Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tre angelägna områden för det nationella utvecklingsarbetet;

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tre angelägna områden för det nationella utvecklingsarbetet;"— Presentationens avskrift:

1 Utvecklingsarbete för evidensbaserad praktik inom funktionshinderområdet, Skåne 2013 – 15 (-18)
Tre angelägna områden för det nationella utvecklingsarbetet; Förstärkt inflytande för barn och unga med funktionsnedsättning, Förstärkt brukarmedverkan Initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning Skåne De två första områdena (prioriterade) behöver utvecklas på alla nivåer – individ-, verksamhets- och ledningsnivå; identifiera samarbetspartners, kartlägga kunskapsläget, bygga nätverk via BISAM (brukarinflytandesamordnare), starta delprojekt Det tredje området inriktas på uppföljning av Delaktighetsmodellen. Via denna skall generella kvalitetsindikatorer för brukarinflytande identifieras och utvecklas. Redovisas

2 Projektorganisation Utvecklingsarbetet är initierat och godkänt av Styrgruppen för evidensbaserad kunskapsutveckling i Skåne. Planering och genomförande är överlämnat till FoU Välfärd, KFSK. Projektledare; Greger Nyberg, FoU Välfärd Forskningsledare; Ann – Christine Gullacksen, FoU Välfärd Följeforskare; Hanna Egard, Malmö högskola/ HAREC Projektledningsgrupp; Elva personer inbjudna efter huvudprincipen i EBP med någorlunda likvärdig representation från de tre kunskapskällorna; brukare, praktik och forskning Öppna referensgruppen; En nätverksstruktur med brukare och personal som arbetat en del med SoS riktlinjer Särskilda referensgrupper; kan tillkomma för de olika delprojekten

3 Nationell samordning, SKL; Sirpa Niemi
Nationella satsningen EBP 21 län/ regioner med (alla) 19 valt brukarmedverkan, 15 ”barn/unga” och 13 systematisk uppföljning Kartläggningsfas, synergier (ÄO/IFO b/u) Skåneintresse; Delaktighetsmodellen Bisam

4 Dialogmöten 31/10; Lund 6/11; Kristianstad 11/11; Helsingborg + 11/2; ESLÖV…

5 BiSam – BrukarinflytandeSamordnare; Länken till verksamheterna
Nätverk som i första hand kan fungera som kontaktpersoner för utvecklingsarbetet. Jmf Barnrättsstrateger (KFSK) och Inflytandesamordnare (Psykiatri Skåne) ”Integrerad” funktion som läggs in i befintlig tjänst (-er) Kan vara lämpligt med flera BiSam ute i kommunerna – eventuellt i olika verksamhetsområden Brukare som BiSam är ett viktigt steg för att utveckla ett reellt brukarinflytande ”Uppstartsträff” i vår…


Ladda ner ppt "Tre angelägna områden för det nationella utvecklingsarbetet;"

Liknande presentationer


Google-annonser