörskrav Genomförandevillkor Specifikation Genomarbetade, välförankrade och välspridda metoder och hjälpmedel för upphandlingsprocessen, exempelvis mer enhetliga förfrågningsunderlag för olika produktkategorier. Kammarkollegiet: kvalitetssäkrad arbetsprocess, organisation, struktur, teknisk plattform

8 Finansiering NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Budgetproposition för 2009: Anslagsfinansering 12 + 10 mkr  22 mkr årligen Tillkommer öronmärkta pengar för vägledning inom vård och omsorgssektorn 2 – 4 mkr årligen.

9 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Organisation

10 Utgångspunkter NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Servicefunktion åt både leverantörer och offentliga köpare (partsneutral) Tät dialog med intressenter Uppmuntra - men samordna initiativ - på området Pragmatisk helhetssyn Prioritering av aktiviteter: kostnad/nytta win-win konkreta resultat (små steg – upptrappad ambitionsnivå) tydligt efterfrågat Hög kommunikationsnivå och öppenhet i arbetet Kombinera drivkraft och initiativ med lyhörd samverkan

11 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Definitionsfas (orientering) Kartbild Uppdragsplanering (definiera mål och operationalisera genomförande) Rekrytering: Fas 1: jurister, upphandlare, specialist och koordinator Fas 2: IT-arkitekt, specialist vård/omsorg, information Referensgrupp Företrädare för intressentorganisationer Internationellt arbete Konferens eGovernment i Malmö 18-20 november PEPPOL Övertagande av vägledning vård och omsorg från NUTEK Pågående aktiviteter

12 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Aktiviteter 2009 2009 Organisation Definition Kartläggning / Dialog Operationalisering Ordförandeskapet i EU Genomförande

13 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Vision ”God upphandlingssed” (partsgemensamt dokument som beskriver lämplighet/skälighet vid upphandling) Elektronisk marknadsplats för upphandling (lagstiftning: dynamiska inköpssystem, elektroniska auktioner m.m.) Officiell förteckning (leverantörer kan återanvända uppgifter mellan upphandlingar, LOU 11:16) Upphandlingsplattform för kunskaps- och kompetensöverföring (enhetliga förfrågningsunderlag, utvärderingsmodeller m.m.) Den goda affären i fokus! Att upphandling får en ökad strategisk betydelse (utveckla kompetens hos upphandlare)

14 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Utmaning 1.. Till SOI:s årskonferens 2010 erbjuder sig Nationella upphandlingsstödet att komma och berätta om vilka konkreta åtgärder som är resultatet av arbetet. På vilka sätt har SOI utnyttjat möjligheten att engerat sig i arbetet i det Nationella upphandlingsstödet?

15 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Utmaning 2.. Vilka praktiska och konkreta åtgärder ska vidtas av Nationella upphandlingsstödet? På vilket sätt skapas mest nytta av satsningen? Tänk fritt och stort! Epost: nu@kammarkollegiet.senu@kammarkollegiet.se Senast 15 april 2009 Målsättning är att 90% av mötesdeltagarna ger respons!!!

16 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Dialog med intressenter kring uppgifter för Nationella upphandlingsstödet Luleå 26 maj Linköping 28 maj Stockholm 2 juni Göteborg 4 juni Sundsvall 9 juni Malmö 12 juni (Stockholm 16 juni)

17 NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Frågor, synpunkter, feed-back eller övrigt: daniel.moius@kammarkollegiet.se 08-700 08 41 Förslag på aktiviteter och åtgärder för Nationella upphandlingsstödet : nu@kammarkollegiet.se 08-700 08 00


Ladda ner ppt "NATIONELLA UPPHANDLINGSSTÖDET Uppdraget Mål Finansiering Organisation Utgångspunkter Vision Aktiviteter framåt Nationella upphandlingsstödet Daniel Moius."

Liknande presentationer


Google-annonser