Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Eddi Omrcen, Miljöchef, Miljöutbildning,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Eddi Omrcen, Miljöchef, Miljöutbildning,"— Presentationens avskrift:

1 Miljö och hållbar utveckling vid Göteborgs universitet – vad kan du göra?
Eddi Omrcen, Miljöchef, Miljöutbildning, Film: ”Det hållbara universitetet”

2 Miljöledningssystem ISO 14001/EMAS är internationella
standards för att underlätta och effekt- ivisera organisationers miljöarbete SYFTE: - Hjälpmedel för systematiskt arbetssätt - Säkerställa ständiga förbättringar - Minska miljöbelastning = bättre resurshushållning - Ledningen och personal får kontroll över miljöarbetet - Öka positiv miljöpåverkan Vi måste alla hjälpas åt för att det skall bli ett bra resultat!

3 Miljöpolicy Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande universiteten i Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö. Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. Universitetet skall genom ett systematiskt miljöarbete sträva efter att förebygga eller minska den samlade miljöbelastningen. Universitetet skall ha ett certifierat miljöledningssystem. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl forskning och undervisning, som administration, förvaltning och tekniska funktioner präglas av miljömedvetenhet. Universitetets miljöarbete skall fortlöpande förbättras, samt utvärderas genom regelbundna miljörevisioner. Universitetet följer tillämplig miljölagstiftning och föreskrifter liksom övriga miljökrav som universitetet berörs av.

4 Resultat 2007 Forskning och forskningsanslag
40 st (+25%) avhandlingar inom M&HU 48 st (+26%) av programmen innehåller M&HU 329 st (+3,5%) av kurserna innehåller M&HU 473 pop. vet. arrangemang inom HU (+79%) Miljöportalen 1603 u-besökare/vecka (+43%) Temadag ”HållBarHet” för studenter Kortfilm: Det hållbara laboratoriet Energiförbrukningen minus 1,7% Utsläpp CO2 vid resor + 14% Substitution av farliga kemikalier Personalutbildning miljö 4950 timmar

5 Handlingsplan 2007-2010 Forskning Utbildning Samverkan med samhället
Klimatpåverkan Resursförbrukning Farliga kemikalier Kompetensutveckling

6 Organisation för miljöarbetet
Linjeorganisationen Miljöorganisationen Universitetsstyrelse Rektor Ledningens genomgång Miljöchef Miljöenhet Dekaner m fl Miljösamordnarnas råd Prefekter Avdelningschefer Miljörepresentanter


Ladda ner ppt "Eddi Omrcen, Miljöchef, Miljöutbildning,"

Liknande presentationer


Google-annonser