Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Evidensbaserat arbete i praktiken – med fokus på kompetens och brukarmedverkan Lars Oscarsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Evidensbaserat arbete i praktiken – med fokus på kompetens och brukarmedverkan Lars Oscarsson."— Presentationens avskrift:

1 Evidensbaserat arbete i praktiken – med fokus på kompetens och brukarmedverkan
Lars Oscarsson

2 Innehåll: Evidensbaserad medicin & praktik – vad är det?
Hur tillämpar man evidensbaserad medicin och praktik? Relationen professionell kompetens, forskningsstöd och brukarmedverkan – några exempel Evidensbaserat arbete i praktiken – ett schematiskt exempel Sammanfattning

3 Evidensbaserad medicin och praktik – vad är det?
”Evidensbaserad medicin (EBM) är integreringen av bästa forskningsstöd med klinisk expertis och patientvärderingar” (Sackett m fl 2000) Evidensbaserad praktik (EBP) är integreringen av bästa forskningsstöd med professionell praktisk erfarenhet och klientens värderingar, förväntningar och förutsättningar i övrigt (Oscarsson 2009) Dvs, EBM & EBP bygger på 3 kunskaps- eller informationskällor: Forskningen – Praktiken – Klienten/Patienten

4 Hur tillämpar man Evidensbaserad Medicin & Praktik?
Fem steg: Som praktiker formulerar man en fråga som gäller den aktuella klientens eller patientens problem eller behov. Man söker bästa möjliga stöd (i första hand forskning) för att besvara frågan. Man granskar stödet kritiskt när det gäller validitet (giltighet), effekt och användbarhet. Man integrerar granskningen med a) den professionella praktiska, kliniska erfarenheten b) klientens/patientens värderingar, förväntningar, fysiska & psykiska tillstånd & förutsättningar i övrigt. 5. Man genomför, eller genomför inte en insats, och utvärderar sin förmåga att genomföra steg 1-4 för att förbättra processen.

5 Relationen Professionell kompetens, Forskningsstöd & Brukarmedverkan
Missbruksvården kräver en kombination av forskningsstöd, praktisk, klinisk kompetens & brukarmedverkan, därför att: Forskningsstödet gäller grupper av klienter eller patienter och inte enskilda individer Relationen behandlare – klient/patient är ofta avgörande för en insats effekt (Jfr de tre kunskaps- eller informationskällorna!) Börja med professionell kompetens – forskningsstöd:

6 Professionell kompetens och forskningsstöd
Randomiserade kontrollerade studier (”RCT”-studier) och Metaanalyser – två vanliga källor för forskningsstöd Kan ge säkra kunskaper om olika insatsers effekter för grupper av klienter eller patienter, men Är den kunskapen giltig för ”min” klient eller patient? Ett exempel på RCT & Metaanalys:

7 + METAANALYS + - - - + + + - + + - + C Karin Kim A B - Dan Stina Pelle
EXP KNTRL C + Dan - - - Karin + + + - Kim + A B + - EXP EXP Stina Pelle Johan Lisa Jan Anna - + KNTRL KNTRL (Oscarsson 2009) 

8 Professionell kompetens och forskningsstöd – en konsekvens:
forskningsstöd på gruppnivå måste ”översättas” till den enskilde klienten eller patienten Kan ske utifrån statistiska grunder, riktlinjer, beprövad erfarenhet & egen professionell erfarenhet

9 Professionell kompetens och brukarmedverkan
Missbruksvårdens insatser sällan så effektiva att de i sig ”löser” eller ”botar” klientens eller patientens problem Ett exempel: förbättringsfaktorer i psykoterapi och psykosocialt arbete

10 Förbättringsfaktorer i psykoterapi och psykosocialt arbete
(Jfr Hubble m.fl. 1999) 10

11 Professionell kompetens och brukarmedverkan – konsekvenser:
Klientens/patientens aktiva medverkan nödvändig Relationen behandlare – klient/patient ofta avgörande för utfallet av en insats Behandlingsarbetet, insatserna bör inkludera olika ”förbättringsfaktorer” Nu ett exempel på evidensbaserat arbete i praktiken:

12 Evidensbaserat arbete i praktiken – ett schematiskt exempel
Vad är problemet? Precisera problemet Sök externt stöd för insats Professionella erfarenheter Integrera steg 1 - 4 Din resp. klientens uppfattning Baslinje Granska kritiskt! Klientens värderingar & förväntningar Problem- och insatshypotes Dokumentera! Utvärdera! Framgångs-kriterier jfr. T1 Genomför insatsen Följ upp fram-gångskriterierna T1 T2 …..TID 1 2 3 4 5 Jämför med 6 7 8 9 (Oscarsson 2009)  12

13 Sammanfattning ” Utan klinisk expertis riskerar praktiken att tyranniseras av extern evidens, för till och med excellent extern evidens kan vara omöjlig att tillämpa eller olämplig för en individuell patient. Utan bästa tillgängliga externa evidens riskerar praktiken att snabbt bli inaktuell till skada för patienten” (Sackett m fl 1997) Dvs: I evidensbaserad medicin och praktik är det praktikerns uppgift att integrera forskningsstödet med den unika klientens eller patientens värderingar och förväntningar, och förutsättningarna i övrigt!

14 referenser Hubble, M.A., Duncan, B.L. & Miller, S.D. (1999) The Heart & Soul of Change. What Works in Therapy. Washington, DC: American Psychological Association. Oscarsson, L (2009) Evidensbaserad praktik i praktiken – en introduktion för socialtjänstens praktiker, politiker och andra intressenter. (prel. titel) Stockholm: SKL & Kommentus. Sackett, D.L., Straus, S.E., Richardson, W.S., Rosenberg, W. & Haynes, R.B. (2000) Evidence-based Medicine. How to Practise and Teach EBM. Edinburgh: Churchill Livingstone. Sackett, D.L., Richardson, W.S., Rosenberg, W. & Haynes, R.B. (1997) Evidence-based Medicine. How to Practice and Teach EBM. New York: Churchill Livingstone.


Ladda ner ppt "Evidensbaserat arbete i praktiken – med fokus på kompetens och brukarmedverkan Lars Oscarsson."

Liknande presentationer


Google-annonser