Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Intern kontroll Stadsrevisionens modell för intern kontroll Anna Sandström Anna Duong Stadsrevisionen Borås Stad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Intern kontroll Stadsrevisionens modell för intern kontroll Anna Sandström Anna Duong Stadsrevisionen Borås Stad."— Presentationens avskrift:

1 Intern kontroll Stadsrevisionens modell för intern kontroll Anna Sandström Anna Duong Stadsrevisionen Borås Stad

2 God intern kontroll •Granskning av intern kontroll utgår från vår risk- och väsentlighetsanalys och är en del av vår planeringsprocess •Planer och redovisning •Förebyggande och framåtsyftande kontroller

3 Intern kontroll SANNOLIKHET stor KONSEKVENSERKONSEKVENSER Stora/allvarliga Inget agerande Åtgärder krävs Risk- och väsentlighetsanalys

4 Boråsmodellen Vi framhåller nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Nämnden ansvarar således för att en god internkontroll skapas och bör anta anvisningar för hur kontrollen skall utformas. Granskning av att nämnderna tar detta ansvar är en central fråga i vår basgranskning.

5 Planer och redovisning Varje nämnd har en intern kontrollplan. Redovisningen av planen tas i nämnden samtidigt som årsredovisningen beslutas om. Varje år bedömer Stadsrevisionen planerna och redovisningen av planerna utifrån följande kriterier: • är planen tillräcklig • har man utfört det man utlovat i planen • är kontrollen tillräcklig, samt • hur nämnden åtgärdat eventuella felaktigheter

6 2010 års bedömning av nämnderna för Andra revisorsgruppen (de mjuka nämnderna – kommundelar, socialnämnden, utbildningsnämnden och kulturnämnden) såg ut så här: Sammanställning Intern kontroll

7 Nämndernas kontrollmoment • Kontroll av leverantörsfakturor • Personal och lönekontroller • Inventarieredovisning • Körjournaler mm leasingbilar • Kundfakturering/Avgiftsdebitering • Privata medel • Kontanta medel/dagskassor

8 Nämndernas kontrollmoment • Inköp/ramavtalsleverantörer • Kontroll av delegationsbeslut • Posthantering/diarieföring • Riskbedömning • Representation • Mobiltelefoni • Arkivering • Löpande ekonomisk uppföljning

9 Nämndernas kontrollmoment • Långsiktig plan för intern kontroll • Ekonomiskt bistånd • Verksamhetskontroller • Kvalitetssystem certifierade

10 Bedömning Bedömningen sker i trafikljusfärger God kontroll Tillräcklig kontroll Bristande kontroll

11 Utveckling av det interna kontrollarbetet Verksamhetsinriktade kontroller Exempel: • Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden • Göta Kommundelsnämnd – Göta Kommundelsnämnd Stadsdelsnämnd Norr

12 Vårt framåtsyftande arbete •Förebyggande arbete – ex. gymnasieskolorna är kontantfria •Kontroller direkt i program, kvalitetssystem •Riskgrupper – analys av systemens tillförlitlighet •Kommunikation, information, utbildning och stickprovskontroller

13 FRÅGOR För mer ingående information kan ni maila till revisionskontoret@boras.se revisionskontoret@boras.se Eller gå in på vår hemsida och ladda ner rapporter: www.boras.se/revisionskontoret TACK FÖR OSS!


Ladda ner ppt "Intern kontroll Stadsrevisionens modell för intern kontroll Anna Sandström Anna Duong Stadsrevisionen Borås Stad."

Liknande presentationer


Google-annonser