Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Vårdval Stockholm Pressinformation 5 februari 2008 Lägesrapport efter en månad Christina Torstensson,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Vårdval Stockholm Pressinformation 5 februari 2008 Lägesrapport efter en månad Christina Torstensson,"— Presentationens avskrift:

1 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Vårdval Stockholm Pressinformation 5 februari 2008 Lägesrapport efter en månad Christina Torstensson, tf hälso- och sjukvårdsdirektör Anders Olsson, utredare, projektledare Vårdval Stockholm

2 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2 Vårdval Stockholm  Uppdrag från landstingsfullmäktige i budget för 2007  Gäller vård för drygt 4 miljarder kronor  Cirka 11 procent av sjukvårdsbudgeten

3 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 3 Vårdval Stockholm  Auktorisering, fri etablering, avtal  Nytt ersättningssystem med samma regler för alla inom vårdområdet  Tidigare: Mottagningen hade ansvar för patienter inom ett visst område och fick (varierande) ersättning för detta  Idag: Ersättningen till mottagningen följer patienten och de val hon/han gör

4 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 4 Vårdval Stockholm, idag  Husläkare  Mödravårdscentraler  Barnavårdscentraler  Logopeder  Fotsjukvård  Läkare i särskilt boende

5 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 5 Vårdval Stockholm, framtiden  Fler vårdområden kommer 2009 (katarakter, höft- och knäleder, förlossningar) ‏  Nu pågår en genomgång av samtliga vårdområden. Vilka är möjliga, lämpliga och kostnadseffektiva?  Därefter tar politikerna ställning till eventuella nya områden

6 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 6 Husläkare  Totalt just nu: 179  Nya från årsskiftet: 13  Totalt antal landstingsdrivna: 83  Totalt antal i privat regi: 96  Avknoppningar: 2  En arbetar istället på nationella taxan  Arbetar efter gamla avtal: 12  Upphandlade: 4

7 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 7 Husläkare  Nyetableringar som har öppnat (13): Nacka, Nynäshamn, Bromma, Södertälje, Solna (2), Ekerö, Kista, Norrmalm, Upplands Väsby, Östermalm (3) ‏

8 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 8 Husläkare  Nyetableringar som öppnar under första halvåret (26) Södertälje, innerstaden (flera), Kista (flera), Järfälla, Bromma, Botkyrka (2), Huddinge, Haninge, Spånga, Södertälje, Upplands Väsby, Nacka, Hägersten, Spånga/Tensta  Flera ansökningar har kommit in

9 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 9 Husläkare  Sammanslagning: Tensta vårdcentral och fd Järva vårdcentral är en sammanslagen verksamhet som arbetar i två lokaler

10 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 10 Husläkare  Psykosociala insatserna:  Nytt att det ingår i husläkarens uppdrag  Mål; tillgodose behovet i hela länet  Ersättning: 5 besök/dag = 1 mkr i intäkt  Uppmålade farhågor har inte inträffat

11 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 11 Husläkare  Jourverksamhet: Husläkarna ansvarar gemensamt för jourverksamhet i sitt område Fler öppnar successivt, samordnat med avveckling av närakuterna

12 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 12 Husläkare  Jourverksamhet: - Husläkarjouren norra innerstaden - Husläkarjouren Täby, med filialer i Åkersberga och Lidingö - Husläkarjouren Södertälje - Jourmottagningen Huddinge - Sydvästra jourmottagningen, Liljeholmens vårdcentral

13 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 13 Närakuter  Tidigare planerade att vara kvar: Löwenströmska, Handen, Nacka, Järva  Kvar hela 2008: Rosenlund och Farsta (förlängda), Solna (gammalt avtal)  Stängda 2007/2008: Sabbatsberg (07), Södertälje (07), Jakobsberg (mars), Brommaplan (mars), Skärholmen (maj)

14 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 14 Husläkare  Exempel på de effekter av förändrad socioekonomisk ersättning: Akalla -2,4 mkr varav socio – 0,7 Fittja -5,3- 1,1 Rinkeby-4,7- 2,7  Övriga förändringar beror på faktorer som inte går att förklara objektivt

15 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 15 Husläkare  Alla mottagningar har tidigare fått ett socioekonomiskt tillägg  Akalla220 :-/inv och år  Fittja311  Rinkeby295  Djursholmsdoktorn 68  Narvavägen 82

16 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Listersättningar  Åldersfördelade – samma faktorer 2007 och 2008  Från 291:-/listad till 1 345 år 2006  Snitt 550:- år 2006  2008 samma för alla, 585:-/listad  Fittja 940 - Alby 552  Akalla 668 – Husby 468  Rosenlund 778 – S:t Erik 312

17 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Besöksersättningar  Läkarbesök 485:- (2008), 375:- (2007)  Gamla och sjuka patienter besöker mottagningen oftare än andra – ger högre intäkt  Om tolk är med på ett läkarbesök +400 :- (tolken betalas av HSN)

18 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 18 BVC  Totalt just nu: 115  Total ökning från årsskiftet: 2  Totalt antal landstingsdrivna: 71  Totalt antal i annan regi: 44  Avknoppningar: 1 väntas under våren  Arbetar fortfarande efter gamla avtal: 3

19 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 19 BVC  Sammanslagna: 3 mottagningar i Solna har samlokaliserats med BUP, barnläkare och MVC i ”Familjens hus” (Detta var planerat sedan tidigare, och har inget direkt samband med Vårdval Stockholm)

20 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 20 BVC, exempel på lokaliseringar: From 1/1: Hornstulls BVC, Södermalm Familjeläkarna i Saltsjöbaden, Nacka  Under våren ev, till 1/4: Södermalm:1 Kista: 2-3 Östermalm: 1 Hägersten: 1 Södertälje: 1 Norrmalm: 1

21 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 21 MVC/Barnmorskemottagningar  Totalt just nu: 61  Total ökning från årsskiftet: 3  Totalt antal landstingsdrivna: 39  Totalt antal i annan regi: 22

22 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 22 MVC/Barnmorskemottagningar  Sammanslagningar: 3 - Alby BMM och Fittja BMM har tillsammans bildat Norra Botkyrka BMM - Rissne BMM har gått samman med Solna BMM i ”Familjens hus” - Kallhälls BMM går samman med Kungsängens BMM

23 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 23 MVC, exempel nya lokaliseringar: Barnmorskorna Västermalm, S:t Eriksgatan 44, Stockholm Mama Mia Kista MVC, Kista Galleria, Kista Octaviakliniken, Tideliusgatan 22, Stockholm Privata Barnmorskor, Artillerigatan 28, Stockholm Storken, Danmarksgatan 46, Kista UltraGyn, Odengatan 69, Stockholm (Stockholms mobila barnmorskor våren 2008) ‏

24 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Familjecentraler 2007  FC är ett sätt att samarbeta mellan MVC, BVC, kommunens öppna förskola och ibland socialtjänst där man ofta är samlokaliserade  Finns på en del BVC/MVC, men långt ifrån alla, andra samverkar utan att vara samlokaliserade  Extra ersättningar har betalats för FC mellan 0 kr – 2 mkr

25 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Familjecentraler 2008  Kravet att samverka är tydligare – FC är fortfarande ett sätt att samverka  Vissa BVC/MVC har flyttat från de gemensamma lokalerna  Kraftigt höjd ersättning till BVC för 0- åringar, den grupp som mest går på FC  Uppdraget på MVC kompletterat med ett specifikt besök för att tidigt upptäcka ”sköra” familjer för att ge stöd

26 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Fotsjukvård  Antal auktoriserade: 127  Varav nya: 48  Varav privata: 102  Kvartal 1 – igång: 99  Varav nya: 27  Nya ansökningar kommer in fortlöpande

27 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 27 Logopeder  Gäller primärvård, inte habilitering, stroketeam och språkförskolor  Antal avtal: 48  Majoriteten (ca 40) är enmansföretag  Antal nya: 9  Privata: 41  Landstingets egen regi: 7  Gammalt avtal: 1

28 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 28 Läkarinsatser i särskilt boende  Gäller äldreboenden som drivs av kommuner, stadsdelar eller privat.  Inte renodlat patientval. Huvudmännen medverkar i valet.  Individen kan välja att behålla sin husläkare eller lista sig hos vårdgivare som får avtal.  Antal boenden: 317 (08-05-01) ‏  Hittills klart: 20 privata och 14 landstingsdrivna vårdgivare

29 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Uppföljning  På ”övergripande” nivå  Utbudsförändringar  Listingsförändringar  Besöksförändringar  Tolk  Psykosociala besök  15 tyngsta mottagningarna  Per mottagning  Månatlig uppföljning enligt plan  Kvalitet  Medicinsk  Patientperspektivet  Säker vård etc  Ekonomi  Prestationer  Karolinska Institutet gör en utvärdering av Vårdval Stockholm

30 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning De som inte följer sitt avtal 1.Avtalsansvarig kontaktar verksamhetschefen och påtalar bristen 2.Om bristen är sådan att vite kan utkrävas ska detta alltid göras 3.Skriver till vårdgivaren och påtalar att de bryter mot avtalet och anmodar dem att åtgärda bristerna inom 30 dagar – annars sägs avtalet upp 4.Direkt uppsägning av avtalet

31 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 31 Husläkare  940 personer har gjort vårdval via internet, vårdguiden.se (31/1) ‏  149 mottagningar har fått nya patienter via den tjänsten

32 08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 32 Vårdguiden.se, “Jämför vård”  Idag: Husläkarmottagningar  Fler jämförelser och områden planeras  Fem kritierier, plus grunduppgifter (adress, öppettider o dyl) kan jämföras  Patienten får själv avgöra vad som hon/han tycker är viktigt att jämföra  Inget sammanvägt ”bäst” eller ”sämst”  12 600 besök 14/1 – 30/1  60 000 sidvisningar


Ladda ner ppt "08-02-03 Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 1 Vårdval Stockholm Pressinformation 5 februari 2008 Lägesrapport efter en månad Christina Torstensson,"

Liknande presentationer


Google-annonser