Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

 Genom temainriktat arbetssätt ger vi barnen möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande.  Vi använder oss av olika metoder, uttryckssätt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: " Genom temainriktat arbetssätt ger vi barnen möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande.  Vi använder oss av olika metoder, uttryckssätt."— Presentationens avskrift:

1

2  Genom temainriktat arbetssätt ger vi barnen möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande.  Vi använder oss av olika metoder, uttryckssätt och miljöer.  Vi tar tillvara barnens nyfikenhet, intresse, fantasi och kreativitet.  Att under en längre tid fördjupa sig in i något och sätta sig i nära relation till något.  Vi använder allas erfarenheter och kunskaper.  Vi ger en röd tråd, helhet och känner gemenskap.  Vi har roligt och genom leken får vi gemensamma upplevelser och stärker gruppkänslan.  Vi integrerar olika delar i läroplanen till ett sammanhang.

3  Upptäckter – Upptäck mångfalden. Ställer frågor! Vi är nyfikna!  Upplever – Upplever temat med alla sinnen och hela kroppen!  Förståelse – att upptäcka och uppleva själv gör det lättare att förstå sambanden  Insikt – Kunskap ger en grund för att förstå. Detta stärker våra egna handlingar för att förändra

4  Mors lilla Olle!  Katten i hatten!

5

6  Vilken ålder ska vi arbeta med?  Vad ska vi arbeta med? Vilket ämne, område?  Under hur lång tid?  Vilka strävansmål väljer vi att arbeta med inom det valda området?  På vilket sätt kan barnen påverka innehållet och sitt eget lärande?  Hur arbetar vi för att nå dessa mål?  Hur arrangerar vi lärmiljöerna, lekar och övningar? Vilka olika uttrycksmedel och arbetssätt använder vi i arbetet?  Vilka förmågor hos barnen tränas?  Hur dokumenterar och reflekterar vi?

7  Kunskaper  Erfarenheter  Intressen  Frågor  Funderingar  Genom att:  Observera, intervjua, fotografera, rita… DOKUMENTERAR!

8

9 Planera och genomföra verksamheten utifrån styrdokument (Lpfö), med sikte på att barnen ska nå målen i skolår 3 Observera, analysera, bedöma barns kunnande Planera och organisera verksamheten utifrån denna kunskap så att varje barn möts och utmanas i sina lärprocesser Kontinuerligt och systematiskt reflektera enskilt och tillsammans med andra över den egna metodiken och didaktiken Utvärdera verksamheten för att få klart för sig hur det man gjort bidragit till barnens lärande

10  Alla som arbetar på en avdelning är insatta i barnets utveckling  Alla i arbetslaget är delaktiga i beskriva barnets utveckling i IUP blanketten  Alla i arbetslaget har ett delat ansvar för att följa barns utveckling  Varje barn har en mentor men du som förälder ska kunna vända dig till vem som helst i arbetslaget för att få svar på dina frågor  Vi har fördelat IUP samtalen efter vår arbetstid vilket innebär att den som har hand om samtalet är den som är i tjänst då och har sin planeringstid

11

12  Hemsidan: www.skegrie.forskola.trelleborg.sewww.skegrie.forskola.trelleborg.se  Föräldrarådsrepresentanter – Mattias (Emmas pappa) mattias@inredningsverket.com mattias@inredningsverket.com Pernilla (Sebastians mamma) william.bengtsson@hotmail.com Maila gärna dom med frågor ni vill lyfta william.bengtsson@hotmail.com

13  Meddela oss dagen innan, senast vid 13 –tiden om ditt barn ska komma till förskolan efter sjukdomen.  Viktigt att hålla tider för att undvika störa den planerade verksamheten  8 – frukost  9.30 – samling  11.30 – Lunch  14.30 – mellanmål Tänk på vid lämning: Att förmedla en positiv känsla till barnet genom att exempelvis berätta : ”Gå och ha det så roligt med dina kompisar idag!” Gör en kort avsked så att barnet kan komma snabbt in och fokusera på förskolan och sina kompisar!

14  Extra kläder, överdragsbyxor, mössor, vantar.  Kalas hemma hos födelsedagsbarnet med lunch? Vad säger ni?  Telefonlista


Ladda ner ppt " Genom temainriktat arbetssätt ger vi barnen möjlighet till ett mångsidigt och sammanhängande lärande.  Vi använder oss av olika metoder, uttryckssätt."

Liknande presentationer


Google-annonser