Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

0 Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "0 Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG."— Presentationens avskrift:

1 0 Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG

2 1 Norra Allégatan 5, 413 01 Göteborg Tel: 031-711 00 92, Fax: 031-711 46 20 http://www.mkg.se Johan Swahn Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG e-post: johan.swahn@mkg.se, mobil: 070-467 37 31 Kärnkraft och kärnavfall i ett miljöperspektiv

3 2 Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Kärnkraft i ett energi/riskperspektiv När besluts togs om att bygga dagens kärnkraft var situationen helt annorlunda jämfört med idag vad gäller prognoser av framtida energianvändning och alternativa möjligheter till energitillförsel Dessutom var synen på miljöfrågor och kärnkraftens problem och risker helt annorlunda – problemen och riskerna har visat sig större (1) Försiktighetsprincipen: Finns det osäkerheter och risker som kan vara svåridentifierade måste särskild hänsyn tas till detta vid beslutsfattande Substitutionsprincipen: Om det finns bättre alternativ bör de användas i stället Idag vet vi att förnybar energitillförsel, energieffektivisering, energilagringssystem, smarta elnät m.m. kan ersätta fossila bränslen och kärnkraft i ett hållbart energisystem både på svensk och global nivå (2) Genom att de är svårreglerbara är kärnkraftreaktorer inte en bra eltillförselkälla i ett hållbart energisystem Kärnkraftens problem och risker har inte försvunnit bara för att det släpps ut mindre koldioxid än vid användning av fossila bränslen

4 3 Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG Kärnavfall i ett riskperspektiv Problem, kostnader och risker med kärnavfall har alltid underskattats historiskt och det är fortfarande så idag All kärnkraft ger avfallsproblem med vidhängande risker – detta är inte miljömässigt hållbart och ett viktigt skäl till att tekniken enligt substitutionsprincipen bör undvikas om det finns alternativ Synen på risker med strålning, och därmed resultatet av säkerhetsanalyser, omvärderas löpande och det finns en risk att nuvarande lösningar och förslag till lösningar inte visar sig tillräckliga framtiden – kan ge stora kostnader och risker för framtida generationer Det är oklart om någon av de slutförvarslösningar för högaktivt kärnavfall/använt kärnbränsle som är aktuella idag kommer att visas sig bra nog, särskilt i en postnukleär värld Den svenska KBS-metoden för slutförvaring av använt kärnbränsle, som nu miljöprövas av Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen, kan mycket väl visa sig vara en väldig felsatsning Möjligen kan slutförvaring i djupa borrhål, eventuellt i kombination med kärnkraftsfri acceleratorbaserad transmutation, ge en hållbar lösning

5 4 Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG


Ladda ner ppt "0 Johan Swahn, Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG."

Liknande presentationer


Google-annonser