Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. 2 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36 folkvalda politiker, 18 svenska och 18 danska Bildades 1993 Möts minst två gånger per.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. 2 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36 folkvalda politiker, 18 svenska och 18 danska Bildades 1993 Möts minst två gånger per."— Presentationens avskrift:

1 1

2 2 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36 folkvalda politiker, 18 svenska och 18 danska Bildades 1993 Möts minst två gånger per år Ordförandeskapet skiftar mellan dansk og svensk sida Verkställande utskottet 12 medlemmar från Öresundskomiteen Träffas minst fyra gånger per år Öresundskomiteens sekretariat 10 anställda Sekretariatet finns i Köpenhamn Ansvarar för att genomföra kommitténs och det verkställande utskottets beslut

3 3

4 4 En attraktiv och tillgänglig arbetsmarknad

5 5 Utmaningar Bryta ned gränshinder Utveckla informationsinsatserna Säkra arbetskraftsförsörjningen

6 6

7 7 33 hinder, utmaningar och möjligheter Rapporten utgår från…. Gemensam marknad i Öresund EU:s regler om den fria rörligheten

8 8 33 hinder, utmaningar och möjligheter Kartläggning och lösning Näringslivets identifierade och prioriterade gränshinder Regionens förslag till lösningar, utvecklade av regionens myndigheter från båda sidor Sundet

9 9 Beskrivning av ett gränshinder Beskrivning av problemet Exempel på konsekvenser Vem som drabbas Förslag till lösning Vem som är ägare av problemet 33 hinder, utmaningar och möjligheter

10 10 Øresundsmodellen - arbetsprocess för Gränshinder

11 11 Gränshinder inom socialförsäkring och arbetsmarknad som drivs av Öresundskomiteen och dess arbetsgrupp Claes Håkansson Öresundskomiteen Handläggningstid vid arbetslöshet, Seminarium a-kassa 18-19 maj A-kassetillhörighet, Finns i rapporten ”33 hinder, utmaningar och möjligheter” Seminarium a-kassa 18-19 maj Oklart med a-kassan för svenska gränspendlare Finns i rapporten ”33 hinder, utmaningar och möjligheter” Seminarium a-kassa 18-19 maj Bengt-Olle Andersson Øresunddirekt Ej rehabilitering i bosättningslandet, Finns i rapporten ”33 hinder, utmaningar och möjligheter” Timanställda, Seminarium a-kassa 18-19 maj Deltidsarbetslösa, Seminarium a-kassa 18-19 maj Sjukersättning – villkor för rätt till Sjukersättning - beräkning

12 12 Handläggningstid vid arbetslöshet Handläggningstiden vid arbetslöshet då man bor och arbetar på olika sidor en nationsgräns är längre än då man arbetar och bor i ett och samma land. Detta medför ekonomiska problem för den enskilde som även kan drabba bosättningskommunen i form av utbetalning av bidrag trots att den arbetssökande är berättigad a- kasseersättning i bosättningslandet.

13 13 Handläggningstid vid arbetslöshet Lösningsförslag: Handläggningstiden ska inte vara längre än i nationalstaterna. Förbättra och effektivisera blanketthanteringen mellan de svenska och danska a-kassorna. Utveckling av förslag till lösning under a-kasseinternatet den 18- 19 maj.

14 14 A-kassetillhörighet Svenskar som är medlemmar i en svensk a-kassa och tar arbete på den danska sidan Sundet och som inte blir medlemmar i dansk a-kassa första arbetsdagen, kan vid arbetslöshet få svårighet att få ut a-kasseersättning på grund av bruten försäkringstid. Därmed löper man risk att hamna utanför systemet.

15 15 A-kassetillhörighet Lösningsförslag: Samtliga svenska kassor bör följa Kammarrättens dom som medger en respit på tre dagar innan man går över till den danska a-kassan. Följa den danska modellen som medger en respit på 8 veckor att gå med i det andra landets a-kassa.

16 16 Oklart med a-kassan för svenska gränspendlare Det är i dag osäkert för gränspendlare bosatta i Sverige vart de ska betala sin a-kassa då de arbetar i Danmark. Enligt domar i Regerings- och Kammarrätt i Sverige räcker det med ett medlemskap i svensk a-kassa. Regelverken säger däremot att man bör vara med i en dansk a-kassa och vid timanställning i Danmark i båda länders a-kassor.

17 17 Oklart med a-kassan för svenska gränspendlare Lösningsförslag Myndigheter och a-kassor måste ha en gemensam tolkning av Regerings- och Kammarrättsdomarna för att kunna garantera rättsäkerheten till medborgarna i Öresundsregionen.


Ladda ner ppt "1. 2 Öresundskomiteen - en politisk plattform Öresundskomiteen 36 folkvalda politiker, 18 svenska och 18 danska Bildades 1993 Möts minst två gånger per."

Liknande presentationer


Google-annonser