Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. www.gu.se/miljo Miljöutbildning 2007-09-11 GÖTEBORGS UNIVERSITET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. www.gu.se/miljo Miljöutbildning 2007-09-11 GÖTEBORGS UNIVERSITET."— Presentationens avskrift:

1 Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. www.gu.se/miljo Miljöutbildning 2007-09-11 GÖTEBORGS UNIVERSITET

2 Hur mycket utbildning finns det inom hållbar utveckling? Hur mycket forskning finns det inom hållbar utveckling? Hur fungerar det att sätta centrala miljömål för hela universitetet för forskning och utbildning? Kan eller får miljöledningssystemet följa upp hur det går inom forskning och utbildning? GÖTEBORGS UNIVERSITET

3 § 5a har från 1 februari 2006 följande lydelse: ”Högskolorna skall i sin verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.” Högskolelagen GÖTEBORGS UNIVERSITET

4 Göteborgs universitet skall vara ett av de ledande universiteten i Europa för utbildning och forskning inom hållbar utveckling och miljö. 1. Universitetet strävar efter att göra studenter och personal medvetna om miljö- och utvecklingsfrågor och genom forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle stimulera till konkreta handlingar som främjar en hållbar utveckling. 3. Miljöhänsyn vägs in i alla beslut. Såväl forskning och undervisning, som administration, förvaltning och tekniska funktioner präglas av miljömedvetenhet. Utdrag ur universitetets miljöpolicy GÖTEBORGS UNIVERSITET

5 Fakultetsuppdrag 2007 och 2008 Miljö och hållbar utveckling Uppdras åt nämnden: … - att genomföra fakultetens plan för integrering av hållbar utveckling i grundutbildning. Denna plan utarbetades under 2006 mot bakgrund av förändringen i högskolelagens inledande kapitel. … - att integrera hållbar utveckling i utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. ”Hållbar utveckling” enligt definitionen i Högskolelagen. Under 2006/2007 fick nämnden i uppdrag att utarbeta en plan för detta. GÖTEBORGS UNIVERSITET

6 Mätning av miljöforskning 1.Projekt 2.Pengar 3.Artiklar 4.Personer GÖTEBORGS UNIVERSITET

7 MILJÖMÅL Universitetet skall öka forskningen inom hållbar utveckling. NYCKELTAL Antalet forskare/lärare/doktorander som är anslutna till GMVs nätverk för hållbar utveckling har under 2007 ökat med 12 % till 265 st. 40 av 295 avhandlingar (13,6 %) var inom ”hållbar utveckling”. Det är en ökning med 25 % jämfört med föregående år. Mätningen av de vetenskapliga publikationerna har ej påbörjats. GÖTEBORGS UNIVERSITET

8 Mätning av miljöutbildning 1.Program 2.Kurser 3.Examina 4.Uppdraget GÖTEBORGS UNIVERSITET

9 MILJÖMÅL Universitetet skall integrera hållbar utveckling i utbildningen. NYCKELTAL Antalet kurser med inslag av miljö och hållbar utbildning har under året ökat med 3,5 % till 329 kurser. Antalet program med inslag av miljö och hållbar utbildning har under året ökat med 26 % till 48 program. Antalet examina som berör hållbar utveckling har minskat med 35 %, främst beroende på att flera Magisterprogram avslutas och delas i ett Kandidatprogram och ett Mastersprogram. GÖTEBORGS UNIVERSITET

10 GMV är Göteborgs universitet och Chalmers i samarbete om forskning och utbildning rörande miljöfrågor och hållbar utveckling. GMV är också ett nätverk för forskare och doktorander inom dessa områden. www.gmv.gu.sewww.gmv.chalmers.se Miljösektionen 1990 Miljövetenskap som forskarutbildningsämne 1991 Forskningsprojekt 1992 Forskarutbildning  Miljödoktorer 1992 Miljöutbildning  Miljöexamen 1996 Miljövetenskap   Hållbar utveckling GÖTEBORGS UNIVERSITET

11 Några större projekt Forskarskola inom hållbar utveckling Klimat och Mobilitet 2004-2007  Miljö och Hälsa 2008-2011 Att lära för hållbar utveckling – internationell konferens, SOU, workshops… 2000-2010  UNESCO dekad 2005-2015 Fallstudie i hållbar utveckling 2002-2008 GAME - Göteborg Action for Management of the Environment Miljöportalen – miljöforskning på ett begripligt sätt EPSD - European Panel on Sustainable Development Scanbalt Campus – biotechnology and life sciences Klimatneutrala godstransporter GAC - Göteborgs Atmosfärsvetenskapliga centrum CEI - Chalmers Environmental Initiative  100 Mkr CPM - Centrum för produktrelaterad miljöanalys AGS - Alliance for Global Sustainability GÖTEBORGS UNIVERSITET

12 För att samordna och stärka forskning och utbildning inom miljö och hållbar utveckling driver GMV ett nätverk med forskare, lärare, doktorander m fl. Idag är 265 personer från Göteborgs universitet anslutna till nätverket, som totalt omfattar 760 personer. De övriga i nätverket kommer från andra högskolor i regionen, forskningsinstitut, kommun, region och näringsliv. GÖTEBORGS UNIVERSITET

13 VAD KAN DU GÖRA? Fundera på hur din/er forskning bidrar till hållbar utveckling? Fundera på hur du/ni kan integrera hållbar utveckling i grundutbildningen Visa Al Gore-filmen för era studenter Fundera på om du/ni har något projekt som kan passa i forskarskolan Miljö och Hälsa Anmäl dig till GMV:s nätverk, så får du kontinuerlig information om vad som är aktuellt inom hållbar utveckling? GÖTEBORGS UNIVERSITET

14 Mätning av samverkan inom hållbar utveckling? 1.Seminarier/Föreläsningar 2.Besök/rundvandringar 3.Konferenser/mässor 4.Publikationer/Artiklar/Annonser 5.Universitets-TV – TV 6.Radio 7.Internet GÖTEBORGS UNIVERSITET

15 MILJÖMÅL Universitetet ska erbjuda det omgivande samhället minst en publik aktivitet inom hållbar utveckling om dagen. NYCKELTAL Universitetet gav under året 473 publika aktiviteter inom hållbar utveckling (264 aktiviteter under 2006) Miljöportalen ökade antalet ”helt unika besökare” på webbplatsen med 43 % till 1603 per vecka. GÖTEBORGS UNIVERSITET

16 VAD KAN DU GÖRA? Annonsera dina/era publika arrangemang i universitetets kalendarium. Fundera på om ni kan öppna fler möten även för andra. Delta på Vetenskapsfestivalen och Universitetets vecka. Fundera på om du/ni har något projekt inom hållbar utveckling som man borde ha ett seminarium kring.

17 GÖTEBORGS UNIVERSITET Läs alla resultaten i universitetets miljö- och hållbarhetsredovisning


Ladda ner ppt "Ulf P Andersson Miljösamordnare Göteborgs universitet. www.gu.se/miljo Miljöutbildning 2007-09-11 GÖTEBORGS UNIVERSITET."

Liknande presentationer


Google-annonser