Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Från riskbedömning till räddningsplan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Från riskbedömning till räddningsplan"— Presentationens avskrift:

1 Från riskbedömning till räddningsplan

2 EVENTUELLA OÖNSKADE HÄNDELSER
Riskbedömning PERSONENS EGENSKAPER OMSTÄNDIGHETERNA FAROR EVENTUELLA OÖNSKADE HÄNDELSER MEN OCH SANNOLIKHET OBETYDLIG SKADLIG ALLVARLIG OSANNOLIK MÖJLIG SANNOLIK

3 Riskbedömning Söker man metoder för att avlägsna eller minska faran
När man bedömt risken: Söker man metoder för att avlägsna eller minska faran Ansvar för att vidta åtgärder – Vem har ansvaret? Tidtabell Utvärdering av resultat Förberedning på ett undantagstillstånd Riskbedömning är fortlöpande verksamhet. Bilderna: TUKES

4 Fasen av räddningsplanering
1 Starten 2 Identifiering av risker 7 Upprätthållande av räddningsplan 3 Förebyggande 5 Informations- förmedling 4 Förberedning på ett undantagstillstånd 5 Instruktioner för personalen och klienterna

5 I varje enhet Utredning av faror och värdering av risker
Förebyggande så långt det är möjligt Klara, detaljerade instruktioner och arbetsfördelning vem skall göra vad och i vilken ordning vid eventuella undantagssituationer (baserar sig på kartläggningen) elavbrott, brand, sjukattack, inbrott, arbetsolycksfall, olycksfall för klienten, hot- och våldsituationer, osv. finns till hands för alla bottenritning med beskrivning av alla utgångar och släckare på ett synbart ställe Tydliga markeringar av utgångar och farliga ställen (höga trösklar, låga tak, trappor, osv) Utbildning och arbetsplatsorientering Uppföljning av säkerhetsläget och uppdatering av räddningsplan och instruktioner

6 Hjälpmedel för kartläggning
Arbetsplatsriskkartläggningen Olika mätare för att kartlägga funktionsförmågan Checklista för att bedöma boendesäkerhet Checklista för att bedöma risken att falla Diskussion i olika sammanhang om besvärliga situationer i vardagen ger viktig information , erityisryhmien asumisturvallisuus, materiaalit

7 Räddningsplan Datumet Hur räddningsplanen har gjorts och av vem
Faror och risker i fastigheten Hurudana faror har man identifierat? På vilket sätt har man kartlagt faror och värderat riskerna? Finns det sådana verksamhetsformer och idkare som borde speciellt tas i beaktande? Förebyggande av faror och risker Vad har man gjort i förebyggande syfte? Beredskap På vilket sätt har man berett sig till undantagsförhållanden Anvisningar för olika olycksfall och undantagsfall På vilket sätt man informerar om räddningsplanen? Upprätthållande av räddningsplanen Uppföljning Vart och hur rapporteraara man om olägenheter/ säkerhetsbrister Utbildning

8 Bilagor till räddningsplan
Grunduppgifter om fastigheten/byggnaderna Namn och adress Byggnadsår Antal av lägenheter Antal av boende Affärsfastigheter Antal av anställda Trappgångar Hissar Adress och kontaktuppgifter Fastighetsägaren Skyddsorganisationen Disponent Fastighetsservice Andra Anvisningar för olika olycksfall och undantagsfall, utrymningsplan


Ladda ner ppt "Från riskbedömning till räddningsplan"

Liknande presentationer


Google-annonser