Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Användning av gasvarnare i praktiken -var, när och hur skall gasvarnare användas? För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Användning av gasvarnare i praktiken -var, när och hur skall gasvarnare användas? För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg."— Presentationens avskrift:

1 Användning av gasvarnare i praktiken -var, när och hur skall gasvarnare användas? För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg

2 För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg • Var? • När? • Hur? • Vad? • Varför? • Vilka gaser kan förekomma? • Hur påverkar gaserna oss?

3 För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg Var? Riskområden? T.ex. • Drivmedelscisterner • Avloppsbrunnar • Pumpstationer • Avlopps- och reningsverk

4 För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg Var? De vanligaste riskerna i de här miljöerna? • Syrebrist • Explosiv gas • Svavelväte • Kolmonoxid

5 För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg Hur? Att använda gasvarnare? • Mäta INNAN inträde i riskområde • Mäta UNDER HELA TIDEN man vistas i riskområdet Tänk på: Även om det är gasfritt när arbetet påbörjas så kan gas bildas under arbetets gång!

6 För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg Hur? Vid provtagning innan nedstigning i brunn/cistern • Hissa ner instrumentet i ett rep eller snöre • Låt instrumentet hänga i brunnen/cisternen under ca 1 minut • Hissa upp instrumentet • Kontrollera gasförekomst i cisternen/brunnen med hjälp av instrumentets minnesfunktion, peak-hold, eller minne för högsta uppmätta värde. Därefter • Bär instrumentet i bälte, skyddssele eller utanpå kläderna. Behåll instrumentet på under hela vistelsen i riskområdet. Om så krävs, under hela arbetsdagen!

7 För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg När? ALLTID Ett riskområde är alltid ett riskområde! Gör det till en vana att alltid bära instrumentet i bältet! Du kommer aldrig ångra de gånger du använder instrumentet!

8 För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg Vad? Vad vi mäter • SyrehaltNormalt 20,9 % vol. i luften  % vol. • Explosiv gasNormalt ingen förekomst  % LEL • SvavelväteNormalt ingen förekomst  ppm • KolmonoxidNormalt ingen förekomst  ppm % vol. = Volymprocent % LEL = Lower Explosion Limit (Undre explosionsGräns, UG) ppm = Parts Per Million, miljondelar, 10 000 ppm = 1 % vol. Notera att vissa instrument bara har mätceller för syrehalt (O2) och explosiv gas.

9 För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg Vad? LEL-kurva för explosiv gas 0 % vol. 0 % LEL Undre Explosionsgräns 5 % vol. 100 % LEL Övre Explosionsgräns 15 % vol. % vol. Metan Larmnivå 10 % LEL

10 För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg Varför? Syrehalt % vol.Symptom 20,9Normalvärde. 17,0Bristande koordination, stigande andningsfrekvens. 12,0Yrsel, huvudvärk, snabb trötthet. 9,0Medvetslöshet. 6,0Död inom fem minuter. En sjunkande syrenivå märker man som regel inte! Man får tyngre andhämtning, blir dåsig och till slut somnar man! SYREHALT (O2)?

11 För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg Varför? EXPLOSIV GAS? För att en explosion skall inträffa krävs tre beståndsdelar: Syre, Explosivt ämne och en gnista. Dessutom måste blandningsförhållandena vara de rätta för att en explosion ska inträffa. Är det för lite explosiv gas kan ingenting hända, är det för mycket explosiv gas kan inget inträffa på grund av att syret har tryckts undan. Viktigt att tänka på att friskluftsmask inte hjälper vid explosion!

12 För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg Varför? SVAVELVÄTE H 2 S? Svavelväte i ppm.Lukt 0,01 – 0,20Lukttröskel. 1Svag lukt (ruttna ägg). 3 – 5Tydlig lukt. 30 – 150Stark lukt. 150 – 300Andningsorganen förlamas, ingen lukt. Svavelväte i ppm.Symptom 10Hygieniskt gränsvärde. 10 – 50Ögonirritation, näthinnan angrips. 50 – 100Lättare besvär, illamående. 100 – 200Hosta – yrsel – medvetslöshet – död. 500 – 1 000OMEDELBAR DÖD! Observera att näsan bedövas och inte längre känner lukten av svavelväte på den nivån som exponeringen blir akut farlig.

13 För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg Varför? KOLMONOXID CO? Kolmonoxid i ppm.Symptom. 200Lätt huvudvärk efter 2-3 h. 400Huvudvärk efter 1-2 h, ökar efter 2,5-3,5 h. 800Yrsel, kväljningar och uppkastningar efter 2 h. Medvetslöshet efter 2 h. 1 600Huvudvärk, yrsel och kväljningar inom 20 min. Död inom 2 h. 3 200Huvudvärk, yrsel och kväljningar inom 5-10 min. Död inom 30 min. 6 400Huvudvärk, yrsel och kväljningar inom 1-2 min. Död inom 10-15 min. 12 800Död inom ett par minuter. Kolmonoxid är en lukt, smak och färglös gas som kan förekomma i trafikerade miljöer och som bland annat kommer från omgivande trafik, d.v.s. bilavgaser.

14 För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg Viktigt! Sammanfattning gasvarnare • Mät alltid aktuella gaser före inträde i t.ex. avloppsbrunnar eller cisterner. • Fortsätt mäta under hela arbetet! • Även låga halter av giftig gas är skadligt. • Lita inte på näsan, den trubbas av och luras av höga koncentrationer. • Varken andningsfilter eller friskluftsmask hjälper vid olycka med explosiv gas. • Se till att instrumentet Ni har är avsett för den typen av arbete Ni skall utföra. • Sköt instrumentet enligt instruktionerna – Regelbunden service! • ANVÄND SKYDDSUTRUSTNING ! - DEN FINNS FÖR DIN SKULL.

15 För renare luft, jord och vatten… Vi hoppas Ni har nytta av den här lilla ”utbildningen” på gasvarnare och gasmätning och att den hjälper Er att använda Era gasvarnare på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt! Kontakta oss gärna om Ni vill ha mer information, om Ni funderar kring någonting eller om Ni vill att vi lägger till någonting som vi kanske har missat! Afriso Ema AB Tomas Thörnberg Mer Information


Ladda ner ppt "Användning av gasvarnare i praktiken -var, när och hur skall gasvarnare användas? För renare luft, jord och vatten… Afriso Ema AB Tomas Thörnberg."

Liknande presentationer


Google-annonser