Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Minskat svavelnedfall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Minskat svavelnedfall"— Presentationens avskrift:

1 Minskat svavelnedfall 1983-2002
Källa; IVL, Svenska Miljöinstitutet AB, Rapporterna: B 1429 Trends in air concentrtion and deposition at background monitoring sites in Sweden U 852 Nationell miljöövervakning av luft- och nederbördskemi I princip ingen minskning från den senare delen av 90-talet. Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet AB

2 Våt+torrdeposition av svavel, inklusive havssalt
Källa; SMHI, klimat o miljö/atmosfärskemi kg S/ha En minskning från 1991 till 2002 med ca 7 kg S/ha i sydvästra Sverige

3 Oljeväxter 20-40 20-30 Potatis 15-30 Betor 15-20 Vall Spannmål 10-20
Svavelbehov kg S/ha och år Oljeväxter 20-40 20-30 Potatis 15-30 Betor 15-20 Vall Svavelbehovet för olika grödor. Typiskt var det också i oljeväxterna vi först noterade svavelbristen. Var uppmärksam på att vallen har ett stort svavelbehov och att detta oftast inte kan tillgodogöras av hårt den bundna svaveleln i stallgödel. Svaveltillförseln från stallgödsel motsvarar 4 kg per 10 ton färsk nöt/svin gödsel, tyvärr frigöras detta inte i växtsäsongen, därimot frigöras och utlakas det mesta först i samband med höstregnet och man kan endast räkna med att 0,2 kg svavel per 10 ton vårsridd nöt/svin gödsel motsvarande en N/S kvot på 90(nöt)-150(svin)! (optimal = 10-12) är växttillgängligt det första året. (Organisk matrial som mineraliseras har dock generellt en bra N/S kvot på runt 10). Spannmål 10-20 Ärter/bönor 10-15

4 Skördeeffekt av svavel i vall
Hydor Agri (S-9447), 29 försök över hela landet, 8868 + 590 29 försök har genomförts i perioden där effekten av svavel har varit genomgående. Svavel gav i genomsnitt 590 kg ts eller 7% merskörd. 1:a skörd: kg N ÅV: kg N 1:a skörd: kg N kg S/ha ÅV: kg N

5 Svaveleffekter till vall
Hydor Agri (S-9447), 29 försök över hela landet, Svavelsalpeter till 1:a skörd ökade totala skörden med 7% eller 590 kg Kostnad för svavelgödsling kr Kostnaden för svavelgödling är liten jämfört med risken för skördebortfall. Värde av skördeökning >600 kr

6 Balanserad svavelgiva
Balansera svavelgivan efter grödans behov. -Då undviks: Svavelbrist Skördeförlust Sämre växtnäringutnyttjande Ökad belastning för miljön Svevel är viktig för växten kväveuttnyttjande. Svavelbrist ger upphov till anhopning av svavelfria aminosyror och man får i princip ett förgiftningstillstånd (kan förväxlas med kvävebehov men ytterligare kvävetillförsel ökar bara problemet). Överoptimal svavelgiva är dock inte heller positiv då detta påverkar miljön, då svavel är mycket utlakningsbenäget. Överskott av svavel Ökad sulfathalt i grundvattnet Utlakning av önskvärda baskatjoner t.ex. Mg, K mm


Ladda ner ppt "Minskat svavelnedfall"

Liknande presentationer


Google-annonser