Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya kunskaper om försurning Filip Moldan med hjälp av Veronika Kronnäs, Cecilia Akselsson, och Salim Belyazid IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya kunskaper om försurning Filip Moldan med hjälp av Veronika Kronnäs, Cecilia Akselsson, och Salim Belyazid IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg."— Presentationens avskrift:

1 Nya kunskaper om försurning Filip Moldan med hjälp av Veronika Kronnäs, Cecilia Akselsson, och Salim Belyazid IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg

2

3 Nya kunskaper om försurning Filip Moldan, 2007-04-18 Gårdsjötaket visade vägen!

4 Nya kunskaper om försurning Filip Moldan, 2007-04-18

5 Nya kunskaper om försurning Filip Moldan, 2007-04-18 1990 - 1991 före försöket SO 4 2- ex 310 µeq/l SBCex 40 µeq/l Ali 230 µeq/l pH 4.2 ANC -260 µeq/l 2001 tio år senare SO 4 2- ex 60 µeq/l SBCex -10 µeq/l Ali 80 µeq/l pH 4.3 ANC -60 µeq/l Ändringar i avrinningskemi - sammanfattning

6 Nya kunskaper om försurning Filip Moldan, 2007-04-18 andel försurningspåverkade i riksinventeringar RI90- RI05

7 Överskridande av kritisk belastning i skogsmark som generellt är tåligare än vatten (Kriterium: Rotviktad BC/Al)

8 Nya kunskaper om försurning Filip Moldan, 2007-04-18 Dessutom betyder ”inget överskridande” INTE att ekosystemen har återhämtat sig!

9 Nya kunskaper om försurning Filip Moldan, 2007-04-18 andel försurningspåverkade i riksinventeringar RI90-RI05 och prognos för 2020

10 Nya kunskaper om försurning Filip Moldan, 2007-04-18 Allt handlar inte om svavel  markanvändning en allt viktigare faktor i försurningssammanhanget  klimatförändring  KVÄVE!!! Precautionary principle?

11 Nya kunskaper om försurning Filip Moldan, 2007-04-18 Kväveinlagring i skogsmark

12 NITREX Gårdsjön, behandling med (10)+40 kg N/ha sedan 1991

13 Nya kunskaper om försurning Filip Moldan, 2007-04-18 Framtida utsläppsminskningar av S och N (1) svavel  försurar! Problemet har inte försvunnit helt  ”slåss” om utbytbara baskatjoner i marken med skogsbruket kväve  lagras upp i marken (hur länge?)  upplagringskapaciteten är stor (Gårdsjö NITREX), men läckaget ökar samtidigt  risk för läckage längre fram och under hyggesfasen  påverkar artsammansättningen - biodiversitet är ett mycket starkt växande argument för minskade kväveutsläpp

14 Nya kunskaper om försurning Filip Moldan, 2007-04-18 Förändringar i markvegetationen vid Blåbärskullen (centrala Sverige)

15 Nya kunskaper om försurning Filip Moldan, 2007-04-18 Framtida utsläppsminskningar av S och N (2) kombinerad dynamisk bild  skillnader mellan scenarier på kortare sikt viktiga argument (”target loads” vs kritisk belastning)  markanvändning, luftföroreningar, klimat...

16 Nya kunskaper om försurning Filip Moldan, 2007-04-18

17 Nya kunskaper om försurning Filip Moldan, 2007-04-18 Framtida utsläppsminskningar av S och N (2) kombinerad dynamisk bild  skillnader mellan scenarier på kortare sikt viktiga argument (”target loads” vs kritisk belastning)  markanvändning, luftföroreningar, klimat... kopplingar till klimatförändring genom  klimatet påverkar mark och vatten (temperatur, vind, havssalt eller stoftnedfall, humuslagrets stabilitet, mm)  ökat tryck på biobränsleproduktion för att minska utnyttjandet av fossila bränslen biodiversitet  kväve har effekt på artsammansättningen långt före ”kvävemättnad”

18 Nya kunskaper om försurning Filip Moldan, 2007-04-18 Det finns plats för Gårdsjön även i den nya försurningsvärlden.  EUROLIMPACS, inte minst Hg och klimat  NITREX  NitroEurope  biobränsle uttag (kanske)  Modeller behöver utvecklas och testas (geokemi, biodiversitet), dynamiken är viktig, tidsseriedata på mark, vatten och vegetation är nödvändiga!


Ladda ner ppt "Nya kunskaper om försurning Filip Moldan med hjälp av Veronika Kronnäs, Cecilia Akselsson, och Salim Belyazid IVL Svenska Miljöinstitutet, Göteborg."

Liknande presentationer


Google-annonser