Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anne-Charlotte Kjerulf FM, auktoriserad arbetshandledare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anne-Charlotte Kjerulf FM, auktoriserad arbetshandledare."— Presentationens avskrift:

1 Anne-Charlotte Kjerulf FM, auktoriserad arbetshandledare

2 KOMPETENSUTVECKLING HOS PEDAGOGER / MENTORER I DET POSTMODERNA SAMHÄLLET Förmåga att kunna anpassa sig till nya situationer – social flexibilitet att kunna ta kritisk hållning – att kunna välja Förmåga att kunna reflektera över sig själv i förhållande till andra – att kunna tänka relationellt Förmåga att kunna integrera olikartade erfarenheter till en sammanhängande helhetsförståelse – mental flexibilitet Förmåga att kunna uttrycka egna hållningar och att kunna ta andras perspektiv – att kunna kommunicera effektivt Förmåga att kunna ta och lita på egna initiativ – att ha självtillit Förmåga att kunna kontrollera sina känslor – självdisciplin Dencik 1995

3 Handledning är en pedagogisk metod som skapar förutsättningar för inlärning och kompetensutveckling i yrkesutövning Handledarens uppgift: att tillämpa pedagogiska teorier och metoder samt beakta ett etiskt förhållningssätt mot klienter den holistiska yrkesmänniskan S. Ojanen, 2001 Människosyn Synen på inlärning Kunskapssyn

4 personlighet arbeteprivatliv temperament © Anne-Charlotte Kjerulf

5 yrkesmässig självkänsla yrkesroll yrkesidentitet kompetens tillhörighet handlings- utrymme själv känne dom trygghet © Anne-Charlotte Kjerulf

6

7 tankar känslor observationer handlingar vilja T. Gordon

8 HUR ORKA och FINNA GLÄDJE? Aaron Antonovsky ”Hälsans mysterium” KASAM – KÄNSLA AV SAMMANHANG begriplighet – hanterbarhet – meningsfullhet motverkar offerkänslan och lyfter fram resurserna stärker friskfaktorer gentemot riskfaktorer © Anne-Charlotte Kjerulf

9  Grupphandledning 2-6 pers  Individuell handledning  Kontrakt mellan lärare och arb.handled  Regelbundna träffar: samma tid och plats  Arbetsperiod 1-1,5 år  Utvärdering av processen © Anne-Charlotte Kjerulf

10  Enl. individens el. gruppens behov  Kommunikation  Uppgiftsanalys  Handlingsberedskap och -utrymme  Stärka den yrkesmässiga självkänslan  Utvecklingsarbete  Stresshantering och -strategier  Kompetensutveckling

11  avlastande  stödjande  kompetenshöjande  bekräftande

12  Arbetshandledning är inte terapi mentorskap kris- eller konflikthantering konsultation OBS! frivillighetsprincipen tystnadsplikten på den/de handleddas villkor förtroende klient – arb.handled. helst en utomstående arb.handledare

13 Utifrån din yrkesroll skall du välja ett tema som du presenterar kort för de övriga i gruppen! Varför väljer du just detta tema? Det kan vara en aktuell fråge-/problemställning du ser behov av att bearbeta, diskutera, reflektera kring. Alternativt någon situation, dilemma som du så här i efterskott kan tänka dig att hade varit bra att tillsammans med kolleger i grupp eller individuellt behandla inom arbetshandledningens ramar. Gruppen ger samtliga möjlighet att framlägga sina teman och allt som sägs inom gruppen stannar där även efter att Lärande 2010 är slut! Ingen redovisning för övriga grupper!

14  Kontaktuppgifter  Anne-Charlotte Kjerulf  050-5751428  akjerulf@abo.fi akjerulf@abo.fi  www.ariadne-counseling.com


Ladda ner ppt "Anne-Charlotte Kjerulf FM, auktoriserad arbetshandledare."

Liknande presentationer


Google-annonser