Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Metod vid hjälpmedelsförskrivning för bedömning av hjälpmedelsbehov samt behovet av uppföljning i förhållande till risker och mål Ansvarig: Elsa Garli,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Metod vid hjälpmedelsförskrivning för bedömning av hjälpmedelsbehov samt behovet av uppföljning i förhållande till risker och mål Ansvarig: Elsa Garli,"— Presentationens avskrift:

1 Metod vid hjälpmedelsförskrivning för bedömning av hjälpmedelsbehov samt behovet av uppföljning i förhållande till risker och mål Ansvarig: Elsa Garli, enhetschef Arbetsterapi- och Sjukgymnastikenheten, Östersunds sjukhus

2 Uppdraget Uppdraget är att inom hjälpmedelsprojektet utarbeta en metod vid hjälpmedelsförskrivning för bedömning av hjälpmedelsbehov. Metoden skall: innefatta hur behov av uppföljning ska ske i förhållande till risker med förskrivet hjälpmedel samt målsättningen med hjälpmedlet forts

3 innefatta underlag/matris för dokumentation av bedömning och riskanalys
Västerbottens metod ska vara utgångspunkt för arbetet Hjälpmedelsavvikelser avseende produkt och handhavande är viktig kunskap som bakgrund för utveckling av metod

4 Arbetsgruppen ”Rollatorgruppen” ”Rullstolsgruppen” Lena Magnusson Lina Jansson Karin Wåglin Jenny Nilsson Anna-Karin Enghult Veronica Sjöberg Ulrika Allberg Bodil Evertsson Bodil Evertsson

5 Modell för analys vid bedömning av uppföljningsbehov
Ställning skall alltid tas till uppföljningsbehov Uppföljningsbehovet grundar sig på: hjälpmedlets funktion och nytta utifrån uppsatta mål riskanalys utifrån användning och hantering av hjälpmedlet

6 Nedanstående indelning av analysnivåer kan utgöra stöd vid
bedömning av fortsatt uppföljningsbehov A. Analys av hjälpmedlets funktion och nytta utifrån uppsatta mål B. Analys av risk med hjälpmedlet utifrån användning och hantering 1. Funktion och nytta uppnått enligt uppsatta mål 1. Sannolikt ingen risk för tillbud/skada 2. Osäkerhet finns gällande hjälpmedlets framtida funktion och nytta 2. Viss risk för tillbud/skada 3. Ytterligare instruktion/träning krävs för att hjälpmedlet ska kunna användas och nyttan bedömas 3. Betydande risk för tillbud/skada

7 Checklista för riskanalys vid rollatorförskrivning
Hanterar rollatorn med säkerhet: Självst. Hjälpber.* Kommentar: - Går med rollatorn på öppna ytor - Kan hantera bromsarna - Kan hantera ihopfällningsfunktionen - Kan från sittande, resa sig upp och gå med rollatorn och sätta sig vid matbord, fåtölj eller liknande. - Kan sätta sig på rollatorn. - Kan öppna en dörr och passera med rollator. - Kan passera en tröskel med rollator. - Kan hantera rollatorn på ett säkert sätt i den utemiljö den är avsedd att användas i.

8 Kognitiv förmåga: Nej Ja* Osäkert* Kommentar: Kognitiva svårigheter Sjukdomsutveckling: Förbättr. Försämr. Osäkert* Kommentar Förväntad sjukdomsutveckling: * Skriv alltid en kommentar

9 Checklista för riskanalys vid rullstolsförskrivning
Hanterar rullstolen med säkerhet: Självst. Hjälpber.* Kommentar: - Framför rullstolen i bostaden/på vårdavdelning. - Kan hantera bromsarna. - Klarar överflyttningar mellan rullstol och säng. - Kan passera en tröskel med rullstolen. - Kan öppna en dörr och passera med rullstolen - Förstår hur sittdynan ska hanteras/placeras i rullstolen. - Förstår tippskyddens funktion.

10 Kognitiv förmåga: Nej Ja* Osäkert* Kommentar: Kognitiva svårigheter Sjukdomsutveckling: Förbättr. Försämr. Osäkert* Kommentar Förväntad sjukdomsutveckling: * Skriv alltid en kommentar

11 Förskrivarmodell och checklistor ska
vara ett stöd i förskrivning vara ett stöd i dokumentation vara ett stöd i överrapportering öka patient-/brukarsäkerhet gagna patient/brukare öka enighet bland länets förskrivare

12 Vilka möjligheter ser du med
förskrivarmetoden?

13 Vilka möjligheter ser du
med checklistorna?

14 Förslag till förbättringar av förskrivarmetoden resp
checklistorna?


Ladda ner ppt "Metod vid hjälpmedelsförskrivning för bedömning av hjälpmedelsbehov samt behovet av uppföljning i förhållande till risker och mål Ansvarig: Elsa Garli,"

Liknande presentationer


Google-annonser