Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Kattfots föräldramöte!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Kattfots föräldramöte!"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Kattfots föräldramöte!

2 Temaarbetet på avdelningen
Genom temainriktat arbetssätt ger vi barnen möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande. Vi använder oss av olika metoder, uttryckssätt och miljöer. Vi tar tillvara barnens nyfikenhet, intresse, fantasi och kreativitet. Att under en längre tid fördjupa sig in i något och sätta sig i nära relation till något. Vi använder allas erfarenheter och kunskaper. Vi ger en röd tråd, helhet och känner gemenskap. Vi har roligt och genom leken får vi gemensamma upplevelser och stärker gruppkänslan. Vi integrerar olika delar i läroplanen till ett sammanhang.

3 Vi gör: Upptäckter – Upptäck mångfalden. Ställer frågor! Vi är nyfikna! Upplever – Upplever temat med alla sinnen och hela kroppen! Förståelse – att upptäcka och uppleva själv gör det lättare att förstå sambanden Insikt – Kunskap ger en grund för att förstå. Detta stärker våra egna handlingar för att förändra

4 Mors lilla Olle! Katten i hatten!

5

6 Planerad tema på avdelningen
Vilken ålder ska vi arbeta med? Vad ska vi arbeta med? Vilket ämne, område? Under hur lång tid? Vilka strävansmål väljer vi att arbeta med inom det valda området? På vilket sätt kan barnen påverka innehållet och sitt eget lärande? Hur arbetar vi för att nå dessa mål? Hur arrangerar vi lärmiljöerna, lekar och övningar? Vilka olika uttrycksmedel och arbetssätt använder vi i arbetet? Vilka förmågor hos barnen tränas? Hur dokumenterar och reflekterar vi?

7 Vi utgår från barnen! Kunskaper Erfarenheter Intressen Frågor
Funderingar Genom att: Observera, intervjua, fotografera, rita… DOKUMENTERAR!

8 Lokal pedagogisk planering!

9 Observera, analysera, bedöma barns kunnande
En ny IUP blankett! Planera och genomföra verksamheten utifrån styrdokument (Lpfö), med sikte på att barnen ska nå målen i skolår 3 Observera, analysera, bedöma barns kunnande Planera och organisera verksamheten utifrån denna kunskap så att varje barn möts och utmanas i sina lärprocesser Kontinuerligt och systematiskt reflektera enskilt och tillsammans med andra över den egna metodiken och didaktiken Utvärdera verksamheten för att få klart för sig hur det man gjort bidragit till barnens lärande

10 Mentorskap på avdelningen
Alla som arbetar på en avdelning är insatta i barnets utveckling Alla i arbetslaget är delaktiga i beskriva barnets utveckling i IUP blanketten Alla i arbetslaget har ett delat ansvar för att följa barns utveckling Varje barn har en mentor men du som förälder ska kunna vända dig till vem som helst i arbetslaget för att få svar på dina frågor Vi har fördelat IUP samtalen efter vår arbetstid vilket innebär att den som har hand om samtalet är den som är i tjänst då och har sin planeringstid

11 Resultat från föräldraenkäten /235 föräldrar besvarade föräldraenkäten.   74 % upplevde att de var delaktiga i att utvärdera verksamheten   74 % upplevde att utvecklingssamtalet var anpassat för dem   63 % visste att deras barns åsikter och uppfattningar respekterades   78 % visste eller upplevde att de hade möjlighet att framföra synpunkter på verksamheten   70 % visste att deras barn stimulerades i sin språk-/kommunikationsutveckling   62 % visste eller upplevde att deras barn stimulerades i sin matematiska utveckling   88 % visste eller upplevde att deras barn var trygga på förskolan  

12 Praktisk information! Hemsidan: www.skegrie.forskola.trelleborg.se
Föräldrarådsrepresentanter – Mattias (Emmas pappa) Pernilla (Sebastians mamma) Maila gärna dom med frågor ni vill lyfta

13 Meddela oss dagen innan, senast vid 13 –tiden om ditt barn ska komma till förskolan efter sjukdomen.
Viktigt att hålla tider för att undvika störa den planerade verksamheten 8 – frukost 9.30 – samling 11.30 – Lunch 14.30 – mellanmål Tänk på vid lämning: Att förmedla en positiv känsla till barnet genom att exempelvis berätta : ”Gå och ha det så roligt med dina kompisar idag!” Gör en kort avsked så att barnet kan komma snabbt in och fokusera på förskolan och sina kompisar!

14 Extra kläder, överdragsbyxor, mössor, vantar.
Kalas hemma hos födelsedagsbarnet med lunch? Vad säger ni? Telefonlista


Ladda ner ppt "Välkommen till Kattfots föräldramöte!"

Liknande presentationer


Google-annonser