Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RUBRIK Textruta. Grundutbildning Målet är att var och en når en grundläggande kunskapsnivå kring: Organisation Regelverk Egen förmåga Egen utrustning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RUBRIK Textruta. Grundutbildning Målet är att var och en når en grundläggande kunskapsnivå kring: Organisation Regelverk Egen förmåga Egen utrustning."— Presentationens avskrift:

1 RUBRIK Textruta

2

3 Grundutbildning Målet är att var och en når en grundläggande kunskapsnivå kring: Organisation Regelverk Egen förmåga Egen utrustning Egna metoder i syfte att stärka vår insatsförmåga. Utbildningen omfattar både teoretiska och praktiska moment.

4 Organisation och förmåga FörmågaOmfattar Först på platsFIP, mindre släckenhet InitialSläckenhet Förstärkt300, 600, 800 Regional100, 400 ExternMSB förstärkningsresurser

5 Organisation och förmåga Följande resurser finns vid utsläpp farligt ämne Först på plats Initial förmåga Förstärkt förmåga Regional förmåga Extern förmåga Tid Förmåga

6 Insatsstöd Pärm för insatsstöd är framtagen av räddningstjänsten Storgöteborg.

7 Farligt gods – klasser

8 Säkerhetsdatablad Ska lämnas av leverantör. 16 obligatoriska punkter, bland annat: 1. Namn på ämnet och företaget 2. Farliga egenskaper 4. Åtgärder vid första hjälpen 5. Brandbekämpningsåtgärder 6.Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp 8. Begränsning av exponeringen/ personligt skydd. 9.Fysikaliska och kemiska egenskaper

9 Produktmärkning

10 Farligt godsskylten 33 1203

11 Farlighetsnummer 2 – Gasutveckling på grund av tryck eller kemisk reaktion 3 – Brandfarlighet hos vätskor och gaser eller självupphettande vätska 4 – Brandfarlighet hos fasta ämnen eller självupphettande fast ämne 5 – Oxiderande verkan 6 – Giftighet eller smittfara 7 – Radioaktivitet 8 – Frätande egenskaper 9 – Risk för spontan, häftig reaktion

12 Särskilda fall X – Reagerar farligt med vatten, ex. X80 90 – Övriga farliga egenskaper 99 – Ämne med förhöjd temperatur

13 Skillnad i farlighet 30 1202 33 1203 80 1830 88 1905

14 Transporthandling Består av: Godsdeklaration Skriftliga instruktioner Fotolegitimation samt i vissa fall godkännande och intyg på transporten. Transporthandlingarna kan vara på svenska eller annat språk, dock alltid engelska, tyska eller franska. Transporthandlingar kan vara digitala.

15 Ämnens egenskaper ÄmnesgruppFarlighetsnummerExempel Giftiga kondenserade gaser 2, 6, 8Svaveldioxid Brandfarliga gaser2, 3Propan Brandfarliga vätskor3Bensin Oxiderande ämnen5Väteperoxid Frätande och/eller giftiga ämnen 8, 6Syror och baser, anilin Fast, flytande eller gas

16 Gäller alltid Vid larm och framkörning: Identifiera händelsen– Olycka eller avsiktligt utsläpp? Identifiera ämnen– Vilket riskområde gäller? Använd rätt körväg– Vinden i ryggen! Använd rätt brytpunkt Första enhet på plats: Identifiera ämnen Rätt fordonsplacering Gör riskbedömning med zonindelning Meddela bakåt: körväg och skyddsutrustning Livräddning och livräddande personsanering Utrym och spärra av

17 Tumregler riskavstånd Generella tumregler omfattar het och varm zon Fast ämne 50 meter Flytande ämne 100 meter Gas 300 meter

18 Zonindelning VARM HET KALL Aktörsgemensam indelning av skadeområdet

19 Avspärrning Räddningstjänsten spärrar av riskområdet (het och varm zon). Polisen spärrar av ytterkant av kall zon. Avspärrningar bör markeras och övervakas.

20 Skyddsutrustning Uttrycker skyddsutrustning i klartext. Branddräkt med tryckluftsapparat Branddräkt förstärkt med stänkskydd Kemskyddsdräkt med tryckluftsapparat Kemskyddsdräkt förstärkt med köldskydd Initial Förstärkt och regional

21 Skyddsmask

22 Indikering

23 Indikering med pH-sticka.

24 Tillgängliga metoder Avleda vätskeläckage för att begränsa fritt fall Samla upp 50 liter vätska Täta utsläpp med kilar Upptagning av vätska med sorbent Valla in vätskeutsläpp Täta brunn Täcka över utsläpp med presenning

25 Avleda vätska Förmåga att avleda vätskeläckage för att begränsa fritt fall Vilken materiel kan användas? Tänk på: Undvik högre fallhöjd än 10 cm för brännbar vätska Kemikaliebeständighet Risk för statisk elektricitet

26 Samla upp vätska Förmåga att samla upp 50 liter vätska Vilken materiel kan användas? Tänk på: Kemikaliebeständighet Hur tas uppsamlad vätska om hand Vätskor tyngre än vatten

27 Täta utsläpp Förmåga att täta utsläpp med kilar Vilken materiel kan användas? Tänk på: Kemikaliebeständighet Övertryck i kärl

28 Upptagning av vätska Förmåga att ta upp vätska med sorbent Vilken materiel kan användas? Tänk på: Omhändertagande av använt medel Brännbarhet kan öka efter sorbtion

29 Valla in Förmåga att valla in utsläpp Vilken materiel kan användas? Tänk på: Densitet på vätska Lagom med vatten i slang Reaktioner mellan olika ämnen

30 Täta brunn Förmåga att täta brunn Vilken materiel kan användas? Tänk på: Även förorenat släckvatten kan behöva tas omhand

31 Täcka över Förmåga att täcka över utsläpp med presenning Vilken materiel kan användas? Tänk på: Nedträngning i mark under övertäckningen

32 Sanering Livräddande personsanering -Utförs i varm zon för att bryta exponering av farligt ämne. -Avklädning genom att klippa eller skära. Dra ej över huvud. -Spola av med rikliga mängder varmt vatten och tvål. -Ge värme efter sanering. Fullständig personsanering -Utförs om behov kvarstår efter livräddande personsanering. -Utförs av sjukvården. Sanering av personal -Genomför första sanering vid utgång ur het zon. -Vid behov fortsätt sanering på saneringsplats mellan varm och kall zon. -Regional förmåga Varberg har utrustning för saneringsplats. Sanering av materiel -Kontaminerad utrustning grovsaneras i het zon. -Vidare sanering sker vid insatsens slut.

33 Sammanfattning Vår organisation består av flera olika förmågor Underlag för insatsstöd finns i pärmen Tänk på skyddsutrustning, indikering och zonindelning Tillgängliga metoder är grunden för insatsen som görs.

34 Stationsövningar 1.Indikering: Explosimeter och pH-stickor 2.Skyddsutrustning: Påklädning av stänkskydd 3.Sanering: Film om livräddande personsanering 4.Basutrustning: Materielkännedom 5.Insatsstöd: Slå och öva i pärmen


Ladda ner ppt "RUBRIK Textruta. Grundutbildning Målet är att var och en når en grundläggande kunskapsnivå kring: Organisation Regelverk Egen förmåga Egen utrustning."

Liknande presentationer


Google-annonser