Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunstrukturreformen i Finland- Anita Ismark kommundirektör i Korsnäs KSSR 1- Ramlag gäller ännu till 2012. Drygt 400 kommuner har minskat till 336 st.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunstrukturreformen i Finland- Anita Ismark kommundirektör i Korsnäs KSSR 1- Ramlag gäller ännu till 2012. Drygt 400 kommuner har minskat till 336 st."— Presentationens avskrift:

1 Kommunstrukturreformen i Finland- Anita Ismark kommundirektör i Korsnäs KSSR 1- Ramlag gäller ännu till 2012. Drygt 400 kommuner har minskat till 336 st 2012 KSSR 2- Regeringsprogrammet gäller för regeringsperioden 2011-2014 336 kommuner ska minskas till 70 starka primär- kommuner Enkät som skulle besvaras av alla kommuner 13.4.2012. Majoriteten svarade NEJ! I slutet av maj 2012 kommer förslaget till reform av hälso- och sjukvården

2

3 Finlands kommunförbunds beslut 20.4.2011 Målet är en stark primärkommun, tre varianter: 1. huvudstadsregionen/metropolområdet, 2. stadsregioner i utveckling och 3. övriga områden, primärkommuner som omfattar rentav hela landskap Starka primärkommuner är tillräckligt starka för att tillhandahålla största delen av kommunernas tjänster. Kommundelsförvaltningen och närservicen utvecklas och tryggas. Kommunen har, om den så önskar, till och med möjlighet att välja kommundelsfullmäktige genom direkta val. På de områden där man inte kan åstadkomma en stark primärkommun bildas en distriktskommun, som främst motsvarar en samkommun med flera verksamhetsområden. En parlamentarisk kommunallagskommitté ska tillsättas så snart som möjligt. Kommitténs mest brådskande uppgift är att fastställa riktlinjer för den kommunmodell som eftersträvas.

4

5 Utmaningar för kommunerna åren 2010–2020 Snabba förändringar i kommunernas verksamhetsmiljö (bl.a. den åldrande befolkningen, finansieringsproblem, kulturell mångfald, miljöfrågor, förändringar i näringslivet, personaltillgången) Utmaningar i utvecklingen av kommunerna 2010–2020 Förändringar i kommunerna Livskraft och handlingskraft betonas Den kommunala ekonomin betonas Regional differentiering betonas Demokrati och ledarskap betonas Produktiviteten betonas God praxis och innovationer betonas

6 Antal invånare 20 001 - 40 000 10 001 – 20 000 6 001 – 10 000 2 000 – 6 000 Under 2 000 Över 100 000 Åland Kommuner sammanlagt 336 st. år 2011 Svensk- och tvåspråkiga (exkl. Åland) Kommuner sammanlagt

7

8 Förändringar i befolkningsantalet 2015-2040 i Svenskfinland 30 till 48 % (ökning) 20 till 30 % 10 till 20 % 0 till 10 %

9 Österbotten-Pohjanmaa

10 Korsnäs kommun i dag 2012

11 Befolkning Självständig kommun från 1887 Folkmängd 31.12.2011 2.260 inv Arbetskraftsinvandring främst från Bosnien 9 % av befolkningen är utlänningar eller totalt 199 personer Kvotflyktingar från Burma Kommuninvånare från Vietnam, Vitryssland, Ryssland och Estland

12 Näringslivet Företagarkommun – 3oo företag Pälsdjursnäringen 60 farmer Försäljningsvärde på skinn 2011 15,4 milj euro Växthusnäringen ca 40 växthus Övriga företag inom olika branscher bl.a. Oy Dermoshop Ab VASEK –Vasaregionens utvecklingsbolag Hög självförsörjningsgrad gällande arbetsplatser i många småföretag

13 KSSR1-processen i Österbotten Samarbets- och samgångsutredning med Vasa, Korsholm, Oravais, Vörå-Maxmo, Malax, Korsnäs, Närpes, Kristinestad, Lillkyro. Kaskö och Laihela deltog endast gällande samarbete. Storkyro deltog ej i utredningen. Resultat: Det blev ingen stor samgång. Vasa och Lillkyro blir en stad från 2013. Vörå-Maxmo kommun och Oravais kommun blev Vörå kommun. Utredning om sammanslagning av Korsnäs och Malax kommuner Resultat: Malax och Korsnäs fortsätter att samarbeta

14 KSSR 2 i Österbotten Vasa stad vill ha samgång och utredning för Vasaregionen med 105.000 invånare Korsholm kan tänka sig en utredning gällande hela Österbotten Jakobstad och Larmo vill ha utredning

15 Framtiden och kommunreformen Reformen sätts i malpåse för en tid Kommunalval i oktober 2012 Troligt antal kommuner ca 200 säger politiker på hög nivå


Ladda ner ppt "Kommunstrukturreformen i Finland- Anita Ismark kommundirektör i Korsnäs KSSR 1- Ramlag gäller ännu till 2012. Drygt 400 kommuner har minskat till 336 st."

Liknande presentationer


Google-annonser