Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vårdval Stockholm Pressinformation 5 februari 2008

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vårdval Stockholm Pressinformation 5 februari 2008"— Presentationens avskrift:

1 Vårdval Stockholm Pressinformation 5 februari 2008
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Vårdval Stockholm Pressinformation 5 februari 2008 Lägesrapport efter en månad Christina Torstensson, tf hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Olsson, utredare, projektledare Vårdval Stockholm

2 Vårdval Stockholm Uppdrag från landstingsfullmäktige i budget för 2007
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Vårdval Stockholm Uppdrag från landstingsfullmäktige i budget för 2007 Gäller vård för drygt 4 miljarder kronor Cirka 11 procent av sjukvårdsbudgeten

3 Vårdval Stockholm Auktorisering, fri etablering, avtal
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Vårdval Stockholm Auktorisering, fri etablering, avtal Nytt ersättningssystem med samma regler för alla inom vårdområdet Tidigare: Mottagningen hade ansvar för patienter inom ett visst område och fick (varierande) ersättning för detta Idag: Ersättningen till mottagningen följer patienten och de val hon/han gör

4 Vårdval Stockholm, idag
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Vårdval Stockholm, idag Husläkare Mödravårdscentraler Barnavårdscentraler Logopeder Fotsjukvård Läkare i särskilt boende

5 Vårdval Stockholm, framtiden
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Vårdval Stockholm, framtiden Fler vårdområden kommer (katarakter, höft- och knäleder, förlossningar)‏ Nu pågår en genomgång av samtliga vårdområden. Vilka är möjliga, lämpliga och kostnadseffektiva? Därefter tar politikerna ställning till eventuella nya områden

6 Husläkare Totalt just nu: 179 Nya från årsskiftet: 13
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Husläkare Totalt just nu: 179 Nya från årsskiftet: 13 Totalt antal landstingsdrivna: 83 Totalt antal i privat regi: 96 Avknoppningar: 2 En arbetar istället på nationella taxan Arbetar efter gamla avtal: 12 Upphandlade: 4

7 Husläkare Nyetableringar som har öppnat (13):
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Husläkare Nyetableringar som har öppnat (13): Nacka, Nynäshamn, Bromma, Södertälje, Solna (2), Ekerö, Kista, Norrmalm, Upplands Väsby, Östermalm (3)‏

8 Husläkare Nyetableringar som öppnar under första halvåret (26)
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Husläkare Nyetableringar som öppnar under första halvåret (26) Södertälje, innerstaden (flera), Kista (flera), Järfälla, Bromma, Botkyrka (2), Huddinge, Haninge, Spånga, Södertälje, Upplands Väsby, Nacka, Hägersten, Spånga/Tensta Flera ansökningar har kommit in

9 Husläkare Sammanslagning:
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Husläkare Sammanslagning: Tensta vårdcentral och fd Järva vårdcentral är en sammanslagen verksamhet som arbetar i två lokaler

10 Husläkare Psykosociala insatserna:
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Husläkare Psykosociala insatserna: Nytt att det ingår i husläkarens uppdrag Mål; tillgodose behovet i hela länet Ersättning: 5 besök/dag = 1 mkr i intäkt Uppmålade farhågor har inte inträffat

11 Husläkare Jourverksamhet:
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Husläkare Jourverksamhet: Husläkarna ansvarar gemensamt för jourverksamhet i sitt område Fler öppnar successivt, samordnat med avveckling av närakuterna

12 Husläkare Jourverksamhet: - Husläkarjouren norra innerstaden
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Husläkare Jourverksamhet: - Husläkarjouren norra innerstaden - Husläkarjouren Täby, med filialer i Åkersberga och Lidingö - Husläkarjouren Södertälje - Jourmottagningen Huddinge - Sydvästra jourmottagningen, Liljeholmens vårdcentral

13 Närakuter Tidigare planerade att vara kvar:
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Närakuter Tidigare planerade att vara kvar: Löwenströmska, Handen, Nacka, Järva Kvar hela 2008: Rosenlund och Farsta (förlängda), Solna (gammalt avtal) Stängda 2007/2008: Sabbatsberg (07), Södertälje (07), Jakobsberg (mars), Brommaplan (mars), Skärholmen (maj)

14 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Husläkare Exempel på de effekter av förändrad socioekonomisk ersättning: Akalla -2,4 mkr varav socio – 0,7 Fittja -5, ,1 Rinkeby -4, ,7 Övriga förändringar beror på faktorer som inte går att förklara objektivt

15 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Husläkare Alla mottagningar har tidigare fått ett socioekonomiskt tillägg Akalla :-/inv och år Fittja 311 Rinkeby 295 Djursholmsdoktorn 68 Narvavägen 82

16 Listersättningar Åldersfördelade – samma faktorer 2007 och 2008
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Listersättningar Åldersfördelade – samma faktorer och 2008 Från 291:-/listad till år 2006 Snitt 550:- år 2006 2008 samma för alla, 585:-/listad Fittja Alby 552 Akalla 668 – Husby 468 Rosenlund 778 – S:t Erik 312

17 Besöksersättningar Läkarbesök 485:- (2008), 375:- (2007)
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Besöksersättningar Läkarbesök 485:- (2008), 375:- (2007) Gamla och sjuka patienter besöker mottagningen oftare än andra – ger högre intäkt Om tolk är med på ett läkarbesök :- (tolken betalas av HSN)

18 BVC Totalt just nu: 115 Total ökning från årsskiftet: 2
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning BVC Totalt just nu: 115 Total ökning från årsskiftet: 2 Totalt antal landstingsdrivna: 71 Totalt antal i annan regi: 44 Avknoppningar: 1 väntas under våren Arbetar fortfarande efter gamla avtal: 3

19 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning BVC Sammanslagna: 3 mottagningar i Solna har samlokaliserats med BUP, barnläkare och MVC i ”Familjens hus” (Detta var planerat sedan tidigare, och har inget direkt samband med Vårdval Stockholm)

20 BVC, exempel på lokaliseringar:
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning BVC, exempel på lokaliseringar: From 1/1: Hornstulls BVC, Södermalm Familjeläkarna i Saltsjöbaden, Nacka Under våren ev, till 1/4: Södermalm:1 Kista: 2-3 Östermalm: 1 Hägersten: 1 Södertälje: 1 Norrmalm: 1

21 MVC/Barnmorskemottagningar
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning MVC/Barnmorskemottagningar Totalt just nu: 61 Total ökning från årsskiftet: 3 Totalt antal landstingsdrivna: 39 Totalt antal i annan regi: 22

22 MVC/Barnmorskemottagningar
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning MVC/Barnmorskemottagningar Sammanslagningar: 3 - Alby BMM och Fittja BMM har tillsammans bildat Norra Botkyrka BMM - Rissne BMM har gått samman med Solna BMM i ”Familjens hus” - Kallhälls BMM går samman med Kungsängens BMM

23 MVC, exempel nya lokaliseringar:
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning MVC, exempel nya lokaliseringar: Barnmorskorna Västermalm, S:t Eriksgatan 44, Stockholm Mama Mia Kista MVC, Kista Galleria, Kista Octaviakliniken, Tideliusgatan 22, Stockholm Privata Barnmorskor, Artillerigatan 28, Stockholm Storken, Danmarksgatan 46, Kista UltraGyn, Odengatan 69, Stockholm (Stockholms mobila barnmorskor våren 2008)‏

24 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Familjecentraler 2007 FC är ett sätt att samarbeta mellan MVC, BVC, kommunens öppna förskola och ibland socialtjänst där man ofta är samlokaliserade Finns på en del BVC/MVC, men långt ifrån alla, andra samverkar utan att vara samlokaliserade Extra ersättningar har betalats för FC mellan 0 kr – 2 mkr

25 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Familjecentraler 2008 Kravet att samverka är tydligare – FC är fortfarande ett sätt att samverka Vissa BVC/MVC har flyttat från de gemensamma lokalerna Kraftigt höjd ersättning till BVC för 0- åringar, den grupp som mest går på FC Uppdraget på MVC kompletterat med ett specifikt besök för att tidigt upptäcka ”sköra” familjer för att ge stöd

26 Fotsjukvård Antal auktoriserade: 127 Varav nya: 48 Varav privata: 102
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Fotsjukvård Antal auktoriserade: 127 Varav nya: 48 Varav privata: 102 Kvartal 1 – igång: 99 Varav nya: 27 Nya ansökningar kommer in fortlöpande

27 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Logopeder Gäller primärvård, inte habilitering, stroketeam och språkförskolor Antal avtal: 48 Majoriteten (ca 40) är enmansföretag Antal nya: 9 Privata: 41 Landstingets egen regi: 7 Gammalt avtal: 1

28 Läkarinsatser i särskilt boende
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Läkarinsatser i särskilt boende Gäller äldreboenden som drivs av kommuner, stadsdelar eller privat. Inte renodlat patientval. Huvudmännen medverkar i valet. Individen kan välja att behålla sin husläkare eller lista sig hos vårdgivare som får avtal. Antal boenden: 317 ( )‏ Hittills klart: 20 privata och 14 landstingsdrivna vårdgivare

29 Uppföljning På ”övergripande” nivå Per mottagning
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Uppföljning På ”övergripande” nivå Utbudsförändringar Listingsförändringar Besöksförändringar Tolk Psykosociala besök 15 tyngsta mottagningarna Per mottagning Månatlig uppföljning enligt plan Kvalitet Medicinsk Patientperspektivet Säker vård etc Ekonomi Prestationer Karolinska Institutet gör en utvärdering av Vårdval Stockholm

30 De som inte följer sitt avtal
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning De som inte följer sitt avtal Avtalsansvarig kontaktar verksamhetschefen och påtalar bristen Om bristen är sådan att vite kan utkrävas ska detta alltid göras Skriver till vårdgivaren och påtalar att de bryter mot avtalet och anmodar dem att åtgärda bristerna inom 30 dagar – annars sägs avtalet upp Direkt uppsägning av avtalet

31 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Husläkare 940 personer har gjort vårdval via internet, vårdguiden.se (31/1)‏ 149 mottagningar har fått nya patienter via den tjänsten

32 Vårdguiden.se, “Jämför vård”
Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Vårdguiden.se, “Jämför vård” Idag: Husläkarmottagningar Fler jämförelser och områden planeras Fem kritierier, plus grunduppgifter (adress, öppettider o dyl) kan jämföras Patienten får själv avgöra vad som hon/han tycker är viktigt att jämföra Inget sammanvägt ”bäst” eller ”sämst” besök 14/1 – 30/1 sidvisningar


Ladda ner ppt "Vårdval Stockholm Pressinformation 5 februari 2008"

Liknande presentationer


Google-annonser