Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskapliga begrepp - Syfte, problem, teori

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskapliga begrepp - Syfte, problem, teori"— Presentationens avskrift:

1 Vetenskapliga begrepp - Syfte, problem, teori
Rikard Harr Januari 2013

2 Dagens agenda Inledning Syfte Problem Teori Avslut
Att väcka läsarens intresse och introducera arbetet Syfte Definition, exempel och olika typer Problem Definition, formulering och frågor Teori Teorianvändning i uppsats Avslut © Rikard Harr

3 Inledning Arbetet introduceras
Skapar förberedelse för vad som komma skall Fånga in och skapa intresse Tänk “tratt” Fånga in läsaren via dennes värld Led successivt in läsaren mot ämnet via avsmalning Presentera vad som skall göras Lägger grund för syfte och problemformulering © Rikard Harr

4 Inledning (ett exempel)
© Rikard Harr

5 Inledning (ett till exempel)
© Rikard Harr

6 Syfte Ingen jättetydlig skillnad mellan syfte och problem Syfte:
Vad man vill uppnå med arbetet Lösa slutgiltigt, komma med första förslag till svar, stimulera nya frågor, utveckla vår kunskap kring något osv. Problemformulering: Vilka frågor som besvaras för att ta sig i riktning mot syftet Exempel: © Rikard Harr

7 Syfte (exempel) © Rikard Harr

8 Syfte Anger alltså vad man vill åstadkomma och vad någon skall kunna använda resultaten till En formulering som hela tiden utvecklas under arbetets gång Kunskaper utvecklas, intresse förändras osv Vanliga kategorier av (ordval i) syften: Beskriva Förklara Besluta Utvärdera Förstå © Rikard Harr

9 Syfte - beskriva Vill beskriva exempelvis tillstånd, händelser, förlopp, handlingar Avbildar, registrerar och dokumenterar Görs inte förutsättningslöst; har oftast utgångspunkt i perspektiv, teori, modell av något slag Viktigt att ange vad beskrivningen skall användas till Vem har nytta av den? När? Vilken kunskap vill man ha fram? Ex: att beskriva hur svenska tonåringars (ålder 13-19) mediekonsumtion ser ut © Rikard Harr

10 Syfte - förklara Analysera orsaker och samband
Görs utifrån utgångspunkter Viktigt att ange och precisera dessa Nästan aldrig en modell som är giltigt, finns oftast fler med olika för- och nackdelar Ex: Förklara varför svenska tonårstjejer (13- 19) föredrar FB i stället för Twitter © Rikard Harr

11 Syfte - besluta Syfte - utvärdera Syfte - förstå
Beslutsunderlag i politiska processer eller kommersiella beslut Ex: föreslår hur framtidens skoldaghem skall utformas Syfte - utvärdera Studerar konsekvenserna av något Ny organisation, ny teknik, olika alternativa funktioner i programvara, gränssnittsdesigns påverkan på arbetstakt osv. Sker alltid mot givna kriterier och mål Ex: efter ett år tänker vi utvärdera svenska tonårstjejers (13-19) upplevelser av förändringen i FB's gränssnitt Syfte - förstå Tillstånd, händelser, handlingar, förlopp, osv. Olika definitioner på förstå beroende på vilken vetenskapstradition man tittar på Ex. Vad föranledde Cubakrisen? © Rikard Harr

12 Problem (frågeställningar)
Vilka frågor ens undersökning skall handla om Problem: Den upplevda skillnaden mellan ett existerande tillstånd och ett önskat tillstånd (missnöje med nuvarande tillstånd) Problem inte negativt laddat; betyder i detta sammanhang snarare möjligheter! Skall ej kunna besvaras med ja eller nej Skall besvaras eller tas bort Första man kollar i en uppsatsbedömning Lättast att underkänna på © Rikard Harr

13 Problem för vem? Problem existerar inte i sig själv; frågor måste ställas för att de skall uppstå! Någon måste intuitivt och/eller systematiskt tänka fram både den besvärliga situation man befinner sig i (och vad som gör den besvärlig) och den positiva situation man vill ta sig till Ibland leder lösandet av ett problem/besvarandet av en fråga till uppkomsten av en ännu viktigare fråga; viktigt att inte ha fokus på att lösa allt direkt... Undvik Multi-point papers © Rikard Harr

14 Problem/Frågor Kriterier för att välja problem/fråga:
Har jag ett angreppssätt och kan jag skaffa data? Rimligt jobb att inhämta data och rimlig chans att besvara frågan Hinner jag inom tidsramen Hur långt är realistiskt att ta sig? Vilken kunskap har jag om och vilket intresse av frågorna? Alltid fördel av att vara personligt intresserad av sitt ämne Finns det en bra handledare för detta? Kan kanske ha betydelse Är det utvecklande och nyttigt? Även för personlig del! © Rikard Harr

15 Frågeformuleringsprocessen
Problemområde Delproblem Valt delproblem (förskjutning över tid) Börjar i det stora temat, identifierar vilka delproblem som finns Väljer ett delproblem att fokusera på, detta förskjuts nästan alltid i någon riktning efter arbetets gång. © Rikard Harr

16 Frågor (exempel) © Rikard Harr

17 Teori Begreppet är väldigt svårt att definiera
Har olika betydelser i olika sammanhang Ett sätt att närma sig begreppet är att tänka på det som: “[...] form a language that we use to understand the world and communicate with others” (Kuhn, 1996) ” From this point of view, theories are more like a pair of dark glasses. We put them on and the world is tinted. The change brings some objects into sharper contrast, while others fade into obscurity” (Halverson, 2002)) Alternativa betydelser: Kan vara en produkt av forskning Kan vara det man testar i sin forskning Kan vara en lins genom vilken vi försöker förstå fenomen © Rikard Harr

18 Teori i uppsatsarbetet
Vanligtvis teoretiska begrepp, inte hela teorier För att se saker hos ett valt fenomen Ex. Tillgänglighetshantering i en grupp av samarbetande individer För att testa om begreppet håller Ex. Hur väl passar sig det teoretiska begreppet tillgänglighetshantering i en fysisk/medierad kontext? Användning eller icke-användning av teori avgör möjligheten till bidrag © Rikard Harr

19 Avslutning Frågor, kommentarer? © Rikard Harr


Ladda ner ppt "Vetenskapliga begrepp - Syfte, problem, teori"

Liknande presentationer


Google-annonser