Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Neonatalvårdens resultat, redovisat per region PNQ:s årsrapport 2007 Vårdresultat, barn födda före 34 graviditetsveckor Delrapport om de mest underburna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Neonatalvårdens resultat, redovisat per region PNQ:s årsrapport 2007 Vårdresultat, barn födda före 34 graviditetsveckor Delrapport om de mest underburna."— Presentationens avskrift:

1 Neonatalvårdens resultat, redovisat per region PNQ:s årsrapport 2007 Vårdresultat, barn födda före 34 graviditetsveckor Delrapport om de mest underburna barnen. Rapporten omfattar samtliga vårdtillfällen som registeras i PNQ. Beroende på lokala variationer registreras dock inte alla barn som erhåller sjukvård under neonatalperioden, t ex barn som vårdas på avdelningar som främst är inriktade på större barn.

2 Inom neonatalvården sker ett utvecklat samarbete mellan olika vårdenheter. Höggradigt underburna och mycket sjuka barn vårdas ofta på flera sjukhus innan de kan åka hem. Följande rapporter baseras därför på moderns hemvist.

3 Incidens av underburenhet (födda per gestationsålder)
fgv = fullgångna graviditetsveckor. Antal barn födda per gestationsperiod som % av det totala antalet födda i regionen.

4 Andel vars moder behandlats med steroider innan förlossning
fgv = fullgångna graviditetsveckor. Inför hotande för tidig förlossning behandlas modern om möjligt med steroider, eftersom denna behandling leder till ökad lungmognad och minskad risk för svår lungsjukdom för barnet.

5 Andel av barnen med intra-/periventrikulär blödning grad 3-4
fgv = fullgångna graviditetsveckor. Underburna barn riskerar att få blödningar i hjärnan. Dessa blödningar skiljer sig från de blödningar som kan drabba vuxna. Blödningar av svårighetsgraden 3-4 medför ökad risk för framtida neurologiska men.

6 Andel avlidna barn per gestationsålder
fgv = fullgångna graviditetsveckor.

7 På följande bilder redovisas resultat för överlevande barn födda innan 34 graviditetsveckor.

8 Andel av barnen som haft minst en verifierad infektionsepisod
fgv = fullgångna graviditetsveckor. Infektionsepisoder som verifierats genom bakteriell odling. Undantagsvis kan bedömningen ha baserats på tydliga kliniska symptom utan positiv odling.

9 Andel av barnen som haft mer än en verifierad infektionsepisod
fgv = fullgångna graviditetsveckor. Infektionsepisoder som verifierats genom bakteriell odling. Undantagsvis kan bedömningen ha baserats på tydliga kliniska symptom utan positiv odling.

10 Andel av barnen som utvecklat ögonsjukdomen ROP, grad 3-4
fgv = fullgångna graviditetsveckor. Ögonsjukdomen ROP beror på en störning i näthinnans tillväxt, och förekommer så gott som uteslutande hos underburna barn. I sina svåraste former (grad 3-4) leder den till uttalad synnedsättning eller blindhet.

11 Andel av barnen som erhöll extra syrgas vid 36 veckor
fgv = fullgångna graviditetsveckor. Andel barn med kvarstående syrgasbehov vid 36 veckors postkonceptionell ålder. Behov av extra syrgas vid denna ålder utgör en indikator på att barnet har BPD, en kronisk lungsjukdom.

12 Antal dygn på neonatalavdelning, median
fgv = fullgångna graviditetsveckor.

13 Amning vid hemgång fgv = fullgångna graviditetsveckor.


Ladda ner ppt "Neonatalvårdens resultat, redovisat per region PNQ:s årsrapport 2007 Vårdresultat, barn födda före 34 graviditetsveckor Delrapport om de mest underburna."

Liknande presentationer


Google-annonser