Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Jämställdhet Göra Lära Förändring och motstånd. Jämställdhet Göra Lära Motståndsformer PassivaAktiva Steg 1 Jämställdhetsfrågan finns ej på dagordningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Jämställdhet Göra Lära Förändring och motstånd. Jämställdhet Göra Lära Motståndsformer PassivaAktiva Steg 1 Jämställdhetsfrågan finns ej på dagordningen."— Presentationens avskrift:

1 Jämställdhet Göra Lära Förändring och motstånd

2 Jämställdhet Göra Lära Motståndsformer PassivaAktiva Steg 1 Jämställdhetsfrågan finns ej på dagordningen Tystnad Steg 2 Jämställdhetsfrågan finns på dagordningen TystnadSkenhandling ar Steg 3 Jämställdhetsarbete t pågår TystnadMotargument Urholkning

3 Jämställdhet Göra Lära Härska, bemöta, bekräfta HärskarteknikMotstrategi - ett sätt att bemöta härskartekniker Bekräftarteknik - ett sätt att förändra socialt klimat OsynliggörandeTag platsSynliggörande Lyssna, visa engagemang, ge gensvar FörlöjligandeIfrågasättRespektera - skratta inte med, stötta, bemöt seriöst Undanhållande av information Kräv korten på bordetInformera – se till att alla har information, redovisa vad som föranlett beslut Dubbel bestraffningBryta mönstretDubbel belöning – Tänk att alla gör så gott de kan utifrån sina förutsättningar Påförande av skuld och skam IntellektualiseraBekräfta dig själv och andra – se positivt på dig själv och andra, våga bryta mot traditionella mönster, stötta de som gör det Fritt efter Jonasson, Amnéus, Flock, Rosell Steuer och Testad - Empowerment Nätverket vid Stockholms Universitet (ENSU)

4 Jämställdhet Göra Lära Förbättringshjulet Kartlägga Formulera mål, problem och aktiviteter Planera Genomför Studera Ändra Planera Genomför Studera Ändra Genomföra aktiviteterna Följ och utvärdera resultat Ändra – inför nya arbetssätt

5 Jämställdhet Göra Lära Bygger på förändringar mot utgångspunkt i: Kvantitativa aspekter – representation, ca 1/3 av underrepresenterad grupp Kvalitativa aspekter – strukturer, normer, kultur, genusrelationer Organisationsförändringar i mer jämställd riktning

6 Jämställdhet Göra Lära Kvantitativ data, ex kund- och personalstatistik Analys – vilka mönster ser vi mellan gruppen kvinnor och män i verksamheten Kvalitativ data – fördjupad kunskap, följa upp en grupp, avdelning över tid Analys – hur förstår vi dessa mönster, sk genusrelationer Kartläggning

7 Jämställdhet Göra Lära Styrgrupp för jämställdhetsfrågor Ansvara för kartläggningen Ordnar utbildningar – ledningen först, allmänt kunskapshöjande i första steget tex. JGL Bas Sammanställer analyser Informationsspridning

8 Jämställdhet Göra Lära Medarbetarsamtal – kunskap om jämställdhetsplanen, befordringar, kurser, förtroendeuppdrag, upplevd stress, diskriminering, sexuella trakasserier Nätverk - för både kvinnor och män med fokus på jämställdhet, hur ”skapas kön” i denna organisation? Avgångsenkäter - varför slutar folk på arbetsplatsen? Olika beroende på kön? Gender coach – stödjer chefen i det dagliga arbetet Rekryteringsåtgärder Metoder i det dagliga arbetet

9 Jämställdhet Göra Lära Beslutsunderlag – att analysera mätningar Exempel: En mätning av medarbetarklimat – ur två perspektiv Arbetsgruppen kontra hela organisationen resp arbetsgruppen könsuppdelad

10 Jämställdhet Göra Lära Jämställdhetsarbete Kräver ledningens stöd Långsiktigt Nuläge – korrekt verklighetsuppfattning krävs Kunskapsprocess Öppna ögon i analysen Konsekvent handling och uppföljning


Ladda ner ppt "Jämställdhet Göra Lära Förändring och motstånd. Jämställdhet Göra Lära Motståndsformer PassivaAktiva Steg 1 Jämställdhetsfrågan finns ej på dagordningen."

Liknande presentationer


Google-annonser