Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utveckling inom fastighetsbildningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utveckling inom fastighetsbildningen"— Presentationens avskrift:

1 Utveckling inom fastighetsbildningen
För Sverige i morr’n! Kommunala Lantmäteridagar Stockholm Roger Ekman,

2 Serviceavtalet Visionen! Lagutveckling
Projekt Medverkande KLM pd Lagutveckling Göteborg, Stockholm, Kalmar, Skellefteå 20 Planeringsverktyg Lund, Kristianstad, Gävle 10 Webbtjänster Nacka 1 Mallex Uppsala 5 Processanalys Kristianstad Total medverkan från 10 KLM med ca 45 pd. Mycket lite fakturerat än så länge. Totalkostnad för året kkr?

3 4 analysgrupper i vintras-våras
Lagutveckling 4 analysgrupper i vintras-våras Prioriterings-PM av Eije Sjödin - Förrättningsprocessen (Rolf Malmesjö) Enklare kallelseförfarande Okynnesjäv Digitala grundhandlingar Sakkunnig organisation Med mera

4 - Rättigheter o ägande (Peter Wiström)
Lagutveckling - Rättigheter o ägande (Peter Wiström) Överföring av byggnadstillbehör Tomträtt jämställs med fastighet - Lämplighetsreglerna (Leif Norell) Utvärdering gällande rätt - Vattenfrågor (Eije Sjödin) Utredning av gällande rätt Gränsmarkering (Kristin Andreasson) Elektronisk ansökan (Tomas Öhrn)

5 Samnordiska projekt Tidigare: Jämförelse av fastighetsbegreppet
Jämförelse av förrättningsprocessen : Kostnader för avstyckning (Göran Eriksson, Karin Lindgren Gardby) : Markåtkomst- och ersättningsärenden (Leif Norell)

6 Inskrivningen i Lantmäteriet
-effektivisering och utveckling av två verksamheter Från 1/1 2008

7 Vad kan vi göra av det? Givetvis, minskat dubbelarbete! Ansökan om avstyckning, lagfart, inteckningsbefrielse och nya pantbrev i samma webbformulär Minskad byråkrati, snabbare, billigare… LM IM LM IM LM IM IM/LM IM LM Alla beslut i ett paket

8 Lägre förvaltningskostnader Effektivare handläggning
Frans Varför? Lägre förvaltningskostnader Effektivare handläggning Modern informationshantering Verksamhetsobjekt Löst kopplade verksamheter Flexiblare avseende processer, utveckling, användare

9 Frans Teknik: SOA med standardiserade gränssnitt till applikationer eller databaser, t ex tjänst för fakturering kopplar mot ekonomiprogram Information: Hand i hand med Elips, hanterar sammanhållna verksamhetsobjekt Process: Inbyggd processmotor som kan stödja olika processer Användare: ”Öppet” för sakägare, andra myndigheter, leverantörer Andra myndigheter än LM, KFF är leverantör, Elipsmöte 13/12

10 Frans Färdplanen beslutas 6 december Processanalys 3-5 år genomförd, mer medverkan från KLM önskas, hur, när? Driftsättning kopplad till införandet av ny lagringsmiljö, med ev smygstarter

11 Annat Ansökan på webben Mitt ärende Effektivare samråd Planeringsverktyget Elektronisk ansökan Nytt intranät Mitt Bygge ”Visionär” processanalys


Ladda ner ppt "Utveckling inom fastighetsbildningen"

Liknande presentationer


Google-annonser