Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte Furulidsskolan 090217 VÄLKOMNA! Furulidsskolan - med målet i sikte -

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte Furulidsskolan 090217 VÄLKOMNA! Furulidsskolan - med målet i sikte -"— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte Furulidsskolan 090217 VÄLKOMNA! Furulidsskolan - med målet i sikte -

2 Informationsmöte Furulidsskolan 100128

3 Målet med verksamheten Verksamhetsidé 6 – åringsverksamheten 6 – åringsverksamhetens mål 6 – åringsverksamhetens organisation Vad händer under våren? Hemsidan och FFF Skolråd Informationsblad Information pedagoger Frågestund Rundvandring

4 Målet med verksamheten Skolans uppdrag (Läroplan 94) - Kunskapsuppdraget - ”Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper” - Det sociala uppdraget - ”I samarbete med hemmen skall skolan främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.” ” Skolan skall därvid vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran och utveckling.” Att tillsammans med er utveckla barnens….. Kunskaper och sociala färdigheter –Väl förberedda nästa nivå

5 Furulids verksamhetsidé 6 - årsvht. Furulidsskolans verksamhetsidé, 6 – års verksamheten Syftet med 6 – årsverksamheten är att minska glappet mellan förskola och skola. Barnen ska få en mjukare övergång och känna sig socialt trygga innan skolan (år 1) startar. 6 – årsverksamheten är en integrerad del i skolan och organiseras i lek och lär- grupper. Barnen ska möta en spännande och inspirerande miljö på skolan – vilket säkerställs genom personalens och barnens engagemang i verksamheten. I 6 – årsverksamheten uppmuntrar vi barnens upptäckarglädje och naturliga vilja att lära. Genom lek och glädjefylld samvaro med andra barn tränas barnens förmåga till empati och samarbete. I 6 – årsverksamheten arbetar vi med varje barns utveckling och lärande, vilket ska ligga till grund för fortsatt skolgång. Det är särskilt viktigt att första året i skolans miljö uppfattas positivt av barnen.

6 6-åringsverksamhetens mål Elever i förskoleklassen strävar mot att kunna Social utveckling Samspel samarbeta med andra dela med sig lösa konflikter med hjälp av en vuxen vänta på sin tur följa en enkel instruktion ta kontakt med andra barn på ett positivt sätt visa respekt för barn och vuxna Ansvar följa våra regler ansvara för sina saker klara av- och påklädning i tambur och idrottssituationer klara toalettbestyr Matematik Begrepps- och taluppfattning lägesorden, under, över, i, på bredvid, bakom, framför förstå begreppen, hög - låg, lång - kort, tung - lätt, hälften – dubbelt, först - sist, igår - idag - imorgon, lika många känna igen klockan, hel och halv timma kan antalsbegreppen och förstå siffrorna 0 - 10 räkna till 10 fram och baklänges sortera efter likheter lägga mönster veckodagarnas namn Svenska skriva och känna igen sitt eget namn lyssna i grupp på sagor med bilder förstå en enkel instruktion och kunna genomföra den lyssna när andra berättar skilja på fantasi och verklighet våga tala i grupp förstå rim, ordlängd och sammansatta ord höra första och sista ljudet i ett ord känna till läsriktningen skilja på siffror och bokstäver

7 6-åringsverksamhetens organisation 31/3 Grupper klara Kriterier för gruppindelning -Goda lärgrupper -Minst en önskad kompis

8 Vad händer under våren? 28/1 Informationsmöte - ansökan - gruppindelning - besked om grupp 22/4 Informationsmöte 2 (resp grupp) 5/5Kl 0815-0915, Första inskolning (förälder deltar) 12/5Kl 0900-1015, Andra inskolning (fsk försorg) 20/5Kl 1000-1130, Tredje inskolning (fsk försorg)

9 Frågan jag måste ställa mig… - Jesper, skulle du vilja ha dina barn på Furulidsskolan?

10 Pedagogisk idé Vi har till uppgift att möta barnen där de står och skapa lärsituationer som bäst möter individens behov. Om det är genom montessoripedagogik, traditionella föreläsningar, grupparbeten, storyline eller andra metoder är egalt. Bara vi gör vårt yttersta för att skapa goda lärmiljöer för barnen. Sålunda kan vår pedagogiska idé uttryckas som att vi möter individens behov med genomtänkta val av metoder för att barnet skall lära sig så mycket som möjligt.


Ladda ner ppt "Informationsmöte Furulidsskolan 090217 VÄLKOMNA! Furulidsskolan - med målet i sikte -"

Liknande presentationer


Google-annonser