Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till planering kapitel 12 Hur tänker Sigtuna turistbyrå kring: Produktutveckling s 209: Göra produkten mer attraktiv Stanna kvar på marknaden Behålla.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till planering kapitel 12 Hur tänker Sigtuna turistbyrå kring: Produktutveckling s 209: Göra produkten mer attraktiv Stanna kvar på marknaden Behålla."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till planering kapitel 12 Hur tänker Sigtuna turistbyrå kring: Produktutveckling s 209: Göra produkten mer attraktiv Stanna kvar på marknaden Behålla sina marknadsandelar Behålla eller öka lönsamheten Behålla sin status som marknadsledare Använda kompetensen på personalen på rätt sätt Använda överkapacitet Locka turister att konsumera mer Diversifiering

2 Repetition från kapitel 10 Marknadsföring av turism Planering av nya aktiviteter för turister i Sigtuna kommun Hur ser framtidsutsikterna ut för turism på vår hemort? Marknadsplan 1. Nulägesanalys: Pest Swot Marknadsanalys av kunder och konkurrenter Marknadsndersökning 2. Marknadsmål Vart vill vi komma? Marknad - affärsidé Produkt – målbeskrivning, målgrupper, säljvolym Pris Volym – marknadssegment (en del) Lönsamhet 3.Handlingsplan De 5 P:na Produkt, Plats, Påverkan, Pris, Personal. Produkt: Turisttjänst - service, kvalitet, prestige, namn, varumärke Plats: Geografisk plats, där produkten blir tillgänglig för kunden Påverkan: Fem konkurrensmedel s 184 + Annonser, reklam, personlig förs, Mässor Pris: Företagets kostnader, kunden vilja och förmåga att betala, konkurrens på marknaden Personal: Kunnande, kompetens och service Marketing mix= kombination av ovanstående 4. Utvärdering= uppföljning

3 Att utveckla turism Produktutveckling s 209: Göra produkten mer attraktiv Stanna kvar på marknaden Behålla sina marknadsandelar Behålla eller öka lönsamheten Behålla sin status som marknadsledare Använda kompetensen på personalen på rätt sätt Använda överkapacitet Locka turister att konsumera mer

4 Gör en liknande analys som fördjupning. www.idre.se säsong www.idre.se Storstadsturismen privatresenärer/affärs http://www.disneylandparis.co.uk/index.xhtm l http://www.disneylandparis.co.uk/index.xhtm l Diversifiering http://liseberg.se/sv/moduler/Kampanj- Animationer/AtmosFear/

5 Avslutning Frågor på sammanställningen ? Gå igenom Allmänna villkor Gå igenom produktutveckling i större/mindre kommuner Gör en sammanställning över vår kommun Hur ska du gå vidare? Vilket område vill du göra en produktutveckling för? ( De måste vara inom turism!)

6 Modell för produktutvecklingsarbete. S 215 1. Precisera målen för den nya produkten 2. Utforma den nya produkten med hänsyn till -kundernas efterfrågan -lagar och andra regler -personalbehov och kompetensbehov -ekonomiska och fysiska resurser 3 Ställ upp kalkyler för att utreda projektets lönsamhet 4 Genomför projektet 5. Följ upp och utvärdera

7 Förslag till produktutveckling Öppna ett hotell 12:1 Strategisk planering för en resebyrå Utvecklingsanalys av Sigtuna turism Produktutveckling av ett turistföretag Paketreselagen Allmänna villkor Inställda resor Planering av nya aktiviteter för turister i Sigtuna kommun Framtiden: barin-storming ta fram ideér i hembygden Sälens högfjällshotell

8 Ex:Framtiden upplägg: Hur ser framtidsutsikterna ut för turism på vår hemort? Spåna med hjälp av brain-storming fram idéer om den framtida turismen. A, Välj ut de fem bästa visionerna och försök konkretisera dessa idéer. Vilka åtgärder måste vidtas för att dessa idéer ska kunna bli verklighet B, Gör en aktivitetsplan inkl marknadsföringsaktiviteter.

9 Allmänna villkor för paketresor Slutbetalning tidigast 40 dgr Ändringar=rätt att säga upp resan och pengar tillbaks Prishöjning får ej ske senare är 20 dgr innan avresa Fel och brister i resan=rätt til prisavdrag eller skadestånd Reklamation ska ske så fort felet märkts

10 Produktutveckling Rekreationsturism Affärsturism Shopping Genomfartsturism Upplevelseturism


Ladda ner ppt "Förslag till planering kapitel 12 Hur tänker Sigtuna turistbyrå kring: Produktutveckling s 209: Göra produkten mer attraktiv Stanna kvar på marknaden Behålla."

Liknande presentationer


Google-annonser