Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Cerebral Pares Ammi Bexelius Leg. Sjukgymnast och projektledare Målfokuserad Funktionell Träning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Cerebral Pares Ammi Bexelius Leg. Sjukgymnast och projektledare Målfokuserad Funktionell Träning."— Presentationens avskrift:

1 Cerebral Pares Ammi Bexelius Leg. Sjukgymnast och projektledare Målfokuserad Funktionell Träning

2 Cerebral Pares Följden av en tidig skada/utvecklingstörning i den omogna hjärnan. Skadan är stationär men dess yttringar förändras över tid.

3 Cerebral Pares En ”Beskrivande diagnos” INTE en diagnos som säger något om anledningen till symptomen.

4 Utbildningsblock i Cerebral pares  Orsaker/Riskfaktorer  Klassifikation  Diagnosgrupper  Neurologiska tilläggshandikapp  Andra vanliga problem

5 Cerebral Pares forts  2,5/1000 födda barn, 50% i Sverige är för tidigt födda. tidigt födda.  Vanligaste motoriska funktionshindret hos barn i västvärlden.  Alltid ett problem med motorik och hållning/balans, ofta tilläggshandikapp

6 Orsaker/Riskfaktorer  Prenatala  infektioner  genetiska  cirkulatoriska  intrauterin tillväxthämning  prematuritet

7  Perinatala  syrebristtillstånd  hjärnblödning  nyföddhetsgulsot  infektioner

8  Postnatala  syrebristtillstånd  skallskada  CNS infektion

9 Skadegrad  När  Svårighetsgraden  Hur länge

10 Befruktning 6 veckor 20 veckor 30 veckor 40 veckor/förlossning nervcellstillväxt och förflyttning nervcellerna i hjärnan organiseras och får olika funktioner myeliniseringen startar skador i periventrikulära hjärnbarken + vita substansen grå substans i missbildningar Här sker nervcellsnybildning i cortex-hjärnbarken

11 Symptom som påverkar motoriken  Spasticitet  Dystoni/Dyskinesi  Kvarvarande nyföddhetsreflexer  Perceptionssvårig- heter  Muskelsvaghet- pareser  Dyskoordination  Felställningar i muskler/leder/skelett (sekundära symptom)

12 Tidigare indelning efter lokalisation  Hemiplegi, spastisk, 40% av alla CP  Diplegi, spastisk, 40%  Tetraplegi, spastisk, 6%

13 Dyston cerebral pares  Fullgångna tillväxthämmade barn  Förlossningskomplikationer  Dystona, stela rörelser, kvarstående nyföddhetsreflexer som påverkar den motoriska utvecklingen  Rullstolsbundna  Psyk.utv.störn 60%, Ep 30%, talstörning 75% hörselnedsättn. 20%

14 Hyperkinetisk cerebral pares  Prematura med neonatala komplikationer, gulsot, syrebrist  Överdrivna skruvande rörelser, kvarstående nyföddhetsreflexer, blickpares uppåt  Oftast normalbegåvade, EP 10%, hörselnedsättning 50 %, talstörning 65 %

15 Ataktisk cerebral pares  20 % ärftliga, oftast okänd orsak  Koordinationssvårigheter, skakighet, balansproblem, låg muskelspänning  Långsam motorisk utveckling sitter vid 1 år, går 2-5 år, de flesta lär sig springa  Psykisk utv. störn. 65 %, Ep 20 %, talförsening 90 %, synproblem 50 %

16 Ny klassifikation 2006-7  New CP  Redan Freud påpekade att CP var mer än ett motoriskt problem  Under 2007 presenterades en ny definition där tonvikt lagts även på andra neurologiska tilläggshandikapp

17 Neurologiska “tilläggs handikapp”  Psykisk utvecklingstörning  Inlärningssvårigheter  Beteende störning  Epilepsi  Tal och språkstörningar  Hörselnedsättning  Syn och ögonproblem  Urinvägsbesvär

18 Nya klassifikationen  Unilateral form  Bilateral form  GMFCS Gross Motor Function Classification System I-V  MACS Manual Ability Classification System

19

20 MACS nivåer I Hanterar föremål lätt och med gott resultat IIHanterar de flesta föremål men med något begränsad kvalitet och/eller snabbhet IIIHanterar föremål med svårighet och behöver hjälp att förbereda och/eller anpassa aktiviteter IVHanterar ett begränsat urval av lätthanterliga föremål i anpassade situationer VHanterar inte föremål och har kraftigt begränsad förmåga att utföra även enkla handlingar www.macs.com

21 Unilateral ( Spastisk Hemiplegi)  Prenatala faktorer 75 %  Symptom från ca 4 mån  Alla går före 3 år  Nedsatt handfunktion större problem än funktion i benet, hos 50 % av barnen  Psykisk utvecklingsstörning hos 20 %  Epilepsi hos 30 %  Tal-& språkstörningar hos 20 %

22 Bilateral I-III (Spastisk Diplegi)  65 % är för tidigt födda  Muskelspänningen förändras över tid  Alla extremiteter drabbas men benen mer än armarna  50 % kommer ej att kunna gå utan stöd  30 % psykisk utvecklingsstörning  30 % inlärningssvårigheter  15 % epilepsi  synskador vanligt, CVI

23 Bilateral IV-V ( Spastisk Tetraplegi)  Hela kroppen påverkad, men armarna mer än benen  Saknar egen förflyttning  Oftast psykisk utvecklingstörning  Ofta epilepsi  80 % mikrocefali  50 % funktionellt blinda  20 % saknar kommunikation

24 Allmän pediatriska problem  Nedsatt längd och vikt - tillväxt  Uppfödningssvårigheter  Tandproblem  Obstipation  Dregling  Andningsproblem  Sömnsvårigheter  Smärtor


Ladda ner ppt "Cerebral Pares Ammi Bexelius Leg. Sjukgymnast och projektledare Målfokuserad Funktionell Träning."

Liknande presentationer


Google-annonser