Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till planering kapitel 12

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till planering kapitel 12"— Presentationens avskrift:

1 Förslag till planering kapitel 12
Hur tänker Sigtuna turistbyrå kring: Produktutveckling s 209: •Göra produkten mer attraktiv •Stanna kvar på marknaden •Behålla sina marknadsandelar •Behålla eller öka lönsamheten •Behålla sin status som marknadsledare •Använda kompetensen på personalen på rätt sätt •Använda överkapacitet •Locka turister att konsumera mer •Diversifiering

2 Repetition från kapitel 10 Marknadsföring av turism
•Planering av nya aktiviteter för turister i Sigtuna kommun •Hur ser framtidsutsikterna ut för turism på vår hemort? •Marknadsplan •1. Nulägesanalys: •Pest •Swot •Marknadsanalys av kunder och konkurrenter •Marknadsndersökning •2. Marknadsmål •Vart vill vi komma? •Marknad - affärsidé •Produkt – målbeskrivning, målgrupper, säljvolym •Pris •Volym – marknadssegment (en del) •Lönsamhet • • 3.Handlingsplan De 5 P:na •Produkt, Plats, Påverkan, Pris, Personal. •Produkt: Turisttjänst - service, kvalitet, prestige, namn, varumärke •Plats: Geografisk plats, där produkten blir tillgänglig för kunden •Påverkan: Fem konkurrensmedel s Annonser, reklam, personlig förs, Mässor •Pris: Företagets kostnader, kunden vilja och förmåga att betala, konkurrens på marknaden •Personal: Kunnande, kompetens och service •Marketing mix= kombination av ovanstående 4. Utvärdering= uppföljning

3 Att utveckla turism Produktutveckling s 209:
Göra produkten mer attraktiv Stanna kvar på marknaden Behålla sina marknadsandelar Behålla eller öka lönsamheten Behålla sin status som marknadsledare Använda kompetensen på personalen på rätt sätt Använda överkapacitet Locka turister att konsumera mer

4 Gör en liknande analys som fördjupning.
säsong Storstadsturismen privatresenärer/affärs Diversifiering

5 Avslutning Frågor på sammanställningen ? Gå igenom Allmänna villkor
Gå igenom produktutveckling i större/mindre kommuner Gör en sammanställning över vår kommun Hur ska du gå vidare? Vilket område vill du göra en produktutveckling för? ( De måste vara inom turism!)

6 Modell för produktutvecklingsarbete. S 215
1. Precisera målen för den nya produkten 2. Utforma den nya produkten med hänsyn till -kundernas efterfrågan -lagar och andra regler -personalbehov och kompetensbehov -ekonomiska och fysiska resurser 3 Ställ upp kalkyler för att utreda projektets lönsamhet 4 Genomför projektet 5. Följ upp och utvärdera

7 Förslag till produktutveckling
Öppna ett hotell 12:1 Strategisk planering för en resebyrå Utvecklingsanalys av Sigtuna turism Produktutveckling av ett turistföretag Paketreselagen Allmänna villkor Inställda resor Planering av nya aktiviteter för turister i Sigtuna kommun Framtiden: barin-storming ta fram ideér i hembygden Sälens högfjällshotell

8 Ex:Framtiden upplägg:
Hur ser framtidsutsikterna ut för turism på vår hemort? Spåna med hjälp av brain-storming fram idéer om den framtida turismen. A, Välj ut de fem bästa visionerna och försök konkretisera dessa idéer. Vilka åtgärder måste vidtas för att dessa idéer ska kunna bli verklighet B, Gör en aktivitetsplan inkl marknadsföringsaktiviteter.

9 Allmänna villkor för paketresor
Slutbetalning tidigast 40 dgr Ändringar=rätt att säga upp resan och pengar tillbaks Prishöjning får ej ske senare är 20 dgr innan avresa Fel och brister i resan=rätt til prisavdrag eller skadestånd Reklamation ska ske så fort felet märkts

10 Produktutveckling Rekreationsturism Affärsturism Shopping
Genomfartsturism Upplevelseturism


Ladda ner ppt "Förslag till planering kapitel 12"

Liknande presentationer


Google-annonser