Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till Framtidens roll som förskrivare. Program 09.00 – 09.15Inledning och presentation 09.15 – 09.30Fika 09.30 – 10.00Fritt val av hjälpmedel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till Framtidens roll som förskrivare. Program 09.00 – 09.15Inledning och presentation 09.15 – 09.30Fika 09.30 – 10.00Fritt val av hjälpmedel."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till Framtidens roll som förskrivare

2 Program 09.00 – 09.15Inledning och presentation 09.15 – 09.30Fika 09.30 – 10.00Fritt val av hjälpmedel 10.00 – 12.00Förskrivarens juridiska ansvar kontra patientens egenansvar Paus runt 10.30 12.00 – 13.00Lunch 13.00 – 13.15Inledning eftermiddagspass 13.15 – 14.15Gruppdiskussion och fika 14.15 – 15.30Slutdiskussion 15.30 – 16.00Avslutning Dagen leds av Dina Jacobson och Fredrik Lindell. Eftermiddagen innehåller diskussion kring olika fall. För- och eftermiddagsfika ingår, lunch ingår ej.

3 Presentation Vad du heter Vad arbetar du som Var du arbetar

4 Fritt val – bakgrund Regeringsuppdrag till HI 2007 Att samordna försöksverksamheten av Fritt val 2008-2009 i Kronoberg, Stockholm och Sörmland Syfte: att öka den enskildes valfrihet att själv välja hjälpmedel som bättre överensstämmer med hans eller hennes behov och önskemål

5 Fritt val – i Sörmland Landstinget, Eskilstuna, Gnesta, Trosa, Katrineholm, Nyköping och Oxelösund 68 st rekvisitioner skrevs 11 st användes aldrig och förföll Armbågskryckor, rollatorer, el- rullstolar, arbetsstolar, sängar och datorer var de vanligaste hjälpmedlen

6 Fritt val – vad upplevde brukarna? Viktiga faktorer för brukarna var funktion och möjligheten att välja från ett bredare sortiment Brukarna har varit mer aktiva och självständiga än övriga brukare Mer nöjda med bemötande vid inköp av hjälpmedel Hjälpmedlet har gett ökad användbarhet när man fick välja det själv

7 Fritt val – vad upplevde förskrivarna? Förskrivarna söker i större utsträckning en lösning tillsammans med brukaren Svårt att neka någon Fritt val även om brukaren inte klarar av eget ägande Osäkerhet kring uppföljning av fritt valda hjälpmedel Flera ser det som ett komplement till ”traditionell” förskrivning

8 Fritt val - idag 2010 bestämdes det att Fritt val skulle permanentas i Sörmland 2011 anser regeringen att det bör finnas förutsättningar för Fritt val i hela landet och man har tillsatt en utredare för att arbeta vidare med Fritt val

9 Fritt val - idag Fritt val idag gäller för: – Landstingshjälpmedel – Kommunala hjälpmedel i Eskilstuna, Gnesta, Katrineholm, Nyköping, Strängnäs och Trosa (ej Flen, Vingåker, Oxelösund) Fritt val gäller för vissa rörelsetekniska hjälpmedel samt hjälpmedel för synskada, med behandling, kommunikation och kognition (se lista på hmc.dll.se)hmc.dll.se

10 Fritt val - brukaren Gäller för brukare som: Har ett behov av hjälpmedel Har tillräcklig insikt och erfarenhet om sin egen funktionsnedsättning, rehabilitering eller habilitering och hjälpmedelsbehov för att kunna göra ett bra val Kan använda sitt hjälpmedel utan risk för sig själv eller andra

11 Fritt val - brukaren Brukaren ska: Ta reda på var hjälpmedlet kan köpas samt att faktura kan skickas till landstinget Själv ha ansvar för service och reparationer (konsumentköplagen gäller, vissa hjälpmedel har servicekonton)

12 Fritt val - förskrivaren Förskrivaren ska (bild):bild Bedöma det medicinska behovet Bedöma brukarens förmåga till egenvård. Brukaren förväntas klara hela processen med inköp och hantering av hjälpmedel. Riskanalys görs vid behov Erbjuda fritt val alternativt att brukaren föreslår det själv Inte rekommendera andra hjälpmedel (men det kanske man borde). Finns det skriftlig information kan det delas ut Följa upp beslutet om egenvård

13 Fritt val - förskrivaren Förskrivaren kan: Hjälpa brukaren med valet och dess konsekvenser, vad eget ägande innebär Ha kvar ansvaret i delar av processen om brukaren behöver hjälp (men förskrivaren har alltid kvar sitt ansvar för habilitering- och rehabiliteringsprocessen) Information om Fritt val finns härhär

14 Fritt val – vad har förskrivits Av 21600 förskrivningar så finns det 15 st klara/pågående ärenden genom Fritt val Hjälpmedlen har varit: – Datormus – Daisy-spelare – Rollatorer – Portabel ramp – Griptång – Förhöjningsklossar – Stödhandtag

15 Information om Fritt val Finns på: – hmc.dll.se hmc.dll.se – HI.se/frittval HI.se/frittval – Fritt val av hjälpmedel i Sörmland Fritt val av hjälpmedel i Sörmland landstingetsörmland.se/extra-ingang/Funktionsnedsattning/ Hjalpmedel/Fritt-val-av-hjalpmedel/


Ladda ner ppt "Välkomna till Framtidens roll som förskrivare. Program 09.00 – 09.15Inledning och presentation 09.15 – 09.30Fika 09.30 – 10.00Fritt val av hjälpmedel."

Liknande presentationer


Google-annonser