Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

= om och i : specifikt fritidshem? = senaste året, åren? VERKSAMHET YRKE 5 maj 2010 Birgit Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "= om och i : specifikt fritidshem? = senaste året, åren? VERKSAMHET YRKE 5 maj 2010 Birgit Andersson."— Presentationens avskrift:

1 = om och i : specifikt fritidshem? = senaste året, åren? VERKSAMHET YRKE 5 maj 2010 Birgit Andersson

2 Barn i fritidshem -forskningsrapport fr 2004 Barns domän – men friheten är krävande Förhandlingar och maktkamp Befäster traditionella könsmönster Viktig socialisations- och lärandemiljö Johansson, I & A-L Ljusberg (2004) Barn i fritidshem. http://www.buv.su.se/content/1/c6/03/86/98/IOL_Forskning21_Anna_Lena_Ljusberg_Inge_Johansson.pdf __________________________________________________________________________________________ 5 maj 2010 Birgit Andersson

3 Lärande i fritidshem Informellt, situationsstyrt, präglat av samvaron barn- barn och vuxna sociala kompetenser Kjoer, Bjorg (2005) Born og barndom på fritidshjem. (avhandling) Bardon, Ingrid (2008) ”På fritids tänker man inte på att man lär sig saker” D-uppsats, J-köping 5 maj 2010 Birgit Andersson

4 Kamratskapande o konflikter Ihrskog, Maud (2006) Kompisar och kamrater. Barns och ungas relationsskapande i vardagen. (avhandling) Wrethander Bliding (2007) Inneslutning och uteslutning – barns relationsarbete i skolan. (bok som bygger på hennes avhandling) Marianne Dahl studerar Barns egenstyrda verksamhet i fritidshem, förväntas presentera studien vid årsskiftet 20110/11 (lic.avhandling) 5 maj 2010 Birgit Andersson

5 Fritid som diskurs och innehåll - Fritidsbegreppets försvinnande - Förskjutning fr hem- och omsorgsdiskurs mot ? – skoldiskurs? I Sverige måste ”kompletteringens fokus” analyseras och diskuteras konsekvenser för barns lärande och utveckling? Björn Haglund (2009) Fritid som diskurs och innehåll I: Pedagogisk Forskning i Sverige Årg 14, Nr 1 s. 22-44. (vetenskaplig artikel) 5 maj 2010 Birgit Andersson

6 Fritidspedagogens yrkesroll Yrkesposition Strukturell nivå Yrkesfunktion Samspelet mellan aktörerna (förhållandet mellan olika funktioner = yrkesrelationer) Yrkesidentitet Personlig upplevelse 5 maj 2010 Birgit Andersson

7 - Hur påverkar externa krav om kvalitetsredovisningar och andra bedömningsprocesser fritidspedagogers yrkesidentitet idag? Fritidspedagogers yrkesidentitet Idag, efter 10 år inom utbildningssektorn ? ? ? ? ? ? ? 5 maj 2010 Birgit Andersson

8 Bedömningar i fritidshem? (för/delstudie inför avhandlingsarbetet) 1) Fritidspedagoger bedömer främst - barn (social kompetens), barngrupp, verksamhet, sitt eget agerande 2) - genom vardagliga iakttagelser 3) - dokumenterar endast i undantagsfall - Hur kommer det sig? –Hur kan det förstås? Andersson, Birgit (2010) The entrance of assessment into Swedish leisur- time centres pedagogues´ attitudes and practises. In Education Inquiry, Volume 1, No 3,( Artikeln publiceras efter sommaren) 5 maj 2010 Birgit Andersson

9 Fritidspedagogers bedömningar rörande olika faktorer inom fritidshemsverksamhet. N= 105 Faktorer som bedöms:Inte alls eller sällan Varken sällan eller ofta Ofta eller väldigt ofta Inget svar - verksamheten 11 22 66 6 - harmonin i barngruppen 7 15 77 6 - barns delaktighet i gruppen 8 12 79 6 - barns kunskapsutveckling 34 33 31 7 - barns utveckling av social kompetens 5 11 84 5 - meningsfullhet i aktiviteter och lekar 8 24 68 5 - kollegors agerande 38 35 26 6 - sitt eget agerande 16 22 61 6 - samarbetet fritidshem/skola 21 33 46 5 - den fysiska miljön ute / inne 22 27 52 4 5 maj 2010 Birgit Andersson

10 Forskningsfrågor o metod för min avhandling Hur identifierar fritidspedagoger sitt yrke o arbete, med särskilt fokus på kvalitetsarbete och bedömningar Vilka externa krav uttalas och kan utläsas i lokala dokument (Vilka kärnkompetenser anges som centrala idag och vilka är möjliga att förvärva genom dagens utbildningen ) -------- ---------------- Fältstudier Djupintervjuer med 23 fritidspedagoger, 2 förvaltningstjänstemän och 6 rektorer. 5 maj 2010 Birgit Andersson

11 Samtalsguide som underlag för kvalitetsarbete och utveckling i fritidshem och med fritidspedagogik som grund För huvudmän och rektorer i sitt arbete tillsammans med sin personal Stöd för att aktivt arbeta med och utveckla fritidshemmets kvalitet Kompletterar Skolverkets övriga material Bygger på forskning och beprövad erfarenhet 5 maj 2010 Birgit Andersson

12 Fritidspedagogik - förenar god omsorg och pedagogisk verksamhet och utgår mer från barns erfarenhetsvärld än ”kursplaner” med förutbestämda innehåll. - bygger på aktivt deltagande i autentiska, sociala och meningsfulla sammanhang i syfte att främja barns allsidiga lärande och utveckling. - har ett särskilt fokus på individers identitetsbygge och sociala kompetensutveckling eftersom dessa är sammankopplade med grundläggande behov och lärande överhuvudtaget. 5 maj 2010 Birgit Andersson

13 Fritidspedagogik - bygger på ett grupporienterat arbetssätt där relationer barn – barn och barn – vuxna är viktiga redskap för att stödja och stimulera barn i deras förståelse och hantering av den verklighet de är en del av. - använder sig av lekens många förtjänster liksom skapande arbete samt betonar processerna i lärande och utveckling. - domineras av det informella lärandet som också handlar om att fånga och ta tillvara likväl som att skapa situationer i vardagen där barn kan inspireras och utmanas i sitt lärande. 5 maj 2010 Birgit Andersson

14 Samtalsguiden kommer från Skolverket efter sommaren… Min forskningsresa går vidare, om än inte så rakt som nedan… TACK för visad uppmärksamhet 5 maj 2010 Birgit Andersson


Ladda ner ppt "= om och i : specifikt fritidshem? = senaste året, åren? VERKSAMHET YRKE 5 maj 2010 Birgit Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser