Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling inom fastighetsbildningen Kommunala Lantmäteridagar Stockholm 2006-11-23 Roger Ekman, 070-5460266 För Sverige i morr’n!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling inom fastighetsbildningen Kommunala Lantmäteridagar Stockholm 2006-11-23 Roger Ekman, 070-5460266 För Sverige i morr’n!"— Presentationens avskrift:

1 Utveckling inom fastighetsbildningen Kommunala Lantmäteridagar Stockholm 2006-11-23 Roger Ekman, 070-5460266 roger.ekman@lm.se För Sverige i morr’n!

2 Serviceavtalet Total medverkan från 10 KLM med ca 45 pd. Mycket lite fakturerat än så länge. Totalkostnad för året 250-300 kkr? ProjektMedverkande KLMpd LagutvecklingGöteborg, Stockholm, Kalmar, Skellefteå 20 PlaneringsverktygLund, Kristianstad, Gävle10 WebbtjänsterNacka1 MallexUppsala5 ProcessanalysKristianstad10 Visionen!

3 Lagutveckling 4 analysgrupper i vintras-våras Prioriterings-PM av Eije Sjödin 2006-03 - Förrättningsprocessen (Rolf Malmesjö) Enklare kallelseförfarande Okynnesjäv Digitala grundhandlingar Sakkunnig organisation Med mera

4 Lagutveckling - Rättigheter o ägande (Peter Wiström) Överföring av byggnadstillbehör Tomträtt jämställs med fastighet - Lämplighetsreglerna (Leif Norell) Utvärdering gällande rätt - Vattenfrågor (Eije Sjödin) Utredning av gällande rätt Gränsmarkering (Kristin Andreasson) Elektronisk ansökan (Tomas Öhrn)

5 Samnordiska projekt Tidigare: Jämförelse av fastighetsbegreppet Jämförelse av förrättningsprocessen 2005-2006: Kostnader för avstyckning (Göran Eriksson, Karin Lindgren Gardby) 2006-2007: Markåtkomst- och ersättningsärenden (Leif Norell)

6 Inskrivningen i Lantmäteriet -effektivisering och utveckling av två verksamheter Från 1/1 2008

7 Vad kan vi göra av det? Ansökan om avstyckning, lagfart, inteckningsbefrielse och nya pantbrev i samma webbformulär Minskad byråkrati, snabbare, billigare… LMIM Alla beslut i ett paket LM IM LMIM LM IM/LM Givetvis, minskat dubbelarbete!

8 Frans Varför? Lägre förvaltningskostnader Effektivare handläggning Modern informationshantering Verksamhetsobjekt Löst kopplade verksamheter Flexiblare avseende processer, utveckling, användare

9 Teknik: SOA med standardiserade gränssnitt till applikationer eller databaser, t ex tjänst för fakturering kopplar mot ekonomiprogram Information: Hand i hand med Elips, hanterar sammanhållna verksamhetsobjekt Process: Inbyggd processmotor som kan stödja olika processer Användare: ”Öppet” för sakägare, andra myndigheter, leverantörer Frans

10 Färdplanen beslutas 6 december Processanalys 3-5 år genomförd, mer medverkan från KLM önskas, hur, när? Driftsättning kopplad till införandet av ny lagringsmiljö, med ev smygstarter Frans

11 Annat Ansökan på webben Mitt ärende Effektivare samråd Planeringsverktyget Elektronisk ansökan Nytt intranät Mitt Bygge ”Visionär” processanalys


Ladda ner ppt "Utveckling inom fastighetsbildningen Kommunala Lantmäteridagar Stockholm 2006-11-23 Roger Ekman, 070-5460266 För Sverige i morr’n!"

Liknande presentationer


Google-annonser