Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SBU Märk väl Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument Anna Egonsson Carl Mölstad 2014-06-03.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SBU Märk väl Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument Anna Egonsson Carl Mölstad 2014-06-03."— Presentationens avskrift:

1 SBU Märk väl Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument Anna Egonsson Carl Mölstad 2014-06-03

2 Centrala budskapet ”Möjligheten att snabbt och enkelt hitta information i vården är grundläggande för god vård. Många kommer därför att ha nytta av att vårdens kunskapsdokument får bättre märkning och struktur, och därmed blir mer hittbara. Till intressenterna hör såväl vårdens informationsproducenter som dess avnämare…” Idag är dokumenten som förväntas vägleda svensk hälso- och sjukvård ofta svåra att hitta De har bristande struktur och märkning Varför det krävs ett nationellt samordnat arbete på detta område – nätverk, register och teknikutveckling

3 Rapportinnehåll Kunskapsdokument saknar idag viktig, grundläggande innehållsmärkning, detta behöver åtgärdas De som publicerar och sprider kunskapsdokument idag uppfattar att det finns problem med att hitta kunskapsdokumenten i sökmotorer Bättre märkning och struktur skulle förbättra kunskapsdokumentens synligt och tydlighet För att underlätta märkningsarbetet föreslås det i rapporten att SBU får resurser för att ta fram ett webbaserat verktyg/formulär Det föreslås också att SBU får i uppdrag att utveckla ett öppet och frivilligt nätverk

4 Landstinget/Region Kronoberg Vi bör bevaka det planerade projektet och när det är dags bör vi delta Samtliga enheter som hanterar styrande dokument berörs De som går in i Platina (dokument- och ärendehanteringssystem) och följer riktlinje dokumentstyrning kommer att ha tekniska och praktiska möjlighet att uppfylla kraven i rapporten till stor del

5 Vad bör vi ev införa? Hantera dokument i dokumenthanteringssystemet Skapa och upprätthålla metadataregister – följa standard där det finns Styra med mallar Utbilda de som kommer att vara handläggare av medicinska dokument Utveckla publiceringslösningen så att relevanta metadata följer publicerad fil/pdf Vilka befintliga riktlinjer behöver uppdateras? Kommande riktlinje för dokumentstyrning och underliggande rutiner

6 Jämförelse grundläggande metadata Metadata SBUPlatinaKommentar TitelJa BeskrivningJaKräver vana NyckelordJaStandardisering önskvärd ÄmneJa ggr 2Standardisering önskvärd (Dublin Core, MeSH, ICD-10 åtgärdskoder) InformationstypJaEget register tillsvidare SkapadJa UppdateradJa PubliceradJa GiltighetstidJa Upphovsperson/orgJa ErsätterNjaVersionsnr i sifferföljd, men annars fritext -Möjlighet att skapa extra metadatatyper, register

7 Övriga förslag Metadata SBUPlatinaKommentar Unika och stabila webbadresser till dok Ja html-format – eller märk pdf:er bättre PDFmed ”landnings- /metadatasida” Märk med åtminstone det nödvändigaste Tekniskt möjligtKrav på kompetenta handläggare Använd webbformulär för att märka Ja, register kan användas Behöver skapas Vid märkning, följ Dublin Core-standard Tekniskt möjligtBehöver gås igenom Publicera kunskapsdokument som ”öppna data” Tekniskt möjligt Följ gängse principer för sökmotoroptimering -Webbfråga ny webb planeras

8 Sammanfattning för att märka väl På sikt Delta i nätverk och utveckling Bevaka teknikutveckling I väntan på Märk väl Först och främst se till att vi själva hittar bland våra dokument Tekniska möjligheter i och med dokumenthanteringssystemet Gå igenom/skapa register utifrån standard Skapa/använda mallar Utbilda centrala handläggare för gemensamma dokument


Ladda ner ppt "SBU Märk väl Nyttan av bättre innehållsmärkning, taggning och struktur i vårdens kunskapsdokument Anna Egonsson Carl Mölstad 2014-06-03."

Liknande presentationer


Google-annonser