Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RE-SU-LEAD Positiv, hållbart och hälsofrämjande ledarskap Forsknings- och utvecklingsprojekt i Västerås och Eskilstuna Några resultat från enkät 1 – våren.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RE-SU-LEAD Positiv, hållbart och hälsofrämjande ledarskap Forsknings- och utvecklingsprojekt i Västerås och Eskilstuna Några resultat från enkät 1 – våren."— Presentationens avskrift:

1 RE-SU-LEAD Positiv, hållbart och hälsofrämjande ledarskap Forsknings- och utvecklingsprojekt i Västerås och Eskilstuna Några resultat från enkät 1 – våren 2011 RE-SU-LEAD REwarding and SUstainable health- promoting LEADership

2 RE-SU-LEAD FebMarAprMaiJunJulAugSepOktNov JanFebMarAprMaiNov Dez 2. Workshop 3. Chefsmöte 2011 2012 1 Chefsmöte Enkät T1 Föreläsning I 1. Workshop Föreläsning II Halvtid – måldiskussion 1. Chefsmöte Feedback och utvärdering av interventionsprocessen Enkät T3Enkät T2 4. Chefsmöte 2. Chefsmöte Coachning Dagbok Observation av teammöte Interventionsplan

3 RE-SU-LEAD Lite resultat från första enkäten

4 RE-SU-LEAD Urval GERSWEFIN N N%N% Medarbetare1386 441 557 Ledare 150 30 63 Totalt1536 471 620 Totalt antal svarande

5 RE-SU-LEAD BakgrundsfaktorerGER N = 1386 SWE N = 441 FIN N = 557 Kön %Kvinna75.685.284.7 Man24.414.815.3 Sektor %Offentlig10.8100 Privat89.2-- MedelålderM (SD)39 (11.0)46 (10.8)48 (9.7) Veckoarbetstid M (SD)40 (5.4)39 (6.2)38 (5.2) Beskrivning av deltagarna

6 RE-SU-LEAD 1.Leadership climate: tydlighet, inflytande mm 2.Transformational leadership 3.Authentic leadership: genuint och i linje med värderingar 4.Fair leadership: rättvisa och lika behandling 5.Health-promoting leadership: stöd för autonomi och inflytande, lösa konflikter aktivt 6.Abusive leadership: fientlig verbalt och ickeverbalt Ledarskapsskalor

7 RE-SU-LEAD Significant differences: SWE > GER 1-5, FIN 1-3 and SWE < FIN 6, GER 6 FIN > GER 3-5 Ledarskap i de olika länderna

8 RE-SU-LEAD Leader self-appraisals are systematically and significantly more positive than the leader appraisals by employees. Ledarnas beskrivning av sig själva jämfört med anställdas syn

9 RE-SU-LEAD Significant differences: GER > SWE 1, FIN 1; GER GER 3-4, SWE 3-4 Jämförelse mellan länderna

10 RE-SU-LEAD Preliminära resultat - kan finnas skillnader mellan urvalen i de olika länderna som begränsar generaliserbarhet. Ledarskap tycks generellt upplevas mest positivt i Sverige och mest negativt i Tyskland; Finland ligger mittemellan Arbetsrelaterat välbefinnande är lägst i Tyskland. Finland har högst nivå för anställda som funderar på att sluta. Hälsofrämjande ledarskap har starkast samband av alla ledarskapsskalorna med olika indikatorer på välbefinnande Slutsatser

11 RE-SU-LEAD www.uta.fi/projects/resulead Eller kontakta projektgruppen Kerstin Isaksson, Eric Hansen, Carina Loeb

12 RE-SU-LEAD STOLT-projektet Nytt magisterprogram i Ledarskap och arbetsliv Erasmuskurs: SHIFTIT (Shaping Healthy Work in the Future)


Ladda ner ppt "RE-SU-LEAD Positiv, hållbart och hälsofrämjande ledarskap Forsknings- och utvecklingsprojekt i Västerås och Eskilstuna Några resultat från enkät 1 – våren."

Liknande presentationer


Google-annonser