Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Finansiell stabilitet November 2009. Kreditförlusterna 2009-2011 väntas bli lägre Återhämtning i realekonomin Finansiella marknader fungerar bättre Lägre.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Finansiell stabilitet November 2009. Kreditförlusterna 2009-2011 väntas bli lägre Återhämtning i realekonomin Finansiella marknader fungerar bättre Lägre."— Presentationens avskrift:

1 Finansiell stabilitet November 2009

2 Kreditförlusterna 2009-2011 väntas bli lägre Återhämtning i realekonomin Finansiella marknader fungerar bättre Lägre kreditförluster än väntat i år Bankernas motståndskraft har blivit bättre Bankerna har ökat sitt kapital Stresstest bekräftar att bankerna även klarar större förluster Stabilitetsbedömning

3 Huvudscenario Kreditförlusterna väntas uppgå till 155 mdr - något lägre än vid tidigare bedömning Bankerna klarar stora kreditförluster och är välkapitaliserade Men stödåtgärder fortfarande av betydelse

4 Källor: Bankernas resultatrapporter, SME Direkt och RiksbankenDiagram 3:8 Stora kreditförluster Resultat före kreditförluster och kreditförluster, netto, i storbankerna Summerat över fyra kvartal, miljarder kronor, fasta priser 2009-09-30

5 Kreditförluster per region Huvudscenario, miljarder kronor och procent Källor: Bankernas resultatrapporterDiagram 3:9 25 16% 29 19% 31 19% 14 9% 28 18% 29 19% Sverige Norden exkl Sverige Estland Lettland Litauen Övriga världen

6 Fortsatt stora risker  Den realekonomiska utvecklingen  Utvecklingen på de finansiella marknaderna  Utvecklingen i de baltiska länderna

7 Återhämtning från låg nivå BNP-nivå, index 2007 kvartal 4 = 100

8 Fortsatt stora risker  Den realekonomiska utvecklingen  Utvecklingen på de finansiella marknaderna  Utvecklingen i de baltiska länderna

9 Finansmarknaderna fungerar bättre…

10 … men åtgärderna fortfarande av betydelse Centralbankers balansomslutning, procent av BNP

11 Fortsatt stora risker  Den realekonomiska utvecklingen  Utvecklingen på de finansiella marknaderna  Utvecklingen i de baltiska länderna

12 Kraftigt fall i BNP Källa: Reuters EcoWinDiagram 2:32

13 Betalningsförseningarna ökar Procent av utestående utlåning Källor: Eesti Pank, Financial and Capital Market Commission och Lietuvos BankasDiagram 2:42

14 Bankernas problemkrediter i Baltikum Bankerna följer god internationell praxis Bankerna har en realistisk uppfattning om storleken på problemkrediterna

15 Bankerna klarar stresstestet Kreditförlusterna ökar till 256 mdr Alla banker klarar lagstadgade kapitalkrav Stresstest bekräftar att bankerna även klarar större förluster

16 Bankerna klarar stresstestet Bankernas primärkapitalrelation, procent Källa: RiksbankenDiagram 3:16 0 2 4 6 8 10 12 14 16 HandelsbankenSwedbankSEBNordea 09 kv3 1110 Handelsbanken Nordea SEB Swedbank 09 kv3 111009 kv3 111009 kv3 1110

17 Hushållens skulder och ränteutgifter efter skatt Procent av disponibel inkomst Källor: SCB och RiksbankenDiagram 2:6

18 Kreditförlusterna 2009-2011 väntas bli lägre Återhämtning i realekonomin Finansiella marknader fungerar bättre Lägre kreditförluster än väntat i år Bankernas motståndskraft har blivit bättre Bankerna har ökat sitt kapital Stresstest bekräftar att bankerna även klarar större förluster Stabilitetsbedömning


Ladda ner ppt "Finansiell stabilitet November 2009. Kreditförlusterna 2009-2011 väntas bli lägre Återhämtning i realekonomin Finansiella marknader fungerar bättre Lägre."

Liknande presentationer


Google-annonser