Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SkolFam2 Norrköpings kommun. SkolFam2  Beviljat: våren 2011  Belopp: 3,9 miljoner kronor  Samverkande parter: social- och utbildningskontoret.  Syfte:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SkolFam2 Norrköpings kommun. SkolFam2  Beviljat: våren 2011  Belopp: 3,9 miljoner kronor  Samverkande parter: social- och utbildningskontoret.  Syfte:"— Presentationens avskrift:

1 SkolFam2 Norrköpings kommun

2 SkolFam2  Beviljat: våren 2011  Belopp: 3,9 miljoner kronor  Samverkande parter: social- och utbildningskontoret.  Syfte: främja familjehemsplacerade barns skolresultat.  Metod: psykologiska och pedagogiska kartläggningar med fokus på läs- och skrivförmåga samt matematik.  Mål: att barnen ska klara grundskolan med godkända betyg.  Återföringsperiod: år 2015-2017

3 Process  Psykolog och specialpedagog Test 1 Psykologiska och specialpedagogiska tester Test 2 Psykologiska och specialpedagogiska tester År 1År 2 Analyserar kartläggningens resultat Skapar en handlingsplan utifrån kartläggningen

4 Testinstrument  WISC-IV  Becks Ungdomsskalor  ABAS-II  SDQ  VAS  Läskedjor  DLS  Magnes matematikdiagnos

5 Mest förekommande insatser  Arbetsminnesträning  Algoritmräkning  Ordförråds- och ordförståelseträning  Läsförståelseträning  Rättstavning och att skriva med ”röd tråd”  Bevaka och diskutera aktuella händelser  Arbete med vardagsfärdigheter

6 Resultat Norrköping Urval: 21 stycken, 50 % flickor, 7-14 år

7 Resultat

8

9 Man kan säga att SkolFam hjälpt oss att bryta ett negativ mönster. – förälders röst Genom de olika testerna har vi i socialtjänsten fått en gedigen kunskap om barnens kapacitet på olika områden. Förut visste de inte hur de skulle jobba med mig.

10 Är insatsen SkolFam2 lönsam? – kort sikt ”Resultatet på kort sikt (5 år) var att besparingar i Socialförvaltningen i princip uppvägde kostnaderna för arbetsmodellen SkolFam.” Lars Bernfort, Martina Lundqvist, LiU.

11

12

13 Är insatsen SkolFam2 lönsam? – lång sikt

14 Slutsatser  På kort sikt visar en före- och efterjämförelse att barnens förmågor och prestationer i skolan förbättras efter att de erhållit SkolFam2-insatsen.  SkolFam2-gruppen hade en högre andel betyg som klassificerades som godkända jämfört med kontrollgruppen.  Under åren SkolFam2-insatsen tillhandahölls och åren efter erhöll Skolfam2-gruppen mindre resurser från Socialförvaltningen jämfört med barnen i kontrollgruppen.  SkolFam2-insatsen leder även på lång sikt till, utifrån att barnens betyg förbättras, att barnens möjlighet till fortsatt utbildning och därmed sysselsättning ökar.  Utbildningsnivå och sysselsättningsgrad påverkar risker för att barn ska hamna i kriminalitet, missbruk eller drabbas av psykisk ohälsa.  De barn som erhållit insatsen förväntas i framtiden i genomsnitt kosta 27 500 kronor mindre per barn och dessutom erhålla en genomsnittlig livskvalitetsvinst på 0,16 QALYs. Detta bör betraktas som en konservativ skattning.  SkolFam2-insatsen anses därmed utifrån ovan gjorda beräkningar, jämfört med att inte få någon insats alls, såväl livskvalitetshöjande som kostnadsbesparande, på såväl kort som lång sikt.

15


Ladda ner ppt "SkolFam2 Norrköpings kommun. SkolFam2  Beviljat: våren 2011  Belopp: 3,9 miljoner kronor  Samverkande parter: social- och utbildningskontoret.  Syfte:"

Liknande presentationer


Google-annonser