Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gränsöverskridande samarbete och mervärde i nordiska regioner Regional utvecklingsstrategi (RUS) Region Västerbotten 26 oktober 2012 Lisa Hörnström – Lise.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gränsöverskridande samarbete och mervärde i nordiska regioner Regional utvecklingsstrategi (RUS) Region Västerbotten 26 oktober 2012 Lisa Hörnström – Lise."— Presentationens avskrift:

1 Gränsöverskridande samarbete och mervärde i nordiska regioner Regional utvecklingsstrategi (RUS) Region Västerbotten 26 oktober 2012 Lisa Hörnström – Lise Smed Olsen – Lisa Van Well

2 Om uppdraget - Uppdragsgivare: EU-nätverket under Nordiska ämbetsmannakommittén för regionalpolitik (Nordiska Ministerrådet) -Analysunderlag om gränsregionalt och transnationellt samarbete inför programperioden 2014-2020 8 gränsregionala och 3 transnationella program inom Europeiskt Territoriellt Samarbete (INTERREG) berör nordiska regioner Tematisk koncentation: –På vilka områden ger gränsöverskridande samarbete det största mervärdet? –Hur välja ut de teman som de kommande programmen ska fokusera på?

3 Programperiod 2007-2013 Regionala särdrag Gränsregionalt mervärde i de nuvarande programmen I vilken utsträckning motsvarar de nuvarande programmens prioriteringar de 11 tematiska områdena?

4 Tematiska mål STÄRKA FORSKNING, TEKNISK UTVECKLING OCH INNOVATION ÖKA TILLGÅNGEN TILL, ANVÄNDNINGEN AV OCH KVALITETEN PÅ INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK ÖKA KONKURRENSKRAFTEN HOS SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG STÖDJA ÖVERGÅNGEN TILL EN KOLDIOXIDSNÅL EKONOMI INOM ALLA SEKTORER FRÄMJA ANPASSNING, RISKFÖREBYGGANDE OCH RISKHANTERING I SAMBAND MED KLIMATFÖRÄNDRINGAR SKYDDA MILJÖN OCH FRÄMJA EN HÅLLBAR ANVÄNDNING AV RESURSER FRÄMJA HÅLLBARA TRANSPORTER OCH FÅ BORT FLASKHALSAR I VIKTIG NÄTINFRASTRUKTUR FRÄMJA SYSSELSÄTTNING OCH ARBETSKRAFTENS RÖRLIGHET FRÄMJA SOCIAL INKLUDERING OCH BEKÄMPA FATTIGDOM INVESTERA I UTBILDNING, FÄRDIGHETER OCH LIVSLÅNGT LÄRANDE FÖRBÄTTRA DEN INSTITUTIONELLA KAPACITETEN OCH EFFEKTIVITETEN HOS DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN

5 Två huvudfaktorer som påverkar graden av mervärde av gränsöverskridande samarbete: Geografi: Vilket geografiskt område omfattar samarbetet? Vilka regionala särdrag har detta område; befolkning, näringsliv, infrastruktur etc. Tema: Vilken typ av frågor omfattar samarbetet?

6 Vad är gränsregionalt/transnati onellt mervärde? Lärande Lösningar på gemensamma problem Skapa kritisk massa Bygga strukturer för samarbete och samman- hållning

7

8

9

10

11 Västerbotten Vilka olika typer av strategiska gränsregionala och transnationella samarbeten ingår Västerbotten i idag? Interreg: Botnia-Atlantica, Norra Periferiprogrammet, Gränsorganisationer: Kvarkenrådet, Mittskandia Osv. Vilka huvudfokus har dessa samarbeten? Utifrån de fyra typerna av gränsregionalt mervärde – var ligger mest fokus i dessa samarbeten? På vilka områden kan man få ut störst mervärde? Vilka typer av framtida samarbeten (geografiska och tematiska) kan ge störst mervärde för Västerbotten? Vilka typer av mervärde?

12 Kontakt: Lisa Hörnström lisa.hornstrom@nordregio.se www.nordregio.se/publications


Ladda ner ppt "Gränsöverskridande samarbete och mervärde i nordiska regioner Regional utvecklingsstrategi (RUS) Region Västerbotten 26 oktober 2012 Lisa Hörnström – Lise."

Liknande presentationer


Google-annonser