Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beredningen infrastruktur - summering 2011-2014 Ordförande: Monica Hanson, Trollhättan Beredningsansvarig: Christian Martins.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beredningen infrastruktur - summering 2011-2014 Ordförande: Monica Hanson, Trollhättan Beredningsansvarig: Christian Martins."— Presentationens avskrift:

1 Beredningen infrastruktur - summering 2011-2014 Ordförande: Monica Hanson, Trollhättan Beredningsansvarig: Christian Martins

2 Beredningen infrastruktur Monica Hanson (ordf.)Trollhättan Gunnar LidellVänersborg Michael KarlssonÅmål Anna-Lena HeydarUddevalla Lars-Åke GustavssonOrust Roland KarlssonLysekil Robert SvenssonMellerud

3 Kommunerna, näringslivet och Fyrbodals invånare har behov av en väl fungerande infrastruktur!

4 Insatsområden Väg Järnväg IT/Fiber Kollektivtrafik Sjöfart Elström

5 Infrastrukturberedningens syn på uppdraget Bygga ut infrastrukturen, väg, järnväg, IT/Bredband, kollektivtrafik, sjöfart och elström. Detta är en investering för framtiden. Investeringar i infrastruktur i Fyrbodal och Västsverige är lönsamma för hela landet. Viktigt att företagen kan tillgodose sina behov av godsflöden och säkerställa tillgången på kompetent arbetskraft vilket förutsätter en funktionell infrastruktur. Att satsa på infrastrukturen och binda samman olika regioner är det mest effektiva sättet att skapa god sysselsättning och tillväxt. Lyfta fram och stärka Fyrbodals potential med sitt strategiska läge mellan de stora städerna Oslo och Göteborg. Fyrbodal utgör till vissa delar ett nav där riksvägarna 161 och 44 möter E6 (vid Torp). Dessutom löper E45 och riksväg 172 rakt igenom området vilket binder samman arbetsmarknaderna i Dalsland och Bohuslän och dessutom utgör viktiga kommunikationsstråk för gods- och persontrafik till marknaderna i Värmland och Norge

6 Två planer som styr ”allt” Nationella planen för vägtransportsystemet Investeringar i nationella stamvägnätet Inv. i stamjärnvägsnätet Drift o underhåll Sektorsuppgifter Riktade trafiksäkerhet och miljöåtgärder på statliga vägnätet Bidrag till enskilda vägar Regional infrastrukturplan Investeringar i regionala vägar Trafiksäkerhetsåtgärder Bidrag till kollektivtrafik-anläggningar Bidrag till kommuner avseende TS, GC och Miljö Investeringar övriga statliga vägar Bärighet, tjälsäkring, rekonstruktion

7 2011 Åtgärdsplan för stråkpotterna 1 och 5. Uddevalla-Bengtsfors-Årjäng-Arvika (1) Lysekil-Uddevalla-Trollhättan-Lidköping-Skövde Karlsborg (5) Engagemang gällande brohöjden på ny Göta Älvbro. Fastställt Målbild för kollektivtrafiken i 2025 och kollektivtrafikprogram 2013-2016. Tydligt markerat Fyrbodals ståndpunkt gällande planerad elkraftkabel till Norge. (markkabel samt att sjökabel utreds).

8 2012 Invigd upprustad och delvis ny linjesträckning Skee –Strömstad på Norra Bohusbanan. Utbyggd dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan. Främja Vänersjöfartens framtid genom nybyggnation av slussarna och behovet om införande av EU-regelverket ”Inner Waterways”. Processat och fastställt regionalt trafikförsörjningsprogram. Etablerat Fyrbodals DRK (delregionala kollektivtrafikråd).

9 2013 Kraftfullt agerat gällande Trafikverkets förslag på en nedläggning av DVVJ och Lysekilsbanan. Detta i princip utan dialog med berörda kommuner och näringsliv. IGS-projektet avslutat enligt plan. Fem utredningar framtagna som var för sig bidrar till förbättrade förutsättningar för ökad intermodalitet. Delaktig i framtagandet av Målbild Tåg 2035.

10 2014 Regional transportinfrastrukturplan 2014-2025 fastställd. Särskild pott för utveckling av landsbygdsvägar har på Fyrbodals initiativ skapats i planen (253 mnkr). Väg 171/162 Hallinden, 172 Härsängen och väg 928 Munkedal-Hedekas. Landsbygdsutredningen fastställd vilket innebär en överenskommen miniminivå av kollektivtrafikutbud. Fyrbodal och RKR har ställt samman förslag till en åtgärdslista för att stärka dialogen och samverkan mellan kollektivtrafiknämnden, Västtrafik och kommunerna.


Ladda ner ppt "Beredningen infrastruktur - summering 2011-2014 Ordförande: Monica Hanson, Trollhättan Beredningsansvarig: Christian Martins."

Liknande presentationer


Google-annonser