Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ekonomistyrning Kap 26 Ekonomistyrning - budgetering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ekonomistyrning Kap 26 Ekonomistyrning - budgetering."— Presentationens avskrift:

1 Ekonomistyrning Kap 26 Ekonomistyrning - budgetering

2 Ekonomistyrningens utgångspunkter Vision Affärsidé Strategi

3 Ekonomistyrning Traditionell definition: –planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där måttenheten är pengar. Modern definition: –avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot vissa ekonomiska mål.

4 Ekonomiska mål Lönsamhet, likviditet och soliditet Nöjda kunder, hög kvalitet, flexibilitet korta produktions- och produktutvecklings- tider ”Value for money”

5 Budget slag Huvudbudgetar bygger på delbudgetar –Funktionsbudget –Projektbudget –Investeringsbudget –Produktbudget –Kundbudget –Försäljningsbudget –Resursbudget –m.m. Resultatbudget Likviditetsbudget Budgeterad balansräkning Figur 13:1 sidan 332

6 Resultatbudget Försäljnings- budget Inköpsbudget Omkostnads- budget Personalbudget Kapitalbudget Företagets Resultatbudget Marknadsavdelning Resultatbudget Produktionsavdelning Resultatbudget Forskningsenhet Kostnadsbudget Serviceavdelning Resultatbudget Staber Kostnadsbudget Figur 13:2 sidan 335 och figur 13:3 sidan 336

7 Exempel på resultatbudgetar; Boken sidorna 337, 338 och 339

8 Likviditetsbudget Likvida medel påverkas: Positivt av inbetalningar, t.ex.Negativt av utbetalningar, t.ex. Från kunder: Kontantförsäljning Betalda kundfordringar Förskott Från ägare: Aktieägartillskott Nyemission Från långivare: Lån Till leverantörer: Kontanta inköp Betalda leverantörsskulder Till ägare: Utdelning Till långivare: Räntor Amorteringar Till anställda: Lön Till myndigheter: Skatter Avgifter Figur 13:4 sidan 340

9 Exemplet Rena Fat Försäljnings- budget Inköpsbudget Lagerbudget Varukostnads- budget Omkostnads- budget Likviditetsbudget Investerings- budget Personalbudget Kapitalbudget Resultatbudget Budgeterad balansräkning Figur 13:5 sidan 369

10 Budgetexempel sidan 369 och fram å t

11 Budgetprocessen Budgetuppställande –Budgetperiod = oftast kalenderår Budgetvärden vid årsskiftet Förutsättningar inför semestern Fastställs i december Budgetuppställande Budgetuppföljning Budgetanalys Figur 14:1 sidan 383

12 Rörlig budget sidan 406 Anpassas till aktuell volym

13 Flexibel budget sidan 408 Anpassas till förändringar

14 Reviderad budget sidan 411 Löpande omarbetningar

15 Rullande budget sidan 415 Budgethorisonten flyttas framåt Kvartal 1 Kvartal 2 Kvartal 3 Kvartal 4 år 1 år 1 år 1 år 1 Intäkter Rörelsens kostnader Varukostnad Bruttoresultat Diverse kostnader Personalkostnader Avskrivningar Rörelseresultat Räntekostnader Res efter fin poster Kvartal 1 år

16 Nollbasbudgetering Beslutsområde 1 t.ex. Svarvning Beslutsområde 2, t.ex. Lackering Beslutsområde 3, t.ex. Garage Beslutsområde 4, t.ex. Fakturering Beslutspaket 3:1 Löpande drift av garaget kr Beslutspaket 3:2 Enklare fordonsunderhåll kr Beslutspaket 3:3 Renovering av garage kr Beslutspaket 3:n Benämning: Belopp: kr 1. Beslutsområden definieras 2. Beslutspaket definieras & 3. rangordnas 4. Tillgängliga medel fördelas


Ladda ner ppt "Ekonomistyrning Kap 26 Ekonomistyrning - budgetering."

Liknande presentationer


Google-annonser