Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sveriges ständiga representation i EU Hur ser Sverige på EU:s energipolitik? Martina Högberg, energiråd Europadagarna 2012, Bryssel.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sveriges ständiga representation i EU Hur ser Sverige på EU:s energipolitik? Martina Högberg, energiråd Europadagarna 2012, Bryssel."— Presentationens avskrift:

1 Sveriges ständiga representation i EU Hur ser Sverige på EU:s energipolitik? Martina Högberg, energiråd Europadagarna 2012, Bryssel

2 Sveriges ständiga representation i EU Lissabonfördraget förklarar syftet med EUs energipolitik (art 194) Målet att i en anda av solidaritet mellan medlemsstaterna : a) garantera att energimarknaden fungerar, b) garantera energiförsörjningen i unionen, c) främja energieffektivitet och energibesparingar samt utveckling av nya och förnybara energikällor, och d) främja sammankopplade energinät.

3 Sveriges ständiga representation i EU Ett antal mål styr vad vi arbetar med på energiområdet 20-20-20-mål fastslagna 2007 Mål 2050 80-95 % minskade utsläpp GHG Den inre marknaden bör förverkligas senast 2014 2015 inga MS isolerade från de europeiska gas- och elnäten Diversifiering av källor, rutter och motparter Konsekvens i EU:s yttre förbindelser

4 Sveriges ständiga representation i EU Viktiga aspekter ur svenskt perspektiv Balans mellan tre pelare i energipolitiken väsentligt (konkurrenskraft, hållbarhet, försörjningstrygghet) 20-20-20-målen viktiga för hållbarhetsarbetet Långsiktiga klimatmål röd tråd genom energipolitiken på EU-nivå Respekt för subsidiaritet, proportionalitet, anpassning till länders olika administrativa struktur – viktiga frågor i energieffektiviseringsdirektivet men även hållbarhetskriterier och tillståndsprövning för infrastruktur

5 Sveriges ständiga representation i EU Vad görs på EU-nivå för närvarande? Energiinfrastrukturförordning och medel inom Connecting Europé Facility Direktiv om olje- och gasutvinning till havs Förslag om ändring av målet om 10 % förnybar energi i transportsektorn Att vänta: Förslag om hållbarhetskriterier för fasta biobränslen Meddelande om nytt energi- och klimatramverk för 2030

6 Sveriges ständiga representation i EU Fråga gärna!


Ladda ner ppt "Sveriges ständiga representation i EU Hur ser Sverige på EU:s energipolitik? Martina Högberg, energiråd Europadagarna 2012, Bryssel."

Liknande presentationer


Google-annonser