Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FoU Välfärd Värmland Loke Projekt Karlstad 2011 Värmland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FoU Välfärd Värmland Loke Projekt Karlstad 2011 Värmland."— Presentationens avskrift:

1 FoU Välfärd Värmland Loke Projekt Karlstad 2011 Värmland

2 Utveckla system för Samverkan Brukarmedverkan Uppföljning

3 System för uppföljning Hur går det? Vilka resultat uppnår vi? Blir det som vi tänkt oss? Vilka är våra erfarenheter? Planering och utveckling verksamhet

4 Samarbete med FoU-enhet/universitet SKL stöd Loke UIV Mångbesökare

5 Uppdrag för SKL-modellerna Anvisningar Implementera Handleda

6 Loke - Lokal evidens

7 UFFE (FoU i Umeå) Utvecklat inom socialtjänsten SKL-medel med fokus missbruk/beroende 07-10

8 Varför Loke Användbar inom socialtjänst och inom sjukvården Hela länet

9 Loke - 3 kärnområden Verksamhetsidé Dokumentation Brukaruppföljning

10 Enkel modell Följer upp insatserna öppen/ slutenvård Mål Målgrupp Insatser Intensitet Avsikt-Realitet

11 Loke 2011 Pröva modellen Avtal FoU VV FoU stöd av UFFE Vuxenavdelningen ASF Nexus och Kompassen

12 Rapport och anvisningar

13 KUNSKAP TILL PRAKTIK FÖRLÄNGT OCH UTÖKAT UPPDRAG

14 SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING LOKE Överenskommelse med SKL /år

15 Familjer med missbruk eller beroende

16 Stöd i föräldrarskapet Insatser riktat till föräldrarna och skall gynna barnen

17 Barnperspektivet i länsdokumentet Nu finns medel att söka /år 50% processledare

18 Kartläggning Inventering Problemanalys Föräldrarstödsutbildningar Expertgruppen tar fram underlag Utbilda utbildare-metodstöd

19 BC styrgrupp Liv och VLV skriver överenskommelse med SKL

20 PLATTFORM VÄRMLAND Implementera EBP Socialtjänsten Hälso- och sjukvården

21 Beroendecentrum Läkare 50% Behandl.ass 5 av 8 nya 2 nya sjuksköt. 100% sjuksköt. 1/9 Beläggning jan-sept 8,93

22 Nationell basutbildning Fördjupningskurser Vilka behov finns i länet? Vilket stöd från processledningen?

23 Chefsdagar? Behov och önskemål Finansieras med konferensavgift. Dag eller 2 dagars?

24

25 Det långsiktiga utvecklingsarbetet fortsätter Egen finansiering Styrgruppsmodellen

26 Permanenta processledarfunktionen Utvecklingsledare 70/ VLV – LiV Nyckelpersoner Processledare 50% Föräldrarstöd Kompetenscentrum Utbildare Metodstödjare


Ladda ner ppt "FoU Välfärd Värmland Loke Projekt Karlstad 2011 Värmland."

Liknande presentationer


Google-annonser