Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kårkulla samkommun / Presentation 2012 Från riskbedömning till räddningsplan.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kårkulla samkommun / Presentation 2012 Från riskbedömning till räddningsplan."— Presentationens avskrift:

1 Kårkulla samkommun / Presentation 2012 Från riskbedömning till räddningsplan

2 Riskbedömning FAROR PERSONENS EGENSKAPER OMSTÄNDIGHETERNA EVENTUELLA OÖNSKADE HÄNDELSER MEN OCH SANNOLIKHET OBETYDLIGSKADLIGALLVARLIG OSANNOLIK MÖJLIG SANNOLIK

3 Riskbedömning När man bedömt risken: Söker man metoder för att avlägsna eller minska faran Ansvar för att vidta åtgärder – Vem har ansvaret? Tidtabell Utvärdering av resultat Förberedning på ett undantagstillstånd Riskbedömning är fortlöpande verksamhet. Bilderna: TUKES

4 Fasen av räddningsplanering 1 Starten 2 Identifiering av risker 3 Förebyggande 4 Förberedning på ett undantagstillstånd 5 Instruktioner för personalen och klienterna 5 Informations- förmedling 7 Upprätthållande av räddningsplan

5 I varje enhet Utredning av faror och värdering av risker Förebyggande så långt det är möjligt Klara, detaljerade instruktioner och arbetsfördelning vem skall göra vad och i vilken ordning vid eventuella undantagssituationer (baserar sig på kartläggningen) –elavbrott, brand, sjukattack, inbrott, arbetsolycksfall, olycksfall för klienten, hot- och våldsituationer, osv. – finns till hands för alla –bottenritning med beskrivning av alla utgångar och släckare på ett synbart ställe –Tydliga markeringar av utgångar och farliga ställen (höga trösklar, låga tak, trappor, osv) Utbildning och arbetsplatsorientering Uppföljning av säkerhetsläget och uppdatering av räddningsplan och instruktioner

6 Hjälpmedel för kartläggning Arbetsplatsriskkartläggningen Olika mätare för att kartlägga funktionsförmågan Checklista för att bedöma boendesäkerhet Checklista för att bedöma risken att falla Diskussion i olika sammanhang om besvärliga situationer i vardagen ger viktig information www.spek.fiwww.spek.fi, erityisryhmien asumisturvallisuus, materiaalit

7 Kårkulla samkommun / Presentation 2012 Räddningsplan 1.Datumet Hur räddningsplanen har gjorts och av vem 2.Faror och risker i fastigheten Hurudana faror har man identifierat? På vilket sätt har man kartlagt faror och värderat riskerna? Finns det sådana verksamhetsformer och idkare som borde speciellt tas i beaktande? 3.Förebyggande av faror och risker Vad har man gjort i förebyggande syfte? 4.Beredskap På vilket sätt har man berett sig till undantagsförhållanden 5.Anvisningar för olika olycksfall och undantagsfall 6.På vilket sätt man informerar om räddningsplanen? 7.Upprätthållande av räddningsplanen Uppföljning Vart och hur rapporteraara man om olägenheter/ säkerhetsbrister Utbildning

8 Kårkulla samkommun / Presentation 2012 Bilagor till räddningsplan  Grunduppgifter om fastigheten/byggnaderna  Namn och adress  Byggnadsår  Antal av lägenheter  Antal av boende  Affärsfastigheter  Antal av anställda  Trappgångar  Hissar  Adress och kontaktuppgifter  Fastighetsägaren  Skyddsorganisationen  Disponent  Fastighetsservice  Andra  Anvisningar för olika olycksfall och undantagsfall, utrymningsplan


Ladda ner ppt "Kårkulla samkommun / Presentation 2012 Från riskbedömning till räddningsplan."

Liknande presentationer


Google-annonser