Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Region 51 Regeländringar i sjukförsäkringen Träder i kraft 1 juli 2008 och 1 januari 2009 Införande av rehabiliteringskedja Tidsbegränsning av sjukpenning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Region 51 Regeländringar i sjukförsäkringen Träder i kraft 1 juli 2008 och 1 januari 2009 Införande av rehabiliteringskedja Tidsbegränsning av sjukpenning."— Presentationens avskrift:

1 Region 51 Regeländringar i sjukförsäkringen Träder i kraft 1 juli 2008 och 1 januari 2009 Införande av rehabiliteringskedja Tidsbegränsning av sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning Tidsbegränsad sjukersättning upphör Nya kriterier för rätten till sjukersättning tillsvidare

2 Region 52 OBS! Följande bild förutsätter att fk godkänner sjukpenning, d v s att sjp utbetalas.

3 Region 53 Rehabiliteringskedjan Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. *Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader. 0123456789101112 månader ***

4 Region 54 Rehabiliteringskedjan Försäkringskassan gör bedömningen: Månad 1-3 (0-90 dagar) prövas arbetsförmågan mot de vanliga arbetsuppgifterna Månad 4-6 (91-180 dagar) prövas arbetsförmågan mot den egna arbetsgivarens verksamhet Efter månad 6 prövas arbetsförmågan mot hela arbetsmarknaden med vissa undantag

5 Region 55 Undantag vid 6 månader Om det pågår rehabiliteringsåtgärd som förväntas leda till återgång i arbete före 12 månader Om de försäkringsmedicinska riktlinjerna säger att sjukskrivningen bör vara längre än 6 månader Om man väntar en operation som normalt möjliggör återgång i arbete Om man har kommit tillbaka på deltid och det finns en plan för återgång på heltid Angående medicinska utlåtanden – undvik ”patienten uppger…” - skall vara väl och objektivt beskrivet

6 Region 56 Ettårsgräns för sjukpenning Sjukpenning i högst 364 dagar under en ramtid på 450 dagar

7 Region 57 Vad händer efter 12 månader? Man kan efter ansökan få förlängd sjukpenning, 75% (dock högst 550 dagar) Vanlig sjukpenning, 80% vid allvarliga sjukdomar (ex. cancer, ALS, transplantation) Obligatorisk prövning av sjukersättning avskaffas

8 Region 58 Sjukskrivningsperioder läggs ihop Beslut om var i rehabiliteringskedjan bedömningen skall göras (om man arbetat mindre än 90 dagar mellan två sjukskrivningsperioder så läggs perioderna ihop). Efter den 90:e dagen måste den sjukskrivne om fk så begär lämna in ett ”arbetsgivarutlåtande” (vilka möjligheter som finns att tillvarata den sjukskrivnes arbetsförmåga, omplacerings- och anpassningsmöjligheter) LR måste bevaka vad som skrivs in i arbetsgivarutlåtanden!

9 Region 59 Tidsbegränsad sjukersättning upphör Tidsbegränsad sjukersättning upphör den 1 juli 2008 Tidsbegränsad sjukersättning som upphör efter 1 juli kan beviljas för ytterligare perioder Sammanlagt kan högst 18 mån beviljas, dock längst t.o.m december 2012

10 Region 510 Kraven skärps för att få sjukersättning Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda Bedömt att personen inte kommer att återfå någon arbetsförmåga Särskilda skäl ska inte beaktas

11 Region 511 Rätten att behålla SGI upphör Aktivering av en tidigare sjukpenninggrundande inkomst efter en period med sjuk- eller aktivitetsersättning tas bort

12 Region 512 Vad händer om fk ej beviljar sjukpenning? Om medlemmen är sjukskriven av sin egen läkare – innebär det inte automatiskt att fk:s läkare godkänner det läkarutlåtandet. Om fk ej godkänner sjukskrivningen = medlemmen är sjukskriven men får ej sjukpenning.

13 Region 513 Medlemmens eget ansvar - vad ska medlemmen själv göra? Om fk beslutat att ej utbetala sjp kan medlemmen begära omprövning hos fk. Om medlemmen får nej igen, kan medlemmen överklaga till länsrätten. Denna handläggning kan ta tid. Om sjp ej beviljats, utbetalas ej rehab.ersättning (vilket är förutsättningen för att fk ska betala för arbetsträning.)

14 Region 514 AML Om medlem som varit sjukskriven av egen läkare (men är utan sjp), blir friskskriven helt eller delvis – skall anpassning enligt AML ske när medlemmen kommer tillbaka till arbetet. OBS! AML gäller oavsett anledning till att man återgår i tjänst (dvs, om man t.ex blir friskskriven av läkare eller friskskriver sig själv). Ag har skyldighet att så långt möjligt anpassa arbetsplatsen för individen. T ex: - Anpassning av arbetsuppgifter/arbets- plats/arbetstider/schema - Omplacering

15 Region 515 Behovet av fackligt stöd… De nya reglerna innebär att de medlemmar som drabbats av sjukdom har ett större behov än tidigare av hjälp och stöd från LR så att arbetsgivaren fullgör sitt rehabiliteringsansvar – bevaka att det som skrivs in i eventuella arbetsgivarutlåtanden verkligen stämmer, dvs att arbetsgivaren fullgjort sin skyldighet att anpassa arbetsplatsen, att omplacera etc.


Ladda ner ppt "Region 51 Regeländringar i sjukförsäkringen Träder i kraft 1 juli 2008 och 1 januari 2009 Införande av rehabiliteringskedja Tidsbegränsning av sjukpenning."

Liknande presentationer


Google-annonser