Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anne-Charlotte Kjerulf FM, auktoriserad arbetshandledare

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anne-Charlotte Kjerulf FM, auktoriserad arbetshandledare"— Presentationens avskrift:

1 Anne-Charlotte Kjerulf FM, auktoriserad arbetshandledare
ARBETSHANDLEDNING – ETT STÖD FÖR LÄRARES PROFESSIONELLA UTVECKLING LÄRANDE 2010 Anne-Charlotte Kjerulf FM, auktoriserad arbetshandledare

2 KOMPETENSUTVECKLING HOS PEDAGOGER / MENTORER
I DET POSTMODERNA SAMHÄLLET Förmåga att kunna anpassa sig till nya situationer – social flexibilitet att kunna ta kritisk hållning – att kunna välja Förmåga att kunna reflektera över sig själv i förhållande till andra – att kunna tänka relationellt Förmåga att kunna integrera olikartade erfarenheter till en sammanhängande helhetsförståelse – mental flexibilitet Förmåga att kunna uttrycka egna hållningar och att kunna ta andras perspektiv – att kunna kommunicera effektivt Förmåga att kunna ta och lita på egna initiativ – att ha självtillit Förmåga att kunna kontrollera sina känslor – självdisciplin Dencik 1995

3 den holistiska yrkesmänniskan
Arbetshandledning i ett nötskal från psykologisk teori till pedagogisk metod Handledning är en pedagogisk metod som skapar förutsättningar för inlärning och kompetensutveckling i yrkesutövning Handledarens uppgift: att tillämpa pedagogiska teorier och metoder samt beakta ett etiskt förhållningssätt mot klienter Synen på inlärning Kunskapssyn Människosyn den holistiska yrkesmänniskan S. Ojanen, 2001

4 © Anne-Charlotte Kjerulf
temperament © Anne-Charlotte Kjerulf

5 yrkesmässig självkänsla
yrkesidentitet själv känne dom yrkesroll kompetens yrkesmässig självkänsla handlings-utrymme tillhörighet trygghet © Anne-Charlotte Kjerulf

6 © Anne-Charlotte Kjerulf
” Man kan överväga sina handlingar, man kan välja sina ord, MEN KÄNSLORNA GÅR SINA EGNA VÄGAR” SYLVI KEKKONEN © Anne-Charlotte Kjerulf

7 MEDVETENHETENS BLOMMA © Anne-Charlotte Kjerulf
tankar känslor observationer handlingar vilja T. Gordon

8 © Anne-Charlotte Kjerulf
HUR ORKA och FINNA GLÄDJE? Aaron Antonovsky ”Hälsans mysterium” KASAM – KÄNSLA AV SAMMANHANG begriplighet – hanterbarhet – meningsfullhet motverkar offerkänslan och lyfter fram resurserna stärker friskfaktorer gentemot riskfaktorer © Anne-Charlotte Kjerulf

9 ARBETSFORMER Grupphandledning 2-6 pers Individuell handledning
Kontrakt mellan lärare och arb.handled Regelbundna träffar: samma tid och plats Arbetsperiod 1-1,5 år Utvärdering av processen © Anne-Charlotte Kjerulf

10 Målsättningen för arbetshandledning
Enl. individens el. gruppens behov Kommunikation Uppgiftsanalys Handlingsberedskap och -utrymme Stärka den yrkesmässiga självkänslan Utvecklingsarbete Stresshantering och -strategier Kompetensutveckling

11 Arbetshandledningens funktioner
avlastande stödjande kompetenshöjande bekräftande

12 Viktigt att notera Arbetshandledning är inte terapi mentorskap
kris- eller konflikthantering konsultation OBS! frivillighetsprincipen tystnadsplikten på den/de handleddas villkor förtroende klient – arb.handled. helst en utomstående arb.handledare

13 GRUPPDISKUSSION om individuellt valt tema lämpligt för att tas upp inom arbetshandledning.
Utifrån din yrkesroll skall du välja ett tema som du presenterar kort för de övriga i gruppen! Varför väljer du just detta tema? Det kan vara en aktuell fråge-/problemställning du ser behov av att bearbeta, diskutera, reflektera kring. Alternativt någon situation, dilemma som du så här i efterskott kan tänka dig att hade varit bra att tillsammans med kolleger i grupp eller individuellt behandla inom arbetshandledningens ramar. Gruppen ger samtliga möjlighet att framlägga sina teman och allt som sägs inom gruppen stannar där även efter att Lärande 2010 är slut! Ingen redovisning för övriga grupper!

14 Kontaktuppgifter Anne-Charlotte Kjerulf 050-5751428 akjerulf@abo.fi


Ladda ner ppt "Anne-Charlotte Kjerulf FM, auktoriserad arbetshandledare"

Liknande presentationer


Google-annonser