Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

FoU Välfärd Värmland Loke Projekt Karlstad 2011 Värmland.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "FoU Välfärd Värmland Loke Projekt Karlstad 2011 Värmland."— Presentationens avskrift:

1 FoU Välfärd Värmland Loke Projekt Karlstad 2011 Värmland

2 Utveckla system för Samverkan Brukarmedverkan Uppföljning

3 System för uppföljning Hur går det? Vilka resultat uppnår vi? Blir det som vi tänkt oss? Vilka är våra erfarenheter? Planering och utveckling verksamhet

4 Samarbete med FoU-enhet/universitet SKL stöd 07-10 Loke UIV Mångbesökare

5 Uppdrag för SKL-modellerna Anvisningar Implementera Handleda

6 Loke - Lokal evidens

7 UFFE (FoU i Umeå) Utvecklat inom socialtjänsten SKL-medel med fokus missbruk/beroende 07-10

8 Varför Loke Användbar inom socialtjänst och inom sjukvården Hela länet

9 Loke - 3 kärnområden Verksamhetsidé Dokumentation Brukaruppföljning

10 Enkel modell Följer upp insatserna öppen/ slutenvård Mål Målgrupp Insatser Intensitet Avsikt-Realitet

11 Loke 2011 Pröva modellen Avtal FoU VV FoU stöd av UFFE Vuxenavdelningen ASF Nexus och Kompassen

12 http://kunskaptillpraktik.skl.se Rapport och anvisningar

13 KUNSKAP TILL PRAKTIK FÖRLÄNGT OCH UTÖKAT UPPDRAG

14 2012-2013 SYSTEM FÖR UPPFÖLJNING LOKE Överenskommelse med SKL 300.000/år

15 2012-2014 Familjer med missbruk eller beroende

16 Stöd i föräldrarskapet Insatser riktat till föräldrarna och skall gynna barnen

17 Barnperspektivet i länsdokumentet Nu finns medel att söka 325.000/år 50% processledare

18 Kartläggning Inventering Problemanalys Föräldrarstödsutbildningar Expertgruppen tar fram underlag Utbilda utbildare-metodstöd

19 BC styrgrupp Liv och VLV skriver överenskommelse med SKL

20 PLATTFORM VÄRMLAND Implementera EBP Socialtjänsten Hälso- och sjukvården

21 Beroendecentrum Läkare 50% Behandl.ass 5 av 8 nya 2 nya sjuksköt. 100% sjuksköt. 1/9 Beläggning jan-sept 8,93

22 Nationell basutbildning Fördjupningskurser Vilka behov finns i länet? Vilket stöd från processledningen?

23 Chefsdagar? Behov och önskemål Finansieras med konferensavgift. Dag eller 2 dagars?

24

25 Det långsiktiga utvecklingsarbetet fortsätter 2012- Egen finansiering Styrgruppsmodellen

26 Permanenta processledarfunktionen Utvecklingsledare 70/30 50-50 VLV – LiV Nyckelpersoner Processledare 50% Föräldrarstöd Kompetenscentrum Utbildare Metodstödjare


Ladda ner ppt "FoU Välfärd Värmland Loke Projekt Karlstad 2011 Värmland."

Liknande presentationer


Google-annonser