Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kartläggning av kundprocesser inom kommun och landsting

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kartläggning av kundprocesser inom kommun och landsting"— Presentationens avskrift:

1 Kartläggning av kundprocesser inom kommun och landsting
Personcentrerad processkartläggning – PCP Före- byggande Behov uppstår Kontakt Utredning Beslut om åtgärd/ behandling Genomför åtgärd/ behandling Upp- följning Frågor att besvara i varje steg av processen Vad och hur gör vi i detta steg? Vad säger riktlinjer/erfarenheter/evidens om vad som skulle behöva göras? Vad/hur behöver information ges till kund/patient/brukare/elev/klient/etc.? Vilka förutsättningar behöver finnas på plats (kompetenser, samverkan, teknik, e-tjänster, kapacitet, behov av flexibilitet)?

2 Förebyggande

3 Behov uppstår

4 Kontakt

5 Utredning

6 Beslut om åtgärd/behandling

7 Genomföra åtgärd/behandling

8 Uppföljning

9 Vad behöver vi följa upp för att få svar på om det är God vård?
Patientfokuserad Jämlik Kunskapsbaserad och ändamålsenlig Säker I rimlig tid Effektiv


Ladda ner ppt "Kartläggning av kundprocesser inom kommun och landsting"

Liknande presentationer


Google-annonser