Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskap, vetenskap och forskning Rikard Harr Januari 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskap, vetenskap och forskning Rikard Harr Januari 2013."— Presentationens avskrift:

1 Kunskap, vetenskap och forskning Rikard Harr (rharr@informatik.umu.se) Januari 2013

2 © Rikard Harr2 Dagens agenda Vad är kunskap? –Definitioner, former och vägen dit Vad är vetenskap –Fem centrala krav på kunskap –Fakta och metoder Teorier och modeller, varför behövs de? Skillnad mellan forskning och utredning Avslutning

3 © Rikard Harr3 Vad är kunskap (egentligen)? (http://sv.wikipedia.org/wiki/Kunskap) Vi beho ̈ ver kunskap fo ̈ r att beskriva, fo ̈ rklara och fo ̈ rutsa ̈ ga ha ̈ ndelser i vår omvärld

4 © Rikard Harr4 Vägen till kunskap Data: fakta, begrepp eller instruktioner, la ̈ mpade fo ̈ r o ̈ verfo ̈ ring, bearbetning och tolkning Finns ingen riktigt betydelse eller mening i data, den ma ̊ ste uppkomma genom tolkningen Ex. Nummer i telefonkatalogen Information: uppsta ̊ r na ̈ r data tolkas Ex. Vi slår upp ett nummer till en vän Kunskap: komplex sammansa ̈ ttning av olika informationer Ex. Numren är placerade i ordning baserat på efternamn

5 © Rikard Harr5 Vägen till kunskap (Exempel) Kontext: Ett flertal personer använder sig av en pågående videokonferens för att hålla koll på och prata med varandra Data: “Jag ser att Kåre har på sig finkostymen” Information: Deltagarna lägger märke till varandras kläder Kunskap: Deltagarna gör tolkningar av vad andra sysslar med baserat på vad de har för kläder Och, verktyget möjliggör detta

6 © Rikard Harr6 Typer av kunskap Empirisk kunskap Kunskap baserat på erfarenheter, t.ex. via trial and error Bygger på sinnesintryck, men behöver ej vara sann för det Ofta situationsbaserad, kunskapen kan stämma i en situation, men vara felaktig i en annan Ex. En vit, liten och rund svamp är inte giftig Analytisk kunskap Kräver inte erfarenhet eller sinnesintryck utan beror på logik Behövs inga bevis eller experiment för analytisk kunskap Ex. "Alla ungkarlar är ogifta.” Procedural kunskap Procedural kunskap är praktisk förmåga att utföra en uppgift Ex. Köra en bil

7 © Rikard Harr7 Om kunskap Vi har individuellt/kollektivt kunskaper av olika karakta ̈ r: Vardagskunskap (hur jag tar mig fram i min va ̈ rld; matlagning, sta ̈ dning osv.) Yrkeskunskap (den typ av kunskap som man beho ̈ ver i sitt professionella liv) Konstna ̈ rlig kunskap (lyfter ofta helhetsbilder, ger plats fo ̈ r emotionell grund ”livet, do ̈ den och ka ̈ rleken”osv.) Vetenskaplig kunskap (specialiserad och systematisk; fo ̈ rso ̈ ker bygga vidare pa ̊ tidigare vetenskaplig kunskap, utveckla denna)

8 © Rikard Harr8 Vad är vetenskap? Vetenskap är utvecklande av tidigare okänd objektiv kunskap med systematiska metoder (Wikipedia) Vetenskap är sådan forskning som har publicerats i vetenskapliga publikationer Kan inneba ̈ ra tva ̊ saker: Fakta, sanningar och kunskap Metoder fo ̈ r att skaffa fram kunskap Endast kunskaper som a ̈ r insamlade med vetenskapliga metoder kan kallas vetenskap, och endast metoder som uppfyller vissa krav kan kallas vetenskapliga

9 © Rikard Harr9 Fem centrala krav på vetenskaplig kunskap 1)Inom vetenskap a ̈ r man alltid a ̈ r beredd att kreativt och kritiskt ompro ̈ va “sanningar”, uppfattningar och metoder Grundla ̈ ggande nyfikenhet, vilja att komma vidare och veta mer, o ̈ ppet sinne fo ̈ r ifra ̊ gasa ̈ ttande och fo ̈ ra ̈ ndring Fa ̊, va ̊ ga och kunna sta ̈ lla fra ̊ gor! Vem, var, hur, varfo ̈ r- ej ledande och efterso ̈ kande, o ̈ ppna och inbjudande till bera ̈ ttande! 2)Ange vem eller vilka som sta ̈ ller fra ̊ gan ”A ̈ garen” av fra ̊ gan ger mo ̈ jlighet till diskussioner kring olika sa ̈ tt att belysa olika fra ̊ gor, olika skolbildningar kring fra ̊ gor, osv. Berikar utvecklingen, ger a ̈ ven punkt att utva ̈ rdera va ̈ rderingen bakom fra ̊ gan; fo ̈ r vem a ̈ r fra ̊ gan viktig? Varfo ̈ r? Ger mo ̈ jlighet att va ̈ rdera relevansen!

10 © Rikard Harr10 Fem centrala krav på kunskap 3) Kunskap skall vara presenterad pa ̊ ett sa ̊ dant sa ̈ tt att den kan ifra ̊ gasa ̈ ttas. En underso ̈ kning skall vara repeterbar. Recept pa ̊ sockerkaka skall ge sockerkaka varje ga ̊ ng. Ger det ha ̊ rdbro ̈ d eller palt ibland inneba ̈ r detta da ̊ lig reliabilitet (la ̊ g tillfo ̈ rlitlighet), ger det aldrig sockerkaka inneba ̈ r detta da ̊ lig validitet (inte giltigt som recept pa ̊ sockerkaka). Samtidigt intressant uppta ̈ ckt att receptet ger palt ibland! Ova ̈ ntade resultat ocksa ̊ otroligt va ̈ rdefulla!

11 © Rikard Harr11 Fem centrala krav på kunskap 4) Falsifierbar: skall kunna fo ̈ rkastas som ogiltig Bo ̈ r utga ̊ fra ̊ n att all kunskap a ̈ r provisorisk, finns mer att uppta ̈ cka. Utveckling, fo ̈ ra ̈ ndringar ger fo ̈ rdjupad fo ̈ rsta ̊ else fo ̈ r olika saker, va ̈ rlden fo ̈ ra ̈ ndras och va ̊ r uppfattning om den också 5) O ̈ ppenhet- full redovisning av resultat och det sa ̈ tt man anva ̈ nt fo ̈ r att komma fram till dem Resultat skall publiceras och spridas fritt, kunna anva ̈ ndas fritt i vetenskapens tillva ̈ xt. Kritiskt ta ̈ nkande inom vetenskapen; pro ̈ var ha ̊ llbarheten i data, metod och slutsatser

12 © Rikard Harr12 Vetenskap handlar också om att ha redskap fo ̈ r att kunna sta ̈ lla och besvara fra ̊ gor, utveckla kunskap som kan hja ̈ lpa oss att identifiera, producera och minnas fakta Hur avgo ̈ ra vad som skall fokuseras på? Teorier och modeller bidrar med detta, linser Dessa blir inte ba ̈ ttre av att vara verklighetstrogna, hanterbarhet viktigare! Viktigast: att de kan anva ̈ ndas till det som de a ̈ r ta ̈ nkta fo ̈ r! ExplicitImplicit Collocated Mediated The door is opened/closed (e.g. Hudson et al., 2002) Body language (e.g. Argyle, 1988) Turning on/off communication media (e.g. Ljungberg, 1999) Lack of studies Teorier och modeller

13 © Rikard Harr13 Skillnad mellan forskning och utredning Finns ma ̊ nga typer av underso ̈ kningar och utredningar man utfo ̈ r eller sto ̈ ter pa ̊ som ibland kallas forskning och ibland har stora likheter med vetenskaplig forskning. Ibland a ̈ r begreppen ungefa ̈ r samma sak, ofta inte. Vad är skillnaden enligt er?

14 © Rikard Harr14

15 © Rikard Harr15 Avslutning Frågor, kommentarer, adjö


Ladda ner ppt "Kunskap, vetenskap och forskning Rikard Harr Januari 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser